no-img
بازار فایل

آگاهی بر عملکرد | بازار فایل


بازار فایل

ادامه مطلب

DOC
آگاهی بر عملکرد
doc
2017-04-27
54 کیلوبایت
17 صفحه
5000 تومان
0 فروش
5000 تومان – خرید

آگاهی بر عملکرد


آگاهی بر عملکرد. ۲

چکیده ۲

مقدمه: ۳

ادبیات پژوهش…. ۴

متن تحقیق: ۵

فرضیه تحقیق: ۶

متغیرهای آزمایش: ۶

شیوه اجرا و طرح آزمایش: ۶

شیوه اجرا: ۶

دستورالعمل به آزمودنی: ۷

نتایج آزمایش : ۱۰

بحث و تعبیر و تفسیر: ۱۱

پیوست ها: ۱۱

کتاب نامه: ۱۷
آگاهی بر عملکرد

چکیده

هدف در این بررسی مشاهده از آگاهی بر عملکرد می باشد.

این آزمایش از نوع طرح های بازگشتی «ABA» و جزو مطالعات موردی (Case study) می باشد. این آزمایش در سه مرحله صورت گرفت، بدین صورت که در هر مرحله آزمودنی با چشم های بسته تعدادی خط را می بایست مابین دو خط افقی به نام های خط پایه و خط معیار رسم می کرد. حالت مطلوب خطوط به اندازه cm 10، یعنی فاصله بین دو خط پایه و معیار بود. در مرحله دو متغیر مستقل که آگاهی دادن به آزمودنی از عملکردش بوسیله آزماینده بود اعمال شد. نتیجه تجزیه و تحلیل های آماری نشان داد که آگاهی بر عملکرد این آزمودنی تأثیر خاصی نداشته است. البته اجرای این آزمایش خالی از نقاط ضعف نبود.

 


مقدمه:

هر فرد در طول زندگی روزمره خود با موقعیت های گوناگونی مواجه می شود که باید واکنش های خاصی را از خود بروز دهد. در این میان واکنش فرد نمی تواند در همه موارد خود انگیخته و غریزی باشد، چون در این صورت این تعداد معدودی پاسخ برای تمام واکنش ها موجود می بود. بلکه این واکنش ها به  صورت های گوناگون در برابر محرک‌های متفاوت و حتی در مقابل یک محرک در شرایط متفاوت متغیر است. عوامل متعددی بر روی این تغییرات پاسخ ها نقش دارند  که از جمله آنها می توان به یادگیری، آگاهی، عادت …. اشاره کرد.

 


ادبیات پژوهش

در این پژوهش، هدف بررسی اثر آگاهی روی عملکرد افراد می باشد. پس به نظر لازم می رسد که در رابطه با چند واژه مربوط به این تحقیق توضیحاتی ارایه گردد.

یادگیری: یادگیری را می توان به راه های گوناگون تعریف کرد:

کسب اطلاعات و اندیشه های تازه، عادت های مختلف، مهارتهای متنوع. و راه های گوناگون حل کردن مسایل. هم چنین یادگیری را می توان به صورت کسب رفتار و اعمال پسندیده،‌ یا حتی کسب رفتار و مسایل ناپسند نیز تعریف کرد. پس یادگیری حوزه بسیار گسترده ای را شامل می شود هرگنهان و السون (۱۹۹۷، ترجمه سیف، ۱۳۷۷) گفته‌اند «یادگیری یکی از مهمترین زمینه ها در روانشناسی امروز و در عین حال یکی از مشکل ترین مفاهیم برای تعریف کردن است» (ص ۱۸). با این حال معروف ترین تعریف برای یادگیری این است : یادگیری به فرآیند ایجاد تغییر نسبتاً پایدار در رفتار یا توان رفتاری را که حاصل تجربه باشد گفته می شود و نمی توان آن را به حالت های موقتی بدن مانند آنچه بر اثر بیماری، خستگی، یا داروها پدید می آید، نسبت داد. این تعریف یادگیری از تعریف کیمبل (۱۹۶۱) اقتباس شده است. (سیف، ۱۳۸۰، ص۳۱)

تعریف گانیه (Gogne، ۱۹۸۵، ترجمه نجفی زند، ۱۳۷۳) ازیادگیری به تعریف بالا بسیار شبیه است: «یادگیری تغییری است که در توانایی انسان ایجاد می شود و برای مدتی باقی می ماند و نمی توان آن را به سادگی به فرآیندهای رشد و نمود نسبت داد» (ص۲۱).

رفتار: رفتار به اعمال و حرکات مختلف درونی و بیرونی فرد گفته می شود. روانشناسان رفتارها را به دو دسته رفتارهای «آشکار » و «نهان» تقسیم می کنند. (سیف، ۱۳۸۰،ص۳۳).

همه روانشناسان نیاز دارنددرباره نویسنده

milinoor 534 نوشته در بازار فایل دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *