no-img
بازار فایل

اثر افزودنی های زیر کونیوم بروی درشت شدن دانه های آستنیت C-Mn و فولاد های میکرو آلیاژ | بازار فایل


بازار فایل

ادامه مطلب

DOC
اثر افزودنی های زیر کونیوم بروی درشت شدن دانه های آستنیت C-Mn و فولاد های میکرو آلیاژ
doc
2017-04-27
1.10مگابایت
تعداد صفحه:21
7000 تومان
0 فروش
7000 تومان – خرید

اثر افزودنی های زیر کونیوم بروی درشت شدن دانه های آستنیت C-Mn و فولاد های میکرو آلیاژ


اثر افزودنی های زیرکونیوم بروی درشت شدن دانه های آستنیت C-Mn. 2

و فولادهای میکرو آلیاژ. ۲

خلاصه : ۲

۱- مقدمه: ۳

۲- مواد و جنبه آزمایشی. ۴

۳- نتایج. ۶

۳-۲- میکروسکوپی الکترونی تحلیل. ۶

۳-۲-۳- اثر اضافه کردن Zr روی شکل گیری ALN : 9

۳-۲-۴- سولفیدهای حاوی Zr 9

۳-۲-۵- کربونیتریدها در دماهای آستنت متفاوت.. ۹

۳-۲-۶- آنالیز PeELS کربونیتریدهای Zr 11

۴- بحث.. ۱۳

۵- نتیجه گیری ها ۱۷

تشکر و قدردانی: ۱۸

اثر افزودنی های زیرکونیوم بروی درشت شدن دانه های آستنیت C-Mn

و فولادهای میکرو آلیاژ

خلاصه :

اقژثر کربونیتریدهای زیرکونیوم روی رفتار زبر شدن یا درشت شدن دانه ای آستنیت در فولادهای HSLA میکرو آلیاژ شده Zr-Nb و zr کشته شده AL و فولادهای HSLA میکر آلیاژ شده Zr – Nb با نسبت های  Zr / N (22-8/2) بررسی شده است و با نسبت های کربونیتیدهای حاوی Ti در فولادهای Ti – Nb و
Ti – Nb -Zr مقایسه شدند. مشاهدات TEM و تجزیه و تحلیل PEELS نشان داد. که در فولادهای Zr-Nb و Zr با افزودنی های کم Zr (3/6- 8/2 = Zr /N) ذرات دارای Zr ، از جمله کربونیتیدریدهای بزرگ غنی از ZrN با سایزهای متغییر از mm100  تا چند میکرون و با شکل نا منظم بودند، در حالیکه با افزودنی های Zr زیاد (۲۲-۱۵= Zr/N) ، که دو از استئولیومتری بودند (۵/۶= Zr/N) ، ذرات کروی زیر کربونیتریدهای Zr غنی از Zr (mm 100-10) با هم همراه با بسیاری کربونیتدریدهای بسیار بزرگ غنی از ZrC تشکیل شدند. علاوه بر این، فقط در فولادی با پایین ترین نسبت های Zr/N، یعنی ۳۴/۲ برای فولاد Zr 011/0 و ۷۵/۲ برای فولادهای Zr – Nb 022/0 . بخش عمده ای از AIN تشکیل شده بود. درشت شدن دانه ای آستنیت، بسیار تدریجی تر برای فولادهای Ti-Nb ، Ti-Nb-Zr و دارای zr زیاد ، مثبت شدند. به دلیل گیر کردن موثر دانه های آستنیت با کربونیتریدهای zr یا Ti-nb (mm100 <) . یک مدل باز داری رشد دانه ذره جدید توسط Gladman تهیه شد و برای برآورد اثر کربونیتیدیدهای Zr ریز روی رشد دانه ای آستنیت بکار رفت. یک همبستگی خوب با داده های آزمایشی مشخص گردید.

۱- مقدمه:

طی ۲۵ سال پیش، تأثیر مفید Zr روی کنترل شکل سولفید در فولادهای کربن مشاهده شد. جدیداً، افزودنی های Zr در فولاد ریل از لحاظ کنترل شکل سولفید و روی خصوصیات نژمکانیکی و چقرمگی فولادهای میکروآلیاژ شده Nd بررسی شده اند در اینجا، اضافه کردن Zr باعث بهترین ترکیب استحکام و چقرمگی می شود. کار در استرالیا گزارش داد که اضافه کردن Zr باعث تصفیه دانه ای در فولادهای میکروآلیاژ شده قالب می شود. نقش Al, Zr, Ti, B و W در فولادهای ساختمان قابل جوش تمیز شده و یژسرد شده در آلمان مکورد بررسی قرار گرفته است و نسبت Zr:N بزرگتر از ۵/۶ برای محافظت b توصیه شد. لا اینحال، مشخص خواهد شد که هیچ بررسی جامعی از رسوب کربونیترید ZR در فولادها بعمل نیامده است. استفاده از ذرات برای محدود کردن رشد دانه، یک پدیده خوب مطرح شده است. اضافه از zr برای کنترل رشد دانه آستنیت، مختصراً در دهه ۱۹۶۰ مشخص گردیده اما کار جزعی برای بررسی مؤثر بودن عنصر صورت گرفت. علاوه بر این، پی بردن به واکنش های چند عنصری و مقایسه اثرات افزودنی های Zr روی رشد دانه های آسنتیت با اثرات افزودنی های Ti ، جالب توجه است.

۲- مواد و جنبه آزمایشی

همه روقه های فولادی، بعد از حرارت مجدد تا C ْ۱۱۵۰ نورد کاری و کنترل شوند و بین c ْ۸۰۰- ۸۲۰ تا ضخامت mm16  نورد کاری و پرداخت شدند. اینکار در مرکز تکنولوژی سوئد ، فولاد بریتانیا صورت گرفت. ترکیبات شیمیایی فولادها در جدول ۱ ارائه شدند. میکروساختمان ها با متالوگرافی و با میکروسکپ الکترونی انتقال تحلیلی تحقیق و مورد بررسی قرار گرفتند.

جدول ۱- ترکیب شیمیایی فولادها

رو نوشت های استخراج آلومینیوم و کربن، با متود استاندارد آماده شدند و رسوب های استخراج شده با استفاده ار یک TEM 400- EM فیلیپس تنظیم شده با سیستم EDAX تجزیه و تحلیل شدند، یک ردیاب ECON برای تشخیص و تمایز نیتریدها از اکسیدها بکار برده شده برای پی بردن به اثر محتوا و مقدار Zr و نسبت Zr/N روی ترکیب کربونیتریدهای Zr پارامترهای شبکه رسوب ها در فلزات از منطقه انتخاب شده الگوه های انسکار الکترونی (SAEI) محاسبه شدند. الگوهای حلقه از رونوشت AL بصورت کالیبراسیون داخلی برای محاسبه پارامتر شبکه رسوب ها بکار رفتند و خطا به ۵/۰%  محدود شد. سایز کربونیتریدها در بزرگنمایی از
۱۰۰۰۰۰- ۱۰۰۰۰ برابر واقع در محک در TEM و یا از میکروگرافت های TEM اندازه گیری شد. یک میکروسکپ VG 5HB مجهز به اسپکترومتر PEELS 66 GATAN برای آشکار سازی n.C بکار رفت. برای خنثی کردن یک ویژگی c از رونوشت C، طیف ها از ذرات معلق در لبه سوراخ ها و ترک های موجود در فیلم نازک ثبت شدند.درباره نویسنده

milinoor 534 نوشته در بازار فایل دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *