no-img
بازار فایل

بازتاب وقایع سیاسی از صدور فرمان مشروطیت تا پایان سلسله قاجاریه در شعر شاعران دوران | بازار فایل


بازار فایل

ادامه مطلب

DOC
بازتاب وقایع سیاسی از صدور فرمان مشروطیت تا پایان سلسله قاجاریه در شعر شاعران دوران
doc
2017-04-27
36.3کیلو بایت
تعداد صفحه:27
7000 تومان
0 فروش
7000 تومان – خرید

بازتاب وقایع سیاسی از صدور فرمان مشروطیت تا پایان سلسله قاجاریه در شعر شاعران دوران


بازتاب وقایع سیاسی از صدور فرمان مشروطیت ۳

تا پایان سلسله قاجاریه در شعر شاعران دوران ۳

بازتاب وقایع سیاسی از صدور فرمان مشروطیت تا پایان سلسله قاجاریه در شعر شاعران دوران ۵

۱- به تخت نشستن محمدعلی شاه قاجار: ۷

۲- صدر اعظمی اتابک اعظم میرزا علی اصغرخان اتابک: ۷

۴- قرارداد ۱۹۰۷ م . روس و انگلیس مبنی بر تقسیم ایران: ۷

۵- تکفیر مشروطه: ۸

۶- انتقاد از اوضاع عدلیه: ۸

۷- به توپ بسته شدن مجلس به دستور محمدعلی شاه توسط کلنل لیاخوف۴ روسی: ۸

۹- شهادت میرزا جهانگیرخان شیرازی (صوراسرافیل) در باغشاه توسط قزاق ها ۹

۱۰- محاصره تبریز توسط قزاق های محمدعلی شاه: ۹

۱۱- صدراعظمی ابوالقاسم خان ناصرالملک۶: ۱۰

۱۲- فتح تهران: ۱۰

۱۳- تحصن محمدعلی شاه در سفارت روس: ۱۰

۱۴- خلع محمدعلی شاه از سلطنت ۱۱

۱- پادشاهی احمدشاه: ۱۱

۲- در بیان اوضاع مجلس دوم شورا (انتخابات، وکلا، مجلس) ۱۲

۳- انتقاد از عدلیه زمان وزارت منصورالسلطنه۸: ۱۲

۴- حمله محمدعلی شاه و سپاهیانش به ایران: ۱۲

۵- اولتیماتوم روس به ایران: ۱۳

۶- اخراج مورگان شوستر از ایران: ۱۳

۷- ریاست مسیوپاکه بر مالیه‌اصفهان: ۱۳

۸- ورود سپاه روس تزاری به خراسان و آذربایجان: ۱۳

۹- توپ بستن سپاهیان تزاری روس به بارگاه امام هشتم: ۱۴

۱۰- تاجگذاری احمدشاه قاجار: ۱۴

۱۱- آغاز جنگ جهانی اول: ۱۵

۱۲- اعلام بی طرفی ایران در جنگ جهانی اول: ۱۵

۱۳- ورود قشون عثمانی به آذربایجان: ۱۶

۱۴- در بیان اوضاع مجلس سوم شورا (انتخابات، وکلا، مجلس): ۱۶

۱۵- جنگ اصفهان: ۱۶

۱۷- نخست وزیری وثوق الدوله ۹: ۱۷

۱۹- کشته شدن حیدر عمو اوغلی۱۲ به دستور میرزا کوچک خان جنگلی: ۱۷

۲۱- نهضت جنگل : ۱۸

۲۴- کشته شدن خیابانی۱۳: ۱۹

۲۵- سردار سپه شدن رضا خان پهلوی: ۱۹

۲۶- وزیر جنگ شدن رضا خان پهلوی: ۱۹

۲۷- اوضاع مجلس چهارم (انتخابات، وکلا، مجلس) ۲۰

۲۸- اعطای امتیاز نفت شمال به آمریکا: ۲۰

۲۹- استخدام میلسپو مستشار آمریکایی: ۲۰

۳۰- وزارت و کابینه رضاخان پهلوی: ۲۱

۳۱- اوضاع مجلس پنجم (انتخابات، وکلا، مجلس): ۲۱

۳۲- شهادت میرزاده عشقی: ۲۱

۳۳- ترور نافرجام ملک الشعرای بهار و کشته شدن واعظ قزوینی: ۲۲

۳۴- در بیان مخالفت با جمهوری پیشنهادی رضا خان پهلوی: ۲۲

۳۵- در بیان موافقت با جمهوری پیشنهادی رضا خان پهلوی: ۲۳

۳۶- خلع احمدشاه قاجار: ۲۳

۳۷- انقراض قاجاریه: ۲۳

۳۸- مرگ محمدعلی شاه قاجار: ۲۳

کتاب نامه: ۲۴

 

بازتاب وقایع سیاسی از صدور فرمان مشروطیت تا پایان سلسله قاجاریه در شعر شاعران دوران

پس از تلاش ها و آویز و گریزهای بسیار مجاهدان و علمای دینی و ملت ایران سرانجام در سیزدهم مرداد ۱۲۸۵ خورشیدی مظفرالدین شاه قاجار فرمان حکومت مشروطه را امضا و صادر کرد و سه روز پس از آن دستخط دیگری در تأیید فرمان مشروطیت صادر نمود که در آن فرمان صریح نسبت به تأسیس مجلس منتخبین ملت داده شد. از آن تاریخ تا پایان سلطنت وی وقایع سیاسی زیر به ترتیب در اشعار شاعران انعکاس یافته است.

۱۲۸۵ خورشیدی

  • آغاز مشروطیت و مجلس شورای ملی:
شاد باش ای مجلس ملی که بینم عن قریباز توآید درد ملت را درین دوران طبیب…

(ادیب الممالک فراهانی، دیوان، ص ۱۳۷)

… دولت و ملت چو هر دو دست بهم دادپای به دامن کشد عدوی سبک سر…

(محمدتقی بهار، دیوان، ص ۵۶)

… غریو شعف رفت تا آسمانکه مشروطه شد سرزمین کیان

(نظام وفا، دیوان، ص۲۰۳)

  • نکوهش از وزیران و مجلس شورای یکم:
… وزیرا وقت آن آمد که امروز بیاموزی ره رسم تدین…
براری ریشه انصاف از بیخ براندازی اساس عدل از بن
کنی خاموش چراغ دین اسلام کنی خاموش چراغ دین اسلام

(ادیب الممالک فراهانی، دیوان، ص ۳۸۶)

  • مدح مظفرالدین شاه به سبب صدور فرمان مشروطیت:
شه مظفر داور گیتی خدیو کامران آن که ذاتش مستطابستی۱ و خلقش مستطیب۲

(ادیب الممالک فراهانی، دیوان، ص ۱۳۸)

… شاه جهان مظفر کش فرمان بر مهر و ماه در خور و زیبنده است…

(ادیب نیشابوری، دیوان، ص ۱۸۶)

… شه مظفر که پی چاکری اش پادشهان خط نوشتند و نهادند بر آن خاتمشان…

(ایرج میرزا، دیوان، ص ۴۷)

… پادشه دادگر مظفرالدین شاه آن که زعدلش بنای ظلم برافتاد…

(محمدتقی بهار، دیوان، ص ۵۵)

بر سر در عمارت مشروطه، یادگار نقش به خون نشسته عدل مظفر است…

(شهریار، دیوان، ص ۱۰۵)

۴- مرگ مظفر الدین شاه:

… چو زین باغ شد شهریار کهن بخشید شاخ مرا بیخ وبن…

(ادیب الممالک فراهانی، دیوان، ص ۷۲۴)

ادیب الممالک فراهانی را باید به عنوان سیاسی ترین شاعر دوران پادشاهی مظفرالدین شاه معرفی کرد.

پس از مرگ مظفرالدین شاه، در روز بیست و هشتم دی ماه ۱۲۸۵ خورشیدی فرزند وی، محمدعلی شاه قاجار، طی مراسم با شکوهی تاجگذاری کرد و به دستور شاه جدید در جشن تاجگذاری از نمایندگان مجلس دعوت به عمل نیامد و از همین جا عداوت وی با مجلس و مشروطه نمایان گشت و حوادثی در پی آن آمد که به عزل وی از سلطنت انجامید وسرانجام در مردادماه ۱۲۸۸ خورشیدی دوران سلطنت وی به پایان رسید. از بین وقایع دوران پادشاهی محمدعلی شاه قاجار حوادث زیر در شعر شاعران بازتاب داشته است:

۱۲۸۵ خورشیدی

۱- به تخت نشستن محمدعلی شاه قاجار:درباره نویسنده

milinoor 534 نوشته در بازار فایل دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *