no-img
بازار فایل

بتن | بازار فایل


بازار فایل

ادامه مطلب

DOC
بتن
doc
۱۳۹۶-۰۲-۰۷
71 کیلوبایت
77 صفحه
5000 تومان
0 فروش
5000 تومان – خرید

بتن


فصل اول: ۷

سیمان. ۷

۱-۱- مراحل ساخت سیمان پرتلند. ۷

۱-۲- شیمی ترکیبات سیمان. ۹

جدول ۲-۱- ترکیبات اصلی سیمان پرتلند. ۱۱

نام ترکیب… ۱۱

اکسیدهای تشکیل دهنده ۱۱

جدول ۲-۲- مقدار تقریبی اکسیدهای سیمان پرتلند. ۱۳

مقدار به درصد. ۱۳

جدول ۲-۳- اکسیدها و ترکیبات مختلف سیمان پرتلند تیپ ۱٫٫ ۱۴

۱-۳- هیدراتاسیون سیمان. ۱۵

۱-۴- حرارت هیدراتاسیون. ۱۶

شکل ۲-۱- نمودار تشکیل و هیدراتاسیون سیمان پرتلند. ۱۷

جدول ۲-۴- حرارت هیدراتاسیون ترکیبات مختلف سیمان. ۱۹

حرارت هیدراتاسیون. ۱۹

فصل دوم: ۲۰

مواد سنگی بتن.. ۲۰

۱-۲- طبقه بندی کلی.. ۲۰

۲-۲- آزمایشهای خواص دانه ها ۲۱

جدول ۱-۲- حداقل وزن نمونه برای آزمایش طبق BS 812:Pt 1. 21

۱- شکل و بافت سطحی سنگدانه ها ۲۱

۲- مقاومت سنگدانه ها ۲۱

مقاومت در برابر ضربه (طاقت Toughness): 23

مقاومت در برابر سایش Hardness (سختی) ۲۳

۳- اندازه دانه ها و دانه بندی.. ۲۳

مدول یا ضریب نرمی Finess Modulus: 24

جدول ۲-۲- حجم مطلق ریزدانه ها بر طبق BS 822. 25

حجم مطلق ریزدانه ها بعنوان درصدی از حجم بتن.. ۲۵

۴- انواع وزن مخصوصها BS 812:Pt 107 , ASTM C127. 25

۵- تخلخل (Porosity) 26

۶- جذب آب و میزان رطوبت… ۲۷

۷- مواد زیان آور در مواد سنگی.. ۲۷

گروه اول: ناخالصیهای مواد آلی و ناخالصی های سنگی.. ۲۸

گروه دوم: رس و مواد بسیار ریز. ۲۸

گروه سوم: ۲۹

واکنش قلیائی سیلیسی مواد سنگی Alkali-Silica Reaction. 30

واکنش قلیائی- کربناتی مواد سنگی.. ۳۲

۳-۲- حمل و انبار کردن مواد سنگی.. ۳۲

فصل سوم: ۳۳

کیفیت آب در بتن.. ۳۳

۳-۱- آب اختلاط بتن.. ۳۴

جدول ۳-۱- نتایج تجزیه نوعی آب مصرفی شهری و آب دریا ۳۵

* کلرور و سولفاتها ۳۶

* کربنات و بی کربنات قلیائی.. ۳۷

* نمکهای دیگر معمول. ۳۷

* نمکهای معدنی.. ۳۸

* شکر. ۳۸

* رس و لای و ذرات معلق.. ۳۹

*  چربیها ۳۹

* خزه ها ۳۹

۳-۱-۲- استفاده از آبهای مختلف برای آب اختلاط: ۴۰

آب دریا ۴۰

آبهای اسیدی.. ۴۰

آبهای قلیائی.. ۴۰

آب فاضلابها ۴۱

۳-۲- آب برای بعمل آوردن. ۴۱

فصل پنجم: ۴۲

بتن تازه ۴۲

۵-۱- کارائی.. ۴۲

۵-۲- اندازه گیری کارائی.. ۴۳

آزمایش اسلامپ: ۴۳

آزمایش ضریب (عامل) تراکم: Compacting Factor Test 44

آزمایش وی‌بی: (ACI 211.3-75) Vebe Test یا BS 1881:Pt 2 V-B Consistometer. 45

آزمایش میز سیلان آلمانی German Flow Table Test 46

۳-۵- انسجام بتن Stability. 47

جدا شدگی بتن Segregation. 47

آب انداختن بتن Bleeding. 48

۴-۵- مقدار هوای بتن تازه ۴۹

۵-۵- تهیه، انتقال، ریختن و تراکم بتن.. ۵۰

فصل ششم: ۵۴

بتن سخت شده ۵۴

۶-۱- بعمل آوردن بتن (Curing) 54

۶-۱-۱- روشهای بعمل آوردن بتن.. ۵۵

۶-۱-۲- مدت عمل آوردن. ۵۷

جدول ۶-۱- حداقل مدت محافظت لازم برای انواع مختلف سیمان و شرایط محیطی گوناگون توصیه شده در BS 8110:Pt 1:1985، t دمای محیط به …….. ۵۸

۶-۲- مقاومت فشاری و کششی بتن.. ۵۹

۶-۲-۱- عواملی که بر مقاومت تاثیر می گذارند. ۵۹

۶-۲-۲- مقاومت فشاری.. ۶۰

۶-۲-۳- مقاومت کششی.. ۶۱

۶-۲-۴- رابطه بین مقاومت کششی و فشاری.. ۶۳

۶-۳- چسبندگی بتن به فولاد Bond Between Concrete & Reinforcement 63

۶-۴- مدول الاستیسیته بتن.. ۶۴

۶-۵- آزمایشات مربوط به بتن سخت شده ۶۵

فصل هفتم: ۶۸

مواد مضاف بتن و ملات (admixture) 68

۷-۱- تسریع کننده ها (Accelerators) 69

۷-۲- کندگیر کننده ها (Retarders) 71

۷-۳- روان کننده ها (یا تقلیل دهنده های آب) ۷۲

Water-reducers or Plasticizers. 72

فوق روان کننده ها Super Plasticizers. 73

۷-۴- حباب هوازاها (Air-entraining agents) 74

۷-۵- مواد مضاف دیگر. ۷۴

Bonding admixture چسبنده ها: ۷۴

Water-repellent admixtures دافع آب: ۷۶

فصل اول:

سیمان

 

۱-۱- مراحل ساخت سیمان پرتلند

از تعریف کلی سیمان مشخص می گردد که سیمان ماده ای متشکل از مواد آهکی نظیر سنگ آهک یا گچ و مواد شامل اکسیدهای سیلیسیم و آلومینیوم یعنی رسها و شیل‌ها می باشد. مراحل مختلف ساخت سیمان شامل آسیاب مواد خام و تبدیل آنها به پودر، مخلوط نمودن آنها با درصدهای معین و پختن آنها در یک کوره گردنده در حرارتدرباره نویسنده

milinoor 534 نوشته در بازار فایل دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *