no-img
بازار فایل

بررسی آبزیان سد ۱۵ خرداد | بازار فایل


بازار فایل

ادامه مطلب

DOC
بررسی آبزیان سد ۱۵ خرداد
doc
2017-04-27
46.7کیلو بایت
تعداد صفحه:85
7000 تومان
0 فروش
7000 تومان – خرید

بررسی آبزیان سد ۱۵ خرداد


چکیده ۴

مقدمه : ۵

فصل اول. ۶

محیط شناسی. ۶

۱-۱ زمین شناسی : ۶

موقعیت و وسعت… ۷

۲-۱-۱ ناهمواریها ( پستی و بلندی ) ۷

شرایط آب وهوایی. ۱۰

۱-۲-۱ میزان بارش در استان. ۱۲

۳-۱ جمعیّت و تراکم نسبی : ۱۲

فصل دوم ۱۴

منابع آبی استان. ۱۴

رودهای استان. ۱۴

حوزه آبریز رودخانه قمرود و قره چای.. ۱۴

۳-۲ رودخانه قره چای.. ۱۶

۴-۲ رودخانه قمرود. ۱۷

۵-۲ مشخصات سد گلپایگان. ۲۰

۶-۲ تاریخچه سد ۱۵ خرداد. ۲۳

۷-۲ ویژگیهای فنی سد مخزنی ۱۵ خرداد. ۲۳

۸ –۲ قناتها –  چاهها ۲۴

فصل سوم ۲۶

مواد و روش کار. ۲۶

تعیین ایستگاههای نمونه برداری.. ۲۶

روش کار و وسایل لازم : ۲۶

فصل چهارم ۲۷

نتایج. ۲۷

نتایج. ۲۷

موجودات نبتیک (نبتوزها ) Benthos. 28

۱-۲-۴ شیرونومیده Chironomidae  یا رقاص پشگان. ۲۸

۲-۲-۴ راسته Trichoptera  یا بال موداران. ۳۰

۳-۲-۴ راسته Ephemeroptera یا زود میران. ۳۰

۴-۲-۴ راسته سنجاقکها یا Odonata : 31

۵-۲-۴ راسته Diptera  یا دوبالان. ۳۲

۶-۲-۴ راسته Plecoptera  یا بال چین خورده ها : ۳۳

۷-۲-۴ رده شکم پایان یا Gastropoda  : ۳۴

۸ –۲-۴ رده سخت پوستان Class  Crustacea. 34

۹-۲-۴ کرمها  Worms. 36

۱-۹-۲-۴ کرم لوله ای Tubifex. 36

۳-۴ خانواده کپور ماهیان Cyprinidae. 38

۱-۳-۴ نام علمی: ( Alburnus  alburnus  ( Linnaeus  ۱۷۵۸ ) ۳۸

۲-۳-۴ نام علمی : (Alburnoides   bipunctatus  (Bloch  ۱۷۸۲٫ ۴۱

۳-۳-۴ نام علمی : Leuciscus (squalius) cephalus  (Linnaeus  ۱۷۵۸) ۴۲

۴-۳-۴ نام علمی : Capoeta  macrolepis. 44

۵-۳-۴ نام علمی : Capoeta  arakica. 45

۴-۴ خانواده رفتگر ماهیان Cobitidae. 46

۱-۴-۴ نام علمی : Genus  Noemachilus  (hasselt  ۱۸۲۳) ۴۶

۲-۴-۴ نام علمی : Noemachilus  malapeterurus. 47

فصل پنجم : ۴۹

نتیجه گیری و پیشنهادات.. ۴۹

نتیجه گیری.. ۴۹

پیشنهادات.. ۵۰

منابع فارسی : ۵۲

منابع انگلیسی : ۵۳

پیوستها ۵۴

 

چکیده

این پروژه در ایستگاههایی بر روی رودخانه قمرود و سد پانزده خرداد در استان قم انجام گرفت. که هدف از اجرای آن معرفی گونه های مختلف ماهیان و همچنین انواع موجودات نبتیک و سایر جانداران موجود در این منطقه می باشد.

در این بررسی از ادوات مختلف صید, جهت صید انواع ماهیان ساکن و مهاجر ( بومی و غیر بومی ) استفاده گردید ماهیان را پس از صید در فرمالین و نمونه های نبتوز را در الکل فیکس کرده و پس از انتقال به تهران کارهای بیومتری عکس و در آوردن دندان حلقی از نمونه ها انجام گرفته و بعد به کمک استاد راهنما جناب آقای دکتر غلامحسین وثوقی اقدام به شناسایی جنس و گونه آنها شد که این کار در دو فصل بهار و تابستان و در ۵ ایستگاه مختلف انجام گرفت بیشتر ماهیان صید شده متعلق به خانواده کپورماهیان بودند که برخی دارای ارزش اقتصادی و برخی فاقد ارزش اقتصادی می باشند .


مقدمه :

هدف از بررسی و مطالعه آبزیان رودخانه ها نهایتاً باعث شناسایی استعدادها و سایر امکانات آبی استان در رابطه با پروش آبزیان می باشد.

در این بررسی علاوه بر مشخصات سد پانزده خرداد – مطالعاتی نیز درباره خصوصیات جغرافیایی و منابع آبی استان قم انجام شده است که در ذیل به آن اشاره می شود.

هدف از بررسی و مطالعه آبزیان رودخانه و منابع آبی شناسایی استعدادهاست که یکی از نکات مهم پروش آبزیان می باشد و از طرفی رشد روز افزون جمعیّت در کشور موجب گشته تا مسئله کمبود پروتئین اهمیت حیاتی پیدا کند لذا علاوه بر استفاده از منبع آبی وسیع کشورمان در جنوب و شمال نباید از منابع غنی آبی که در آبهای داخلی کشور موجود است غافل ماند و امید است که با پژوهش و مطالعات گسترده استعدادهای بالقوه این آبها را بصورت بالفعل در آوریم.

به عبارت دیگر شناسایی ماهیان جهت پی بردن به زیست شناسی آنها و مطالعه بوم سازگانهای آبی اولین قدم محسوب می گردد که بر پایه اینگونه اطلاعات و جمع بندی و پردازش آنها می توان روشهای صید, بهره برداری از نظر زمانی و مکانی و ارزیابی ذخایر و ترمیم ذخایر را تعیین کرده و در اختیار بخشهای اجرائی قرار داد.

 درباره نویسنده

milinoor 534 نوشته در بازار فایل دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *