no-img
بازار فایل

بررسی رابطه بین سخت روئی و رشداجتماعی در بین دانشجویان دختر و پسر


بازار فایل

ادامه مطلب

DOC
بررسی رابطه بین سخت روئی و رشداجتماعی در بین دانشجویان دختر و پسر
doc
۱۳۹۶-۰۲-۰۷
248 کیلوبایت
83 صفحه
7000 تومان
0 فروش
7000 تومان – خرید

بررسی رابطه بین سخت روئی و رشداجتماعی در بین دانشجویان دختر و پسر


 

 چه کمند آنان که خوب می دانند و خوب آموزش می دهند و چه دریا دلند و سخاوتمند این بزرگ مردان که به آموختن دیگران ارج می نهند و به همتشان وقت و چه کم دیدم کسانی را که بال پرواز می دهند و شور اشتیاق و هرگز نفهمیدم این را تا آن لحظه که احساس کردم یاریشان را.

 با کمال تشکر از استاد خوبم سر کار خانم باباخانی وکلیه استادان و دست اندکاران دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر  که در فهم و دریافت حقیقت و زیبایی رشته ام مرا یاری نمودند.

 

تقدیم به پدر و مادر مهربانم:

فهرست مطالب

عنوان                                                                              صفحه

فصل اول                                                                                                        ۱

مقدمه                                                                                                                ۲

بیان مساله                                                                                                           ۴

اهمیت و ضرورت تحقیق                                                                         ۵

جامعه مورد مطالعه                                                                                              ۶

نمونه آماری                                                                                                       ۶

روش آماری مربوط به فرضیه ها                                                                ۷

فرضیه های تحقیق                                                                                               ۷

سئوال مسئله                                                                                                        ۷

متغیرهای تحقیق                                                                                      ۷

تعریف عملیاتی                                                                                       ۸

فصل دوم                                                                                                       ۹

مقدمه                                                                                                                ۱۰

سخت روئی                                                                                                       ۱۰

سخت روئی و دیگر منابع مقاومت در برابر استرس                                       ۱۴

مکانیزم های مد اخلافی سخت رویی                                                                     ۱۶

سخت رویی و دیگر سازه های شخصیتی                                                   ۱۹

سخت رویی و واکنش های فیزیولوژیک                                                    ۲۲

سخت رویی و نمونه های مورد مطالعه                                                       ۲۳

فصل سوم                                                                                             ۵۰

جامعه مورد مطالعه                                                                                 ۵۱

نمونه آماری                                                                                           ۵۱

روش نمونه گیری                                                                                    ۵۱

ابزار تحقیق                                                                                           ۵۱

تاریخچه                                                                                               ۵۲

اعتبار از طریق هم بستگی                                                                         ۵۴

پایائی P.V.Q                                                                                                   ۵۵

فهرست مطالب

عنوان                                                                              صفحه

 

دستورالعمل پرسش نامه ارزش های شخصیتی                                             ۵۶

معرفی مقیاس                                                                                                      ۶۲

روش تحقیق                                                                                                       ۶۷

روش آماری مربوط به فرضیه ها                                                                ۶۷

فصل چهارم                                                                                                   ۶۸

جدول ۱-۴ نمرات خام آزمودنی ها                                                                      ۶۹

جدول ۲-۴ بررسی رابطه رشد اجتماعی و سخت رویی                               ۷۲

فصل پنجم                                                                                                     ۷۴

پیشنهادات                                                                                                          ۷۷

محدودیت ها                                                                                                      ۷۷

منابع و ماخذ                                                                                                       ۷۸

فصل اول

مقدمه:

رشد اجتماعی فرایندی است که از طریق آن فرد آگاهیها، ارزش ها، برقراری روابط اجتماعی و مهارتهای اجتماعی را کسب می کند و این اکتسابات او را قادر می سازد که با جامعه وحدت یا بدو به نحوی انطباق یافته رفتار کند. (ستوده- ۱۳۸۶)

جوانی و نوجوانی یک پدیده اجتماعی است که شامل یک دوره طلایی گذرا از مرحله کودکی به مرحله بزرگی است و آن از جامعه ای به جامعه دیگر براساس ساختار و آداب و رسوم تغییر می کند و در تاریخ بشر زمانی بوده که نوجوانی اصلا وجود نداشته است. یعنی انتقال از مرحله کودکی به مرحله بزرگسالی، درست مثل انتقال از یک روز به روز دیگر به همراه برگزاری مراسم خاصی تحقق پیدا کرده است (جمال فر، ۱۳۸۴).

اما پدیده ایی که می توان در دوران نوجوانی باعث تغییر در میزان رشد اجتماعی نوجوانان باشد نوع رفتار و کردار را فرد است که گاهی از ویژگی های شخصیتی فرد مانند سخت روئی یا کم روئی می تواند در رشد اجتماعی فرد تاثیر گذار باشد. در دوران نوجوانی گاهی اوقات پدیده ای می تواند باعث تغییر در رفتار در میزان رشد اجتماعی نوجوان شود وقتی که نوجوان به عنوان یک جوان اجتماعی دارد. اجتماعی می شود و به مسائلی مانند هویت اجتماعی، انجام هویت، فردیت اجتماعی، طرز تفکر، دوستی با همسالان، برخورد با جنس مخالف و ایفای نقش در ارتباط با والدین و مسائل دیگر می تواند در ایجاد رشد اجتماعی تاثیر گذار باشد.(گنجی، ۱۳۸۴).

سخت روئی نوعی سبک شخصیتی است که از مجموعه ایی از صفات روانی تشکیل شده است و افرادی که از این سبک شخصیتی برخوردارند در مقایسه با کسانی که در مقابل مشکلات به زانو در می آیند و تسلیم می شوند در درجه اول آن ها متناسب به فعالیت هایی که در بر می گیرند احساس تعهد می نمایند یعنی درگیری های زندگی را عمدتاً تجربه های مثبت و مفید قلمداد کرده و نسبت به آن نوعی احساس تعهد می کنند و نکته دوم این است که برای افراد سخت رو حوادث و فعالیت های روزمره چالش بر انگیزند. آنها تجربه های زندگی سرشار از معنا می دانند و برخورد با آنها را آموزنده تلقی می کنند. این در حالی است که بسیاری از رویاروئی با حوادث زندگی خسته می شوند و مسائل زندگی برای آنها ملال آور و یا حتی تهدید آمیز تلقی می شود.

افراد چالش طلب گاهی رویدادهای مصیبت بار را در زندگی به تجربیات ارزشمند تبدیل می کنند. بالاخره افراد سخت رو نسبت به رویدادهای زندگی احساس کنترل بیشتری می نمایند. آنها معتقدند که شخص در پیامدهای زندگی نقش تعیین کننده ایی داشته و کم و بیش این پیامدها در قلمرو و کنترل آنها قرار دارد.

برخورداری از چنین نگرش هایی باعث می شود که افراد سخت رو رویدادهای محیط را به گونه ایی معنا دار ارزیابی کنند در حالی که افراد غیر سخت رو به نسبت به رویدادهای زندگی دچار احساس بیگانگی، ناتوانی و تهدید می گردند. (جمهوری ، ۱۳۸۳).

در واقع سخت روئی ساختار واحدی است که در محل یکپارچه و هماهنگ این سه مولفه سرچشمه می گیرد (قربانی ،۱۳۸۶).

بیان مسئله:

سخت روئی نوعی سبک شخصیتی است که از مجموعه ایی از صفات روانی تشکیل شده است. افرادی که از این سبک شخصیتی برخوردارند در مقایسه با کسانی که در مقابل مشکلات بهدرباره نویسنده

milinoor 534 نوشته در بازار فایل دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *