no-img
بازار فایل

بررسی میزان رضایت مندی خانواده های شاهد از مجتمع نشینی | بازار فایل


بازار فایل

ادامه مطلب

DOC
بررسی میزان رضایت مندی خانواده های شاهد از مجتمع نشینی
doc
2017-04-27
1.7کیلو بایت
تعداد صفحه:248
7000 تومان
0 فروش
7000 تومان – خرید

بررسی میزان رضایت مندی خانواده های شاهد از مجتمع نشینی


بررسی میزان رضایت مندی ۵

خانواده های شاهد از مجتمع نشینی ۵

فصل ۱ول ۶

مقدمه ۶

فصل دوم ۱۱

۱ – ۲ – بیان مسئله : ۱۱

۲-۲- ضررت و اهمیت بررسی موضوع ۱۳

۱ – جنبه ارزشی تحقیق: ۱۴

۲ – ضرورت اجتماعی تحقیق : ۱۵

۳ – ضرورت برنامه ریزی و اولویت اقدامات : ۱۵

۴ – ضرورت شناسایی مشکلات و معرفی منطقه: ۱۵

۳- ۲ – اهداف تحقیق ۱۶

۴-۲- جامعه مورد مطالعه ۱۸

فصل سوم : مروری بر مطالعات پیشین ۲۱

۱ – ۳ – تعریف انواع رضامندی : ۲۱

۲-۳- رضایت از زندگی خانوادگی : ۲۲

۳-۳-۳- تعریف رضایت شغلی : ۲۳

۴-۱-۳- رضامندی از زندگی و رابطه آن با رضایت شغلی : ۲۴

۵-۱-۳- تعریف رضامندی تحصیلی : ۲۵

۶-۱-۳- رضامندی از زندگی بعد از مهاجرت ۲۶

۷-۳- زندگی رضایت بخش از نظر بزرگان و صاحب نظران : ۲۷

۸-۱-۳- رضامندی انسانها بر چه عوملی بستگی دارد؟ ۳۰

فصل چهارم : مبانی بینش و نظری تحقق ۳۲

۱ –۴ – تئوری های نیاز ۳۲

۱-۱-۴- تعاریف نیاز ۳۲

۲-۱-۴- عوامل موثر بر نیازهای انسان ۳۵

۳-۱-۴- جریان طبیعی پیدایش نیازها ۳۷

۴-۱-۴- صاحبنظران نظریه های نیاز و آراء آنها ۳۸

۱-۴-۱-۴- سلسله مراتب نیازهای مازلو ۳۸

۱-۱–۱-۴- تئوری آبراهام اچ . مازلو ( طبقه بندی نیاز ) : ۳۸

۱-۱-۴-۱-۴- نقد تئوری مازلو ۴۴

نقاط قوت تئوری مازلو ۴۴

۱-۱-۱-۱-۴- نقاط ضعف تئوری مازلو ۴۵

۲-۴-۱-۴- نظریه هنری ماری درباره نیازها ۴۸

۱-۲-۴-۱-۴- نقد نظریه نیازهای هنر ماری ۴۹

۳-۴-۱-۴- نظریه « گروبناخ » درباره نیازها ۵۰

۲-۴- تئورهای رضایت ۵۱

۱-۲-۴- نظریه برابری ( Equitytheory ) : 52

۱-۱-۲-۴- نقد نظریه برابری ۵۳

۲-۲-۴- نظریه انتظار و احتمال  (Expectaxcy theory ) 54

۳-۲-۴- نظریه دو عاملی ( Two – Factor Theary ) : 55

۱-۳-۲-۴- نقد نظرهای دو عاملی هرزبرگ ۵۷

۳-۴- مبادله (Exchange theory ) 58

۱– ۳–۴– قضایای پنج گانه هومتز ۶۴

۲-۳-۴- نقد دیدگاه مبادله : ۶۶

از هم پاشیدگی کانون خانواده ۷۱

انواع مرگ ۷۱

شهادت ۷۱

شهید ۷۲

خانواده شهید ۷۲

کلیات و بررسی خصوصیات کلی مسکن ۷۳

تعریف مسکن : ۷۶

مسکن مناسب : ۷۷

تحلیل جامعه شناختی از مسکن شهری ۷۸

نگاهی گذرا به چارچوب های نظری مرتبط با مسکن شهری ۸۱

تحلیل جامعه شناختی اجتماعات غیر رسمی یا سکونتگاههای خود ساخته در ایران . ۹۱

چند نکته ۹۶

مشکلات مسکن و موانع پیشرفت در خانه سازی : ۹۷

عوامل تعیین کننده وضع مسکن ۹۸

مسکن در تهران به عنوان یک مشکل : ۹۸

آپارتمان و مجتمع مسکونی آپارتمانی : ۹۹

تعریف آپارتمان : ۹۹

مجتمع مسکونی ۱۰۰

سابقه آپارتمان سازی و آپارتمان نشینی ۱۰۱

قانون تملک آپارتمانها ۱۰۲

نواقص و نارسایی های  قانون ۱۰۶

پیامدهای تولید مسکن انبوه ۱۱۲

خانه های مسکونی نیمه اختصاصی :‌ ۱۱۵

مسکن اجتماعی : ۱۱۵

بررسی تیپولوژی انواع مسکن اجتماعی :‌ ۱۱۶

ویژگیهای مجتمع مسکونی مناسب ۱۱۷

مسکن و آپارتمان نشنی در فرهنگ اسلامی ۱۲۶

دوری از بیهودگی : ۱۲۹

طراحی بر اساس خانواده گسترده : ۱۲۹

چارچوب نظری انتخابی تحقیق ۱۳۳

۲ – ۵ – ۴ – متغیرهای مستقل و شاخص های آنها ۱۳۴

۱ – سن : ۱۳۴

۲ – بعد خانوار : ۱۳۵

۳ – پایگاه اجتماعی : ۱۳۶

۴ – آگاهی اجتماعی : ۱۳۶

۵ – انگیزه زندگی در محل : ۱۳۷

۶ – شهرگرائی یا گرایش به  زندگی شهری : ۱۳۷

۷ – تقدیرگرائی : ۱۳۸

فرضیات تحقیق ۱۴۳

فصل ۵  : ۱۴۵

۱-۵- روش تحقیق ۱۴۵

۲-۵- متغیر وابسته ۱۴۶

۱-۲-۵- معانی لغوی رضایت ۱۴۷

۲-۲-۵- تعریف رضامندی : ۱۴۷

۳ – ۲ – ۵ – تعریف خانواده های شاهد : ۱۴۹

۴ – ۲- ۵ – تعریف از مجتمع نشینی : ۱۴۹

۵-۲-۵- تعریف نظری متغیر وابسته : ۱۵۰

۶-۲-۵- تعریف عملیاتی متغیر وابسته : ۱۵۰

۷-۲-۵ شاخص ها و اجزائ متغیر وابسته ۱۵۱

۸-۲-۵- چگونگی سنجش و اندازه گیری متغیر وابسته ۱۵۲

۱-۳-۵- سن ۱۵۴

۳-۳- ۵- بعد خانوار ۱۵۴

۳-۳-۵- پایگاه اجتماعی ۱۵۴

میزان درآمد : ۱۵۵

۵-۳-۵- انگیزه زندگی در محل ۱۵۶

بررسی میزان رضایت مندی

خانواده های شاهد از مجتمع نشینی


فصل ۱ول

مقدمه

انسان پیچیده ترین و نیازمندترین موجود جهان آفرینش است و نیازها سرچشمه سیاسی برای تحرک و فعالیت انسان هستند بطوری که انسان بی نیاز همانند یک شئی بی جان و بی تحرک است .

انسان به لحاظ انسانیت خود دارای نیازها و انگیزه های متنوعی است که ناگزیر از ارضاء آن بوده و از این جهت است که نامی سعی و تلاش او در طول زندگی معطوف به ارضاء این نیازها و ارتقاء سطح کمی و کیفی زندگی مادی و معنوی خود می شود .

مسئله مهم در زمینه نیازهای انسانی مکانیسم این نیازها و چگونگی ارضاء آنها و حصول رضامندی در انسان است . آنچه مسلم است موجود انسانی برای رشد و تکامل و ادامه حیات خود ناگزیر است در مرحله اول نیازهای فیزیولوژیکی خود را ارضاء کرده و بعد از‌ آن تامین نیازهای معنوی را دنبال نماید.

ارضاء‌ نیازهای عینی و ذهنی افراد در قالب نیازهای مادی و معنوی دارای سه منشاء طبیعی ، فردی و اجتماعی است . ارضاء‌ این نیازها در انسان یک احساس خوشایند و آرام بخش به همراه دارد که به آن رضامندی گفته می شود . عکس این وضعیت زمانی ایجاد می شود که نیازها و انگیزه های انسانی ارضاء نشده و با مشکلاتی روبرو شوند ، در این حالت یک احساس ناخوشایند و ناراحت کننده ای برای انسان پیش می آید که روان شناسان و جامعه شناسان به آن ناکامی ، محرومیت و نارضامندی می گویند.

ثبات و پویایی هر جامعه ای نیز تا حد زیادی به این امر وابسته است .درباره نویسنده

milinoor 534 نوشته در بازار فایل دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *