no-img
بازار فایل

تاثیر کوشش و خطا بر روی یادگیری فرد | بازار فایل


بازار فایل

ادامه مطلب

DOC
تاثیر کوشش و خطا بر روی یادگیری فرد
doc
2017-04-27
21 کیلوبایت
16 صفحه
5000 تومان
0 فروش
5000 تومان – خرید

تاثیر کوشش و خطا بر روی یادگیری فرد


تأثیر کوشش و خطا بر روی یادگیری فرد. ۲

چکیده تحقیق «ماز پیترسن»: ۲

چکیده تحقیق «ماز u شکل»: ۳

مقدمه: ۴

ادبیات تحقیق: ۵

یادگیری از راه کوشش و خطا: ۶

طرح تحقیق «ماز پیترسن»: ۷

فرضیه تحقیق: ۸

نمونه: ۸

اجرای آزمایش: ۸

طرح تحقیق «ماز u شکل» ۱۰

فرضیه تحقیق: ۱۰

وسایل آزمایش: ۱۰

نتایج آزمایش «ماز پیترسن» ۱۲

نتایج آزمایش «ماز u شکل»: ۱۳

بحث و تعبیر و تفسیر: ۱۳

گزارش بالینی: ۱۴

پیوست: ۱۵

منابع: ۱۶
تأثیر کوشش و خطا بر روی یادگیری فرد

 

چکیده تحقیق «ماز پیترسن»:

آزمایش ماز ذهنی پیترسن می باشد که در این آزمایش می خواهیم بدانیم که کوشش و خطا چه تأثیری روی یادگیری فرد دارد. در این آزمایش ما به یک ماز نیازمندیم که ماز ذهنی پیترسن « برای بزرگسالان» می باشد. این ماز که از ۱۲ شاخه تشکیل شده است و یک شاخه نیز برای ورود به راه اصلی وجود دارد. شاخه ها در امتداد یکدیگر قرار دارند به طوری که هر شاخه « شاخه قبلی» خود را  قطع می کند و باعث تشکیل یک راه اصلی و یک راه فرعی می شود که هر کدام از راه های اصلی و فرعی برای خود اعداد دارند به طوری که آزمودنی در هر شاخه بر سر دو راهی می رسد. ابتدا آزمایشگر دو عدد ۱۴ و ۱۹ را برای آزمودنی می خواند و او نیز باید یکی از آنها را انتخاب کند. اگر عدد ۱۴ را انتخاب کرد آزمایشگر اعداد ۱۹ و ۲۱ را برای او می خواند و اگر آزمودنی ۱۹ را انتخاب کرد آزمایشگر دو عدد دیگر را که بر سر راه آزمودنی وجود دارد را برای او می خواند یعنی اعداد ۱۴ و ۱۷ و این کار را تا بدانجا ادامه می دهند تا آزمودنی به مقصد رسد و بر اثر کوشش و خطا بتواند بدون غلط سه بار از ابتدا به مقصد برسد  آزماینده پاسخهای آزمودنی را ثبت و تعداد غلط های او را می شمارد. این آزمایش به صورت مطالعه موردی (Case study) بوده و آزمودنی مردی ۲۴ ساله می باشد.

پس از بررس نتایج بدست آمده این نکته حاصل می گردد که آزمودنی هر چه به مراحل آخر نزدیکتر می شود (پس از ۱۳ مرحله) از تعداد خطاهای او کاسته شده و این فرضیه که کوشش و خطا باعث یادگیری می شود تأیید می گردد.

چکیده تحقیق «ماز u شکل»:

در این آزمایش (ماز u شکل) سعی ما بر این است که نشان دهیم کوشش و خطا چه تأثیری روی یادگیری دارد آیا یادگیری را افزایش می دهد. در این آزمایش ما به یک کرونومتر برای ثبت زمان و یک ماز u شکل نیازمندیم. آزمایش با اعلام آمادگی آزمودنی شروع می شود و او باید انگشت خود را روی مبداء شروع ماز قرار دهد. ماز از  ۱۰ مرحله تشکیل شده و هر مرحله شامل یک شکل U می باشد که دو راه به سمت راست و چپ دارد که یکی بن بست است و دیگری راه اصلی و همه آنها به هم مرتبط هستند که آزمودنی باید آن ها را ارائه دهد تا به مقصد برسد. آزمایشگر باید زمان و خطاهای آزمودنی را محاسبه کند.

آزمودنی باید این کار را آن قدر انجام دهد تا پس از سه بار متوالی و بدون خطا مسیر ماز را طی کند. تنها در این صورت است که می توان گفت یادگیری صورت گرفته است.

این آزمایش از نوع مطالعه موردی (Case study) می باشد که در آزمایشگاه روانشناسی دانشکده انجام شده است. پس از اتمام  اجرای آزمایش و ثبت نمرات، مراحل آزمایش تجزیه و تحلیل شدند  و با هم مقایسه گردیدند که پس از این کار نتیجه گرفتهدرباره نویسنده

milinoor 534 نوشته در بازار فایل دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *