no-img
بازار فایل

تاريخچه پارك | بازار فایل


بازار فایل

ادامه مطلب

تاريخچه پارك
zip
۱۳۹۵-۰۳-۲۳
5000 تومان
0 فروش
5000 تومان – خرید

تاريخچه پارك


 

دانشگاه آزاد اسلامي، واحد ورامين – پيشوا

دانشكدة كشاورزي، گروه گياهپزشكي

گزارش كارآموزي

موضوع: آفات و بيماري گياهان – نگهداري فضاي سبز

مكان: شهرداري منطقه 1 تحت پوشش ناحيه 4 پارك جمشيديه

فهرست

عنوانصفحه
فصل اول1
مقدمه1
تاريخچة محل كارآموزي5
موقعيت جغرافيايي7
طرح و توسعه7
مشكلات9
پيشنهادات10
مراكز فرهنگي11
منابع درآمد پارك11
وضعيت روشنايي11
منابع آب12
سرويس و تجهيزات بهداشتي14
سرويس خدماتي14
امكانات تفريحي كودكان14
امكان خدمات شهري همجوار15
نقشه و مشخصات پارك16
گلكاري و چمنكاري پارك17
وضعيت پرسنلي و نيروي انساني17
كارهايي كه قرار است در پارك انجام شود18
چارت زماني پارك19
فصل دوم20
موارد مختلف استفاده از چمن20
خاك21
تهية زمين چمن22
كاشت بذر23
مقدار بذر در واحد سطح24
نگهداري چمن24
تهيه و تازه كردن چمن26
كودپاشي26
آبياري چمن27
علفهاي هرز چمن28
علف كش 2-4D29
علفهاي هرز چمن و مبارزه با آنها29
كاربرد تزئيناتي چمن21
بررسي گياهان در طراحي فضاي سبز و مبارزه با آفات آنها33
چنار33
نارون34
فصل سوم35
نگهداري گياهان35
آبياري35
كوددهي36
مالچ پاشي37
هرس درختان و درختچه ها38
زمان مناسب هرس38
هرس زمستانه38
هرس تابستانه38
هرس پائيزه39
هرس بهاره39
روش هاي هرس40
هرس تنك41
هرس سرشاخه41
زمستانگذراني فضاي سبز42
روش كاهش خسارت زمستاني42
بادسوختگي43
كاهش شديد دما43
آفتاب سوختگي44
برآمدن يا آماس كردن خاك45
آسيب ناشي از برف و يخ45
خسارت ناشي از نمك46
خسارت ناشي از برف روبي46
پوسيدگي چمن47
فصل چهار48
آراليا48
اركيده52
برگ انجيري55
بگونيا ببري60
پاپيتال63
پاپيتال66
ياس آبي68
داوودي72
ديفن باخيا75
عشقه78
فيكوس81
فيكوس بنجامين85
ليندا89
موز95
نخل مرداب97
يوكا خنجري99
بيماري لكه سياه گلابي102
بيماري سرطان تنه و شاخه سيب107
منابع و مآخذ109

فصل اول:

به نام خداوند جان و خرد

و

دوستداران گل و زيبايي

مقدمه

در ميان كرات منظومه شمسي كره اي وجود دارد كه قدرت خداوند در قالب حيات آشكار نموده است يك كره اي خاكي بستر حيات را براي فراهم آورد و گياهان سبز را براي ادامة زندگي در قلب خود رويانيد . به انسان به عنوان موجودي متفكر مأوي بخشيد پس از آغاز حيات از زمين شكل گرفت انسان‌هاي غارنشين بفكر ساختن خانه افتادند. آنان بار ديگر نياز به سوي زمين دراز كردند و زمين نيز، به محبت آنها پاسخ داد و اين چنين تمدن از دل زمين آغاز شد.

ديوارهاي بلند و قطور «منع» و «مانع» شهرهاي قديم كه كوچكتر از روستاهاي امروز بودند فروريخت و درهاي بزرگ و كوچك كه باز شد و باز ماند و از انديشه پدرانمان گذشت كه:

به دنيايي بي در و ديوار و خانه هاي يكي شده و آدمهاي بيگانه با مرز و در و ديوار مي توان رسيد.

انديشه بي‌راهي نداشتند. پرچين هاي ساده و كوتاه و سبز و پرگل و گياه و ميوه، با مهرباني هرچه بيشتر و درست تر بگويم با شرمي لطيف و انساني ميان املاكشان خط انداخته بود تا اختلافي هرچند كوچك هم پيش نيايد.

سال و سالياني گذشت، اما آن ديوار بزرگ گرد شهر را كه تكه تكه كرده بودند تا مرزها از ميان برود، به ميان شهر كشيدند و بتدريج پرچين هاي پرگل و گياه به ديوار، و باغهاي پر درخت به خانه هاي چند طبقه بدل شد.

هنوز مادربزرگها و پدربزرگها داشتند از درختهاي سيب و انار و گردو و گلدانهاي شمعداني كنار حوض هاي بزرگ مي گفتند كه نه از درخت نشاني ماند و نه از حوضها و شمعداني ها.

با پيشرفت علوم پزشكي و آموزش بهداشت و نطفه كشتن بسياري از بيماريها و به واپس راندن مرگ و افزودن بر فرصت هاي زندگي و رشد جمعيت نيازهاي جديدي پديد آمد و زمينها از گل و گياه خالي شد.

و همه ماتم گرفتيم كه پس از اين بايد در دنيايي سنگي و سيماني و بيگانه با گل و گياه زندگي كنيم.

اگر ماشين‌ها به جنگلها هجوم برده و طبيعت را با جاده و آسمان خراشهايش ويران كرده است و استخراج نفت و ساختن پالايشگاهها و ايجاد كارخانه ها بسيار و بارها كردن مقدار فراواني سرب و سم و دودهاي خفه كننده در فضاي شهرها بايد راهي براي آشتي كردن با طبيعت طبيعتي كه انسان بخش بزرگي از آنست و هرچه كرده به اميد آسان كردن زندگي بوده نه ويران كردنش يافت. ناچار است كه از طبيعت استفاده كند اما تا نهايت ويرانيش نرود، چون ديگر چيزي براي سودآوري و سودبخشي نمي ماند.موضوعات :
,

درباره نویسنده

رضا 85 نوشته در بازار فایل دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.