no-img
بازار فایل

تاریخچه جاده سازی | بازار فایل


بازار فایل

ادامه مطلب

تاریخچه جاده سازی
zip
2016-06-12
5000 تومان
0 فروش
5000 تومان – خرید

تاریخچه جاده سازی


فهرست   1

مقدمه     3

ط: امپراطوری پارس          5

هندوستان 6

مصر و بین النهرین            6

بریتانیای کبیر       6

جاده های رم         7

2-1- حالات استفاده شده و مشتقات آنها 8

1-2-1- جاده :      8

2-2-1- خیابان      8

3-2-1- راه آسفالته 8

4-2-1- راه          9

3-1- دوره ترابری (انتقال)   11

1-3-1- بریتانیا     11

2-3-1- دولت Todor         13

3-3-1- اروپا       13

4-3-1- جاده های برگشتی    14

5-3-1- فرانسه     15

4-1- در سالهای بعد            15

1-4-1- رابرت فیلیپس         16

2-4-1- جام مت کالف         16

4-4-1 جان مک آدام           17

5-1- توسعه جاده   18

6-1- قانون گذاری بزرگ راه            18

1-6-1- قانون 1835 بزرگ راه ها     18

2-6-1- قانون 1863 بزرگ راه ها     19

3-6-1-قانون 1865 پرچم سرخ         19

7-6-1- قانون 1888 دولت محلی       20

9-6-1- قانون 1894 دولت محلی       20

10-6-1- لغو قانون پرچم سرخ و انسان 1896   20

11-6-1- قانون 1909 توسعه و بهبود جاده       20

انجمن نقل و انتقال خلق شد.  21

7-1- جاده های اواسط قرن بیستم قبل از 1940   21

معمول ترین روش ها عبارتند از :       25

11-1- مدیریت بزرگ راه ها 27

1-11-1- انجمن های بزرگ راه         28

1-1-2- نقشه ها    29

4-1-2- بخش عرضی شکل 3-2        31

5-1-2- رسم جزئیات          31

7-1-2- بعضی سمبل های مشکل و وضعیت های بیان شده            32

8-1-2- یک مثال از قسمتی از انواع بهبود و اصلاح        32

9-1-2- نمونه ای از یک بخش طولی  33

1-2-2- قراردادن خط مستقیم 34

4-2-2- قراردادن یک گوشه شعاعی    35

5-2-2- انحنای دایره منحنی داده شده یک متوازن بین دو نقطه        36

1-12 نیازمندی های ورودی و دسته بندی         38

1-2-12 مثال محل تقاطع علامت گذاری شده      40

4-2-12 مشکلات میزان متغیر ورود   51

5-2-12 تجزیه میکروسکوپی (ریزبینانه)         55

3-12 آنالیز صف   60

مشکل سرویس تصادفی        63

3-3-12 مسئله چند کاناله     67

4-12 مسائل و مشکلات انتخاب شده    70

مقدمه

هدف از این نوشته ،توضیح نظریه اصلی برای کار در ساختار جاده و فعالیت های مربوط می باشد . به علاوه نمونه هایی از کار برد های عملی نظریه پایه هم بیان می شود . توجه می شود که این متن میزان خاصی برای اشخاص باشد که برای NVQ و BTECوند و همچنین تحت آموزش های ،انجام تحقیقات بیشتر در مهندسی متمدن قرار می گیرند . محتوای متن برای دانشجویان و مهندسانی که در جستجوی موفقیت های مهندسین تکنسین یا به کار بردن افراد دارای امتیاز هستند مفید خواهد بود .آن هایی که در جستجوی مهارت های ساختاری معتبر توسط NVQ هستند این کتاب برایشان ارزش فوق العادهای خواهد داشت .

 

کار جاده :نظری وعلمی فاصله میان طرح و تکنیک های ساختاری را پر می کند و یک مقدمه شکل گیری و قابل توجهی را با تنوع بالایی از ساختار و کار اصولی مهیا می کند که حالت کار جاده را می سازد . چاپ پنجم به روز شده است و شامل استاندارد های اروپایی برای تعریف وضعیت ها و تغییراتدر جزییات و تکنولوژی می باشد . نویسندگان امیدوارند که بتوانند تشکر و قدردانی خودشان را به تمام مهندسین ،دانشجویان و دوستانی که به نحوی زمان و دانش شان را در پیشرفت پیشنهادات اراته دادند مخصوصا برای تعیین دیدگاهمان ابراز دارند . قدر دانی های مخصوص David Fanthorbوری مواد و آزمایشاتcarillion,engineer,andy hurrock برای تولید ترسیم هایی از مدیریت ترافیک با استفاده از(cone 0/7) اختصاص داده می شود .درباره نویسنده

رضا 85 نوشته در بازار فایل دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.