no-img
بازار فایل

پایان نامه کاربردهای بسته بندی شده استخراج داده ها | بازار فایل


بازار فایل

ادامه مطلب

DOC
پایان نامه کاربردهای بسته بندی شده استخراج داده ها
doc
2016-10-19
390کیلو بایت
تعداد صفحه:90
9000 تومان
2 فروش
9000 تومان – خرید

پایان نامه کاربردهای بسته بندی شده استخراج داده ها


فهرست مطالب

 

عنوانصفحه

بخش اول : تأثیر استخراج داده‌ها بر CRM……….. 1

فصل اول : روابط مشتری

مقدمه…………………………………….. ۲

استخراج داده‌ها چیست………………………… ۵

یک نمونه …………………………………. ۶

ارتباط با فرآیند تجاری …………………….. ۸

استخراج داده‌ها و مدیریت روابط مشتری …………. ۱۱

استخراج داده‌ها چگونه به بازاریابی بانک اطلاعاتی کمک می‌نماید ۱۲

امتیاز دهی ……………………………….. ۱۳

نقش نرم‌افزار مدیریت مبارزه………………….. ۱۳

افزایش ارزش مشتری …………………………. ۱۴

ترکیب استخراج داده‌ها و مدیریت مبارزه ………… ۱۵

ارزیابی مزایای یک مدل اسخراج داده ها ………… ۱۵

فصل دوم: استخراج داده‌ها و ذخیره داده‌ها- یک منظره مرتبط به هم

مقدمه ……………………………………. ۱۷

استخراج داده‌ها و ذخیره داده‌ها ، یک ارتباط ……. ۱۸

بررسی ذخیره داده‌ها…………………………. ۲۱

ذخیره داده‌ها ROI…………………………… 21

ذخایر داده های علمی واطلاعاتی ……………….. ۲۳

تعریف و خصوصیات یک مخزن اطلاعاتی ……………. ۳۰

معماری انبارداده‌ها ………………………… ۳۴

استخراج داده‌ها ……………………………. ۳۸

استخراج داده‌های تعریف شده ………………….. ۳۸

قملروهای کاربرد استخراج داده‌ها………………. ۴۰

مقوله‌های استخراج داده‌ها و کانون تحقیق ……….. ۴۱

فصل سوم: مدیریت رابطه با مشتری

مقدمه…………………………………….. ۴۸

سودمندترین مشتری ………………………….. ۴۹

مدیریت رابطه مشتری…………………………. ۵۰

بانک اطلاعاتی متمرکز برمشتری ………………… ۵۳

اداره مبارزات …………………………….. ۵۴

تکامل تدریجی بازاریابی …………………….. ۵۶

بازاریابی حلقه بسته ……………………….. ۵۷

معماریCRM………………………………… 57

نسل بعدیCRM………………………………. 58

بخش دوم: بنیاد – تکنولوژیها و ابزار …………. ۶۰

فصل چهارم : اجزاء ذخیره سازی داده‌ها

مقدمه ……………………………………. ۶۱

معماری کلی ……………………………….. ۶۲

بانک اطلاعاتی انبار داده‌ها ………………….. ۶۳

ابزارهای ذخیره‌سازی، تحصیل، تهذیب و انتقال ……. ۶۴

متادیتا…………………………………… ۶۵

ابزار دسترسی ……………………………… ۷۰

دسترسی و تجسم اطلاعات ………………………. ۷۱

اصول مشاهده یا تجسم داده‌ها …………………. ۷۲

ابزار بررسی و گزارش ……………………….. ۷۶

کاربردها …………………………………. ۷۷

ابزار OLAP……………………………….. 77

ابزارها استخراج داده‌ها

مقدمه

بازار ابزار استخراج داده ها از دو راه ابتدایی خود در حال ظهور می‌باشد . بسیاری از ابزارهایی که در اینجا توضیح داده می‌شوند ، در مرحله اول انتشار می‌باشند.

موقعیت در بازار CRM که عموماً بخشی از سیستم تجارت الکترونیکی در نظر گرفته می‌شود ، پیچیده تر می‌باشد و بنابراین با سرعت وب یا شبکه در حال حرکت می‌باشد. بازار CRM ، حتی بیشتر از بازار ابزار استخراج داده‌ها با چندین فروشنده که بر تعریف خود بازار و موقعیت خود در این بازار متمرکزند ، توصیف می‌گردد.

این اشتباه، با ماهیت بسیار دینامیک خود بازار که یک فعالیت قابل رویت تحکیم مشتری، شرکتهای ادغامی‌و تملیک ها را تحمل می‌کند، بیشتر می‌گردد. علی رغم کل این چالشها، باز رو به تکامل می‌رود و فروشندگان، پیشرفت مهمی‌در علمی‌بودن ابزار، قابلیت استفاده و قابلیت اداره‌ کسب می‌کنند.

اولین بخش این فصل ، به کاربردهای بسته بندی شده  استخراج داده ها می‌پردازد. این کاربردها ، بر اساس چندین تکنیک استخراج داده ها  ادغام شده در ابزارهای بهتر می‌باشد . همراه با بهترین عملکرد ها ، اسلوب شناسی های خوب تعریف شده و فرآیندها، راه خود را در محیط های تولید شرکتها که در آن استخراج داده ها بخشی از یک فرآیند موسسه ای شده می‌شود می‌یابند که شامل رشد و یادگیری سازمانی می‌شود .


بازار استخراج داده ها

بیائید بازار استخراج داده ها را از نقطه نظر منحنی اقتباسی تکنولوژی در نظر بگیریم ایمنی به اقتباس کنندگان اولیه ، از تکنولوژی لبه یادگیری برای دستیابی به مزیت رقابتی استفاده می‌کنند ؛ هنگامیکه تکنولوژی تکامل می‌یابد ، شرکتهای بیشتری آن را اقتباس می‌کنند ، و در یک حالت تجارت زمانی و عادی درج می‌نمایند . همچنین مناطق عملی بودن ابزاهای استخراج داده ها بزرگتر و بزرگتر می‌شوند. به عنوان مثال ، تکنولوژی وایت اوک ( یک شرکت استخراج داده ها در مریلند)  از جانب کمیسیون فدرال الکترون، مجوز فروش سیستم گچین ماینر Capain Miner را کسب کرده است که بی نظمی‌در دخالتهای سیاسی فدرال را کشف می‌کند . نورتل، یک بسته کشف کلاهبرداری را توسعه داده است به نام سوپر اسلوت فراود ادوایسور ، که از تکنولوژیهای شبکه عصبی استفاده می‌کند .

صنعت ابزار استخراج داده ها ، برخلاف تکنولوژیهای استخراج داده ها ، در مرحله عدم تکامل قرار دارد و می‌کوشد تا بازار را تعیین نماید . و وجودش را تائید کند . به همین دلیل است که در می‌یابیم بازار ابزارهای استخراج داده ها تحت تاثیر موارد زیر قرار دارد:

  • qادغام پیوسته و مداوم ابزارها با اتکاء به تکنولوژیهای مکمل و به عنوان مثال OLAP
  • q ظهور کاربردهای بسته بندی شده عمودی و یا اجزاء استخراج داده ها برای توسعه کاربرد .

استراتژیهای بسیار اقتباس شده شرکت بین فروشندگان ابزار استخراج داده ها و فروشندگان تهیه کنندگان راه حل جامع و ادغام کننده های سیستم ها : فروشندگان  مقیاس مؤسسه ، همانند IBM NCR ، اوراکل ، میکروسافت ) به عنوان مثال ، اوراکل چندین شریک متعدد استخراج داده ها به عنوان بخشی از او را کل ویدرباره نویسنده

milinoor 534 نوشته در بازار فایل دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.