no-img
بازار فایل

ترجمه فصل هشتم کتاب لاتین ، مضمون قانونی مراقبت پرستاری روانپزشکی | بازار فایل


بازار فایل

ادامه مطلب

DOC
ترجمه فصل هشتم کتاب لاتین ، مضمون قانونی مراقبت پرستاری روانپزشکی
doc
2017-04-27
69 کیلوبایت
83 صفحه
7000 تومان
0 فروش
7000 تومان – خرید

ترجمه فصل هشتم کتاب لاتین ، مضمون قانونی مراقبت پرستاری روانپزشکی


مضمون قانونی مراقبت پرستاری روانپزشکی.. ۵

“مضمون قانونی مراقبت پرستاری روانپزشکی”. ۷

بستری شدن بیمار……………………………………..         Hospitalizing The Patient 8

پذیرش غیر رسمی…………………………………………….          Informal Admission. 9

پذیرش داوطلبانه ……………………………………………..        Voluntary Admission. 10

پذیرش غیرداوطلبانه (حکم توقیف- پذیرش الزامی) ۱۱

فرآیند حکم توقیف (پذیرش الزامی)……………….    The Commitement Process. 13

بستری شدن فوری (اورژانس)      …………………………………..             Emergency. 15

بستری شدن بلندمدت (توقیف رسمی) ۱۶

بلاتکلیفی حکم توقیف ………………………..                  Commitment Dilemma. 16

خطر ………………………………………………………                          Dangerousness. 17

آزادی انتخاب …………………………………………………..            Freedom of Choice. 21

ملاحظات اخلاقی………………………………………………      Ethical Considerations. 23

ترخیص از بیمارستان…………………………………………………………..          Discharge. 25

ترخیص مشروط ……………………………………………..       Conditional Discharge. 26

ترخیص دائم (نهائی)…………………………………………..          Absolute Discharge. 27

ترخیص قضائی …………………………………………………………       Judical discharge. 28

حکم‌توقیف یا پذیرش‌الزامی بیمارسرپائی   Outpatient Commitment 28

حقوق بیمار……………………………………………………………..          Patients’ Rights. 30

بی‌کفایتی ، عدم صلاحیت…………………………………………              Incompetency. 35

شش بعد از مفهوم محدودیت ها : ۵۳

نقش پرستاری در حقوق بیمار. ۵۵

اقدامات نخستین برای وضع قانون                Legislative Initiatives. 56

مصوبه اصلاحی بودجه عمومی.. ۵۸

مصوبه حفاظت و حمایت……………………..        Protection and Advocacy Act 59

مصوبه آمریکائی های معلول ………………..     Americans with Disabilities Act 60

مقررات پیشرفته………………………………………………..         Advanced Directives. 61

روانپزشکی و مسئولیت جنائی.. ۶۱

Goilty But Mentally Ill 62

تست محرک غیر قابل مقاومت   ……………………..       Irresistible Impulse Test 64

تست مؤسسه حقوقی آمریکا …………………      American Law Institute’s Test 64

نقش قانونی پرستار. ۶۵

پرستار بعنوان فراهم کننده خدمات… ۶۶

دادخواهی…………………………………………………………………                   Litigution. 68

مورد اول: Strange در برابر Valentine. 68

مورد دوم: Lower Bucks Hospital در برابر Vattimo. 69

مورد سوم: Bourlesses  در برابر Delicata. 69

مسئولیت های قانونی.. ۷۱

ویژه گی های گزارشات خوب پرستاری: ۷۱

پرستار به عنوان یک کارمند. ۷۳

پرستار بعنوان شهروند. ۷۴

برخورد منافع…………………………………………………….           Interest Conflict Of 74

انجمن پرستاران مریلند: لیست حقوق به ثبت رسیده پرستاران. ۷۶

بطور فردی Individual: 77

استخدام Employment : 78

حرفه ای Professional: 78

بطور فردی Individual: 79

استخدام Employment: 81

خلاصه فصل ……………………………………………………………………            Summary. 83

 


 

ترجمه کتاب:                                              Principles & Practice of

تألیف :                                                  Gail w.stuart Psychiatric Nursing

sandraj.sundeen

انتشارات Fifth Edition, Mosby

فصل هشتم CHAPTER 8

Legal Context of Psychiatric Nursing Care

مضمون قانونی مراقبت پرستاری روانپزشکی

Gail W.Stuart


 

 

 

 

 
“پینل Pinel فوراً کاتون Couthon را به بخش دیوانگان راهنمائی کرد، جائی که منظره‌ای از سلول ها تأثیر دردناکی روی او داشت. کاتون درخواست کرد همه بیماران را جمع کنند، از اغلب آنها توهین شنید، فضای بی شرمانه ای حس کرد، بی فایده بود مصاحبه را ادامه دهد، کاتون نزد پنیل برگشت و گفت: اکنون همشهری آیا خودت دیوانه ای که می خواهی چنین حیوانات چهارپائی را از زنجیر آزاد کنی؟‌ پینل به آرامی گفت : ای همشهری من متقاعد شده ام که این مردان دیوانه بسیار سرکش شده اند فقط باین دلیل که ازدرباره نویسنده

milinoor 534 نوشته در بازار فایل دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *