no-img
بازار فایل

ترکیبات نگهداری لیپید در باکتری های دریایی | بازار فایل


بازار فایل

ادامه مطلب

DOC
ترکیبات نگهداری لیپید در باکتری های دریایی
doc
2017-04-27
24.7کیلو بایت
تعداد صفحه:25
7000 تومان
0 فروش
7000 تومان – خرید

ترکیبات نگهداری لیپید در باکتری های دریایی


ترکیبات نگهداری لیپید در باکتری های دریایی ۲

چکیده ۲

مقدمه: ۴

مورفولوژی ، آزمایشی بیوشیمیایی و رشد باکتری ها : ۶

تحلیل و آنالیز اسیدهای چرب و PHA 7

ایزولاسیون انضمام لیپیدی: ۸

میکروسکپی الکترونی ۹

نتایج ۱۰

ارگانیسم ها و مشخصات ۱۰

شکل گیری مجموعه های انضمام یا ضمائم لیپیدی: ۱۱

رابطه بین دما برای رشد و سنتز PHA 12

رخداد پلی فسفات : ۱۳

مشخصات ایزوله ۲۱۱ ۱۳

ایزولاسیون و مشخصات شیمیایی ضمائم لیپیدی A. 14

تحلیل و آنالیز الکتروفورز ژل ضمائم لیپیدی ناشی از A. : 15

ترکیبات نگهداری لیپید در باکتری های دریایی

 

چکیده

چهل باکتری دریایی (آبزی) استفاده کننده از روغن خام سایکر و تروفیک یا سایکرو تروفیک یا سایکروتروفیل (به ترتیب Psychrophile , Psychrotrophic (که ‌اولی ‌نوشته می شوند) برای توانشان جهت تراکم سازی ترکیبات نگهداری لیپیدشان در سیتوپلاسم در طی پرورشی تحت شرائط محدود کننده نیتروژن،‌مورد تحقیق و بررسی قرار گرفتند. بیشترشان (۷۳%) قادر به تراکم سازی لیپیدهای عظیمی نظیر اسیدهای پلی هیدروکسی آلکانوئیک (PHA) بودند در حالیکه دیگر لیپیدها همانند استیرهای واکسن (موم) در دو ایزوله رخ می دادند. تراکم یا انباشتگی یا توده شدن PHA بطور غالب در دورهای پائین  ۲۰-۴ ) طبق آنچه برای سه ایزوله نشان داده شد، رخ داد. میکروسکوپی الکترونی ضخائم پلی فسفات را که در دو ایزوله برای PHA رخ می دهد، آشکار کرد. سلولهای(۱) Acineto bacter sp  (منبعد بصورت “A” می آید) ایزوله ، قادر به سنتز کردن و تراکم نمودن ضمائم لیپیدی در طی رشد بر استارت،‌اتانول،‌روغن زیتون ،‌هگزاد گانول و هپتادکان بودند. ترکیب و کمپوزیسیون ضمائم لیپیدی بر ترکیبات فراهم شده بعنوان منبع مرکزی ،‌بستگی داشتند. (سیترهای واکسن (موم = Wax ) واکیل گلیسرول ها اساساً در طی پرورش بر روغن زیتون رخ می دادند و در مقابل استرهای واکسن یا مومی و الکل های آزاد در طی پرورش بر هگزاد کانول رخ می دادند. کل اسیدهای چرب در سلولهای A  بالغ  بر میزانی تا ۲۵% از وزن خشک سلولی در سلولهای رشد یافته بر روغن زیتون می شدند. اسید پالمیتیک (Palmiticacid) اسید چرب اصلی در لیپیدها در طی پرورش بر هگزاکانون ،‌هپتا دکان یا روغن زیتون رخ می دادند به منبع کربن مرتبط بودند. (اسیدهای چرب حاضر در لیپیدهای تراکم، بگونه ای غالب و محاط از اسیدهای چرب باز غده مستقیم اشباع شده و اشباع نشده با طول زنجیره متغیر از ۱۲ تا ۱۸ اتم کربن ،‌تشکیل می شدند. تحلیل و آنالیز پروتئین های توأم با لیپید دانه در سلولهای A پروتئین

Kda 39 را بعنوان گونه پروتئینی غالب آشکار و واضح ساختند.


مقدمه:درباره نویسنده

milinoor 534 نوشته در بازار فایل دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *