no-img
بازار فایل

تعیین تفاوت بین تیپ A و B از نظر میزان افسردگی | بازار فایل


بازار فایل

ادامه مطلب

DOC
تعیین تفاوت بین تیپ A و B از نظر میزان افسردگی
doc
2017-04-27
82.4 کیلوبایت
44 صفحه
7000 تومان
0 فروش
7000 تومان – خرید

تعیین تفاوت بین تیپ A و B از نظر میزان افسردگی


چکیده ۳

فصل اول: ۴

کلیات تحقیق. ۴

بیان مسأله ۴

اهمیت و ضرورت تحقیق. ۶

هدف تحقیق. ۷

فرضیه تحقیق. ۷

متغیرهای پژوهش.. ۷

تعریف مفاهیم: ۷

۱-افسردگی. ۷

۲-شخصیت نوع A.. 8

فصل دوم: ۹

مبانی نظری و. ۹

پیشینه ی تجربی تحقیق. ۹

مقدمه ۹

بخش اول:مبانی نظری. ۱۰

مفاهیم. ۱۱

ا-افسردگی. ۱۱

طبقه بندی افسردگی. ۱۱

الف) افسردگی درون زاد ـ واکنشی. ۱۲

ب) افسردگی اولیه ـ ثانویه ۱۲

ج) افسردگی سایکوز ـ نوروز ۱۲

د ) افسردگی بک قطبی – دو قطبی. ۱۳

طبقه بندی اختلا ل های عاطفی طبق انجمن روانپزشکی آمریکا ۱۳

شیوع افسردگی. ۱۴

سبب شنا سی افسردگی. ۱۵

تأثیر تیپ A روی افسردگی. ۱۸

تبیین نظری افسردگی. ۱۹

۱-    نظریه های زیست شناختی. ۱۹

۲) نظریه های روان پویایی. ۲۱

۲-نظریه های هستی گرایی- انسان گرایی. ۲۱

۴) نظریه های فرهنگی ـ اجتماعی. ۲۱

۵ -نظریه های رفتاری. ۲۲

۶) نظریه های شناختی. ۲۳

فصل سوم : ۲۶

روش تحقیق. ۲۶

روش تحقیق. ۲۶

روش گرداَوری داده ها ۲۶

جامعه اَماری. ۲۷

روش تعیین حجم نمونه ۲۷

روش نمونه گیری. ۲۷

اعتبار ۲۷

پایایی. ۲۷

۱-افسردگی. ۲۷

۲-شخصیت نوع A.. 28

روش های اَماری. ۲۸

فصل چهارم ۲۸

یافته ها ۲۹

بخش اول : توصیف داده ها ۳۰

بخش دوم:تحلیل داده ها:اَزمون فرضیه ۳۹

فرض اَماری و فرض تحقیق. ۴۱

فصل پنجم: ۴۲

بحث و نتیجه گیری. ۴۲

پیشنهاد به محققین بعدی : ۴۳


تعیین تفاوت بین تیپ
A و B از نظر میزان افسردگی

 

عنوان :

تعیین تفاوت بین تیپ  A و B از نظر میزان افسردگی


چکیده

هدف: این طرح با هدف تعیین تفاوت بین تیپ  A و B از نظر میزان افسردگی انجام گرفت.

روش: مطالعه حاضر با روش علی – مقلیسه ای و به صورت مقطعی در مهر ماه ۱۳۸۶ انجام شد.داده های این مطالعه از ۲۷۶ نفر که با روش نمونه گیری طبقه ای متناسب انتخاب شده بودند جمع آوری شد.و این پاسخگویان به سؤالات پرسشنامه (SD G)و (SABAT)پاسخ دادند.

نتایج: نتایج تفاوت معنا داری را بین تیپA و B از نظر میزان افسردگی نشان داد. در واقع میانگین افسردگی تیپ  A بالاتر از میانگین افسردگی تیپ B بود.

بحث : نتایج تحقیق حاضر تأیید کننده نظریات ارائه شده در باب افسردگی است و تأیید کننده اینکه افراد دارای تیپ A بیشتر از افراد تیپ B در معرض افسردگی قرار می گیرند

فصل اول:

کلیات تحقیق

 

بیان مسأله

در میان افرادی که به خاطر مشکلات روان شناختی به کلینیک ها مراجعه می کنند، افراد افسرده بیش از دیگران هستند. این در حالی است که برخی تحقیقات نشان می دهند که ۶ تا ۱۹ درصد از کسانی نیز که برای حل مشکلات شان در پی کمک نیستند افراد افسرده هستند (ساراسون وساراسون ، ترجمه نجاریان، اصغری مقدم و دهقانی،۱۳۷۷). از این رو افسردگی در سراسر جهان نه تنها به عنوان یک اختلال شایع روان پزشکی، بلکه به مثابه یک مشکل اجتماعی و ملی که سالیانه میلیون ها دلار هزینه بر دوش جامعه تحمیل می کند ارزیابی می شود. وجود برخی از عوامل نظیر، وراثت وابسته به جنس و تفاوت های هورمونی به عنوان دلایل شیوع فراوان تر افسردگی در بین زنان عنوان شده اند (کاپلان و سادوک،ترجمه رفیعی و رضاعی ،۱۳۷۸).

همچنین چنانچه کامر(۱۹۹۷)به نقل از  کیوولا و هاسمن(۱۹۹۸ ) در تحقیقی که راجع به افراد نوعA انجام داده اند، نتایج زیر را بیان می کنند:افراد نوع  A در توجه به اعتماد به نفسشان با افراد نوع  B فرق دارند.بدین صورت که نوع A  در کل نسبت به نوع B از اعتماد به نفس کمتری برخوردارند.این الگوهای رفتاری بدست اَمده بیان می کنند که چگونه افراد نوع  A بوسیله احساسات ناخوش متناوب ،هیجان زده می شوند . و به عنوان یک نتبجه ،تلاش می کنند تا نقاط ضعفشان را اصلاح کنند و احساس تکامل کنند. اَنها از خود انتظارات بالایی دارند و اهداف مبارزه طلبانه ای برای خود قرار می دهند و اغلب از اَنچه منجر به نا امیدی اَنها می شود، نگران هستند.

برخی مدعی اند که افراد دارای شخصیت نوع Aبیشتر در معرض افسردگی قرار دارند. اما اینکه چه چیزی علل پیدایش شخصیت نوع A است ،وراثت یا محیط؟در ابتدا پاسخ دادن به این مسئله چندان ساده نیست که آیا رفتار فرد ناشی از وراثت است ؟یا محیط؟یا هر دو؟به نقل از کامر تحقیقات گذشته که بوسیله ترسن و پاتیلو(۱۹۸۸)انجام شده ،معتقد بودند که رفتارهای نوع در طول دوران بچگی اَنها شکل می گیردو همچنین دقیقاً مشابه رفتارهای والدین او در دوران کودکی اَنهاست.و اَنچه باعث پیشرفت رفتارهای نوع Aدر بچه ها می شود همان رفتارهای نوع Aی والدین اَنهاست.

البته می توان عوامل بسیاری را در افسردگی دخیل دانست ،مثل جنسیت افراد،سن افراد،تحصیلات، وضعیت تأهل،محیط ،نژاد،وضعیت اقتصادی و سبک زندگی، درون گرایی – برون گرایی ،سابقه افسردگی در خانواده و… اما شاید به جرأت بتوان گفت یکی از علل مهم افسردگی ،داشتن شخصیت نوع A استدرباره نویسنده

milinoor 534 نوشته در بازار فایل دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *