no-img
بازار فایل

تعیین میزان اثر بخشی یک دوره فعالیت بدنی منتخب بر توانائیهای ادراکی | بازار فایل


بازار فایل

ادامه مطلب

DOC
تعیین میزان اثر بخشی یک دوره فعالیت بدنی منتخب بر توانائیهای ادراکی
doc
2017-04-27
112کیلوبایت
106 صفحه
7000 تومان
0 فروش
7000 تومان – خرید

تعیین میزان اثر بخشی یک دوره فعالیت بدنی منتخب بر توانائیهای ادراکی


فصل اول. ۵

بیان مسأله. ۸

اهمیت و ضرورت تحقیق.. ۹

اهداف تحقیق.. ۱۲

هدف کلی.. ۱۲

اهداف جزئی.. ۱۲

فرضیه های تحقیق.. ۱۳

محدودیت های تحقیق.. ۱۴

محدودیتهای خارج از کنترل محقق.. ۱۴

تعریف عملیاتی واژه ها ۱۴

فعالیت بدنی منتخب… ۱۴

دانش آموزان پایه پنجم دبستان. ۱۵

توانائیهای ادراکی – حرکتی.. ۱۵

تعادل ایستا ۱۵

فصل دوم. ۱۷

مقدمه : ۱۷

طبقه بندی حرکت… ۱۸

مبانی نظری ادراک… ۲۱

تعریف ادراک… ۲۱

انواع ادراک… ۲۲

توانائیهای حرکتی و اهمیت آن. ۲۳

توانائیهای جسمانی.. ۲۴

تواناییهای ادراکی.. ۲۵

تواناییهای ادارکی – حرکتی.. ۲۷

نظریه های رشد حرکتی.. ۳۱

آزمونهای حرکتی.. ۳۶

۱-۱- آزمون اندازه گیری ادراکی – حرکتی کفارت.. ۳۶

۲- آزمون توانائیهای حرکتی لینلکلن – اوزرتسکی.. ۳۸

۳- آزمون توانائیهای حرکتی برونینکز – اوزرتسکی ۴۲

کاربردهای کلی حرکتی.. ۴۵

ابزار جمع آوری اطلاعات.. ۴۵

۱-۱- ماتریسهای پیشرونده ریون فرم رنگی کودکان. ۴۶

مواد آزمون. ۴۶

روش اجرا ۴۶

تصریح دستورالعمل.. ۴۸

۲- اجرای آزمون رشد حرکتی لینیکلن – اوزرتسکی.. ۴۹

مروری بر تحقیقات انجام شده ۵۳

مقدمه. ۵۳

نتیجه گیری.. ۶۳

فصل سوم :  روش شناسی تحقیق.. ۶۵

مقدمه. ۶۵

روش تحقیق.. ۶۵

جامعه آماری.. ۶۶

نمونه آماری.. ۶۶

متغیرهای تحقیق.. ۶۷

متغیر مستقل : ۶۷

متغیر وابسته : ۶۷

ابزار تحقیق.. ۶۸

روش آماری.. ۶۸

فصل چهارم :  تجزیه و تحلیل اطلاعات.. ۶۸

مقدمه : ۶۸

آزمون فرض های تحقیق.. ۶۹

تعادل پویا ۶۹

تعادل ایستا : ۷۲

فرض دوم. ۷۲

هماهنگی.. ۷۵

دقت… ۷۸

سرعت حرکت… ۸۱

قدرت : ۸۴

توانائیهای ادراکی – حرکتی.. ۸۸

فصل پنجم « نتیجه گیری ». ۹۱

مقدمه. ۹۱

خلاصه پژوهش… ۹۱

نتایج. ۹۲

بحث و بررسی نتایج تحقیق.. ۹۳

تعادل پویا ۹۳

تعادل ایستا ۹۴

هماهنگی.. ۹۴

سرعت حرکت… ۹۵

قدرت.. ۹۵

دقت… ۹۶

توانائیهای ادراکی – حرکتی.. ۹۶

پیشنهادات.. ۹۷

پیشنهادات تربیتی آموزشی.. ۹۷

پیشنهادهای پژوهشی.. ۹۸

منابع. ۹۹

 

 

 

 

موضوع :

 

پایان نامه تعیین میزان اثر بخشی یک دوره فعالیت بدنی منتخب بر توانائیهای ادراکی – حرکتی دانش آموزان پسر پایه پنجم دبستانهای شهرستان خوی


فصل اول

حرکت مهمترین نشانه حیات انسان است . هر جا زندگی وجود دارد ، حرکت نیز وجود دارد . زندگی بدون آن قابل تصور نیست. حرکت در حیات انسان ، بیش از تولد آغاز و تا پایان حیات او ادامه دارد.

انسان در نخستین سالهای حیات خود ، تنها از طریق پدیده حرکت است که می تواند خود آشنا گردد و با آن ارتباط برقرار کند. چنین ارتباطی به انسان این فرصت را می دهد که در تعامل با پدیده های محیطی از آنها ،‌تجربیات معنی داری کسب کند . بنابراین حرکت شرایطی را برای کودک فراهم می سازد که بر اساس آن می تواند به اکتشاف دنیای پیرامون خود بپردازد. از طرفی کودک از ابتدای ورود به دنیای ناشناخته پیوسته در این تلاش است که به کمک حرکت و تربیت به زندگی خوب و سالم و پرطراوت دست یابد و برای دستیابی به نشاط و تندرستی ،‌باید از ورزش و بهداشت مدد جوید . برای رسیدن به چنین هدفی لازم است معلمان آگاه تربیت بدنی با مطالعات گسترده به آموزش صحیح تربیت به کودکان و نوجوانان همت گمارند.(۶)

به همین منظور معلمان و مربیان در صورتی می توانند در ارتقاء سطح آمورشی شاگردان مؤثر باشد که به دو نکته زیر توجه داشته باشند :

  • تفاوت های فردی
  • اثر این تفاوت ها بر یادگیری و اجرای مهارت های حرکتی در فعالیت های مختلف ورزشی (۱۹).

آنیتا .ج . هارو[۱] در کتاب طبقه بندی حیطه های روانی حرکتی می گوید : «‌ توانائیهای ادراکی در برگیرنده رفتارهای شناختی و همچنین رفتارهای روانی حرکتی است که شامل : تمیز حس حرکتی ،‌آگاهی از بدن ، تصور فرد از بدن خود ،‌رابطه بدن با اشیای موجود در فضا، تمیز بصری ، تمیز شنوایی ، تمیز لمسی و توانائیهای هماهنگ کننده می باشد (۳۵) به عقیده بسیاری از محققان عملکردهای حرکتی و ادراکی غیر قابل تفکیک هستند و غنی نمودن تجارب حرکتی معمولاً توانائیهای فرد را ساخت بندی و درک مؤثر وقایعی را که با آنها روبرو می شود افزایش می دهد. آنها همچنین معتقدند که کارکرد مؤثر توانائیهای ادراکی برای رشد فراگیر در حیطه های سه گانه تربیتی ( شناختی ، عاطفی و روانی – حرکتی ) ضروری است . این توانائیها فراگیر را در تعبیر و تفسیر محرکات کمک می کنند و باعث می گردند که فرد توانایی لازم جهت سازگاری با محیط پیرامون خود را بدست آورد. (۳۵)

همچنین ج- هارو در همان کتاب ، توانائیهای جسمانی را در برگیرنده خصوصیاتی نظیر : قدرت عضلانی ، استقامت دستگاههای گردش خون و تنفس ،‌انعطاف پذیری و چالاکی می داند. توانائیهای جسمانی ،‌جهت عملکرد مؤثر و کارآمد فرد در حیطه روانی – حرکتی لازم و ضروری است . اگر این خصوصیات بطور کامل رشد و گسترش نیابند در رشد و حرکت پیشرفته مهارتی فرد مانع ایجاد خواهد شد (۳۵)

بنظر می رسد اگر جریان رشدی کودک ، مراحل طبیعی خود را سپری ننماید و بطور درست نیروهای بالقوه او بالفعل در نیایند ، فرایند ادراکی او دچار اشکال شده ،‌بطوریکه موفقیت فرد را در تمام مراحل زندگی تحت الشعاع قرار می دهد. پس بطور مسلم می توان گفت که طرح و اجرای برنامه های

[۱] Anita J.Harrowدرباره نویسنده

milinoor 534 نوشته در بازار فایل دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *