no-img
بازار فایل

توان های پذیرش توریسم شهرستان کرمانشاه | بازار فایل


بازار فایل

ادامه مطلب

DOC
توان های پذیرش توریسم شهرستان کرمانشاه
doc
2017-04-27
3.72مگابایت
تعداد صفحه:107
7000 تومان
0 فروش
7000 تومان – خرید

توان های پذیرش توریسم شهرستان کرمانشاه


 

فهرست
عنوانصفحه
چکیده۱
پیشگفتار۳
فصل ۱: طرح پژوهش  
۱- بیان مسئله۵
۲- بیان عنوان پایان نامه۵
۳-  نیازها و ارزشهای پژوهش۵
۴- پرسش های پژوهش۶
۵- فرضیه های پژوهش۶
۶- روش های پژوهش۷
۷- تنگناهای پژوهش۷
۸- محدوده مورد بررسی پژوهش۸
فصل ۲: چهارچوب نظری پژوهش 
۱- بیان واژه های و مفاهیم جهانگردی و گردشگری۹
۲- سیمای جهانگردی۱۱
۳- پیشینه تاریخی توریسم (یا جهانگردی)۱۳
۳-۱-  سده های نخستین۱۵
۳-۲- سده های میانه۱۶
۳-۳- سده های نو۱۶
۴- ارزش جهانگردی۱۷
۵- آینده جهانگردی۱۹
 

۶- کانون ها و جاذبه های جهانگردی

۲۰
۷- اجزای ترکیبی جهانگردی۲۲
۸- ویژگی جاذبه های جهانگردی۲۴
۸-۱- جاذبه های دست ساخت  انسان۲۴
۸-۲- جاذبه های طبیعی۲۵
۹- فرم های گوناگون جهانگردی۲۶
۱۰- آب و هواشناسی و جهانگردی۲۶
۱۱-  پیامد اقتصادی جهانگردی۲۸
۱۲-  امکانات اقامتی و رفاهی جهانگردی۲۹
۱۲-۱-  انواع امکانات اقامتی در اروپا۳۰
۱۳- تبلیغات و بازاریابی در جهانگردی۳۲
۱۳-۱- ویژگی های بازاریابی در جهانگردی۳۳
 

۱۳-۲ – شیوه های بازاریابی

۳۴
۱۴- پیامدهای درآمدی و پیشه زای جهانگردی و ایران گردی۳۴
۱۵- آمار در جهانگردی۳۷
۱۵-۱- هدف از آمارگیری در جهانگردی۳۸
۱۵-۲- گوناگونی آمار در جهانگردی۳۹
۱۵-۳- روش های بزرگ آمارگیری۴۰
۱۵-۴- تنگناها و سختیهای آمارگیری۴۱
۱۵-۵ – آمار جهانگردی بومی۴۲
۱۵-۶- آمار جهانگردی بین المللی۴۳
فصل ۳ : گردشگری در ایران 
۱- پیشگفتار۴۵
۲- پیشینه گردشگری در ایران۴۵
۳- وضعیت جهانگردی در ایران۴۸
۴- جاذبه های جهانگردی ایران۴۹
۵- رویارویی صنعت توریسم و صنایع دستی و پیامدهای آن در ایران۵۱
۶- سهم ایران در بازار جهانگردی۵۲
۷- ناهمواریها و تنگناهای جهانگردی در ایران۵۲
۸-  پیشنهادهایی برای بالا بردن صنعت جهانگردی و ایرانگردی۵۴
فصل ۴: توانهای گردشگری شهر کرمانشاه 
۱- پیشینه تاریخی استان کرمانشاه۵۸
۲- جغرافیای تاریخی و فرهنگی کرمانشاه۶۰
۳- چگونگی پیدایش نام کرمانشاه۶۳
۴- زبان و گویش اهالی کرمانشاه۶۳
۵- نژاد و ویژگی های کلی کرمانشاه۶۳
۶- آثار تاریخی و فرهنگی کرمانشاه۶۸
۶-۱- تاق بستان۶۸
۶-۲- تکیه معاون الملک۶۹
۶-۳- مجموعه بازار۶۹
۶-۴- حمام ها۷۰
۶-۵- مسجدها و آرامگاه ها۷۰
۶-۶- تکیه بیگلربیگی۷۱
۶-۷- کلیساها۷۱
۶-۸- خانه های تاریخی۷۱
۶-۹- موزه ها۷۲
 

۶-۱۰ – پارک ها

۷۲
۶-۱۱- سراب نیلوفر۷۳
۶-۱۲- دیگر یادگارها و جاهای دیدنی۷۳
فصل ۵: تجزیه و تحلیل 
۱- پیش گفتار۷۷
۲- بررسی میزان ورود گردشگران خارجی و پیامد آن در اشتغال زایی۷۹
۳- بررسی درآمد ارزی تخمینی حاصل از گردشگری و زیرساخت های وابسته به آن۹۱
فصل ۶: نتیجه گیری و پیشنهاد  
۱- پیشگفتار۹۵
۲- نتیجه گیری۹۶
۳- پیشنهادها۹۷
منابع۱۰۵

 

فهرست نقشه ها 
نقشه ۲-۱ طبقه بندی کشورها براساس مناطق و گروه بندی سازمان ملل۴۴
نقشه ۳-۱  نقشه کشور به تفکیک ۳۰ استان۵۷
نقشه ۴-۱ نقشه تقسیمات کشوری به تفکیک استان ها۵۹
نقشه ۴-۲ تقسیمات کشوری استان کرمانشاه۶۰
نقشه ۴-۳ تقسیمات کشوری شهرستان کرمانشاه۷۵
نقشه ۴-۴ نقشه راه های استان کرمانشاه۷۶

 

فهرست جدول ها 
جدول ۲-۱ اشتغال در صنعت جهانگردی کشورهای برگزیده شده سال ۱۹۸۸۲۸
جدول ۲-۲ افراد پیشه ور در بخش جهانگردی در سال ۱۹۷۰۳۷
جدول ۵-۱ آمار ورود جهانگردان به ایران ( ۱۳۷۲- ۱۳۵۰) مرکز آمار سازمان اطلاعات و مدیریت۸۱
جدول ۵-۲ شاخص های جمعیتی و ورودی جهانگردی کشور در سالهای ۵۵ ، ۶۵، ۷۵، ۸۵۸۴
جدول ۵-۳  شاخص های جمعیتی و ورودی جهانگردی استان و شهر کرمانشاه در سال های ۵۵، ۶۵، ۷۵، ۸۵۸۶
جدول ۵-۴ آمار بازدید کنندگان داخلی در سال ۸۵ از کرمانشاه۸۸
جدول ۵-۵ آمار بازدیدکنندگان خارجی در سال ۸۵ از کرمانشاه۸۹
جدول ۵-۶ آمار ورود جهانگردان به ایران از سال ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۳۹۰
جدول ۵-۷ آمار ورود گردشگران خارجی  به استان کرمانشاه از ۷۸ تا ۸۳۹۰
جدول ۵-۸ تخمین درآمد ارزی  حاصل از ورود جهانگردان به ایران سال (۱۳۷۸ – ۱۳۴۸)۹۲
جدول ۵-۹ لیست مکانهای اقامتی (هتل ها و مهمانسراها) شهرستان کرمانشاه ۱۳۸۴۹۴


چکیده:

جهانگردی یکی از بزرگترین فعالیت های انسان امروزی است که می تواند تغییراتی بزرگ در سیمای زمین، فرهنگ، سیاست، اقتصاد و روش زندگی انسانها پدید آورد. اهمیت گردش و جهانگردی در فرهنگ ها و تفاهیم بین المللی سبب شده است که مجمع عمومی سازمان متحتد، روز ۲۹ سپتامبر (۵ مهرماه) هر سال را روز جهانی جهانگردی اعلام کند.

صنعت گردشگری در ایران آنچنان که باید، جایگاه واقعی خود را نیافته است. کشوری که در آمار سازمان جهانی جهانگردی از نظر توانهای توریستی در رده دهم دنیا می باشد، اما از نظر تعداد ورودی گردشگران و درآمد بدست آمده از این صنعت در رده هفتاد و پنجم و به گفته ای هشتادو پنجم دنیا قرار دارد. اگر در سطح ملی نیز بخواهیم  سنجشی داشته باشیم استان کرمانشاه پس از استان فارس از نظر توان های گردشگری در جایگاه دوم کشور قرار دارد، اما در جذب گردشگر و جهانگرد آماری که نشان دهنده شمار گردشگران وارد شده به این استان است درجایگاهی بسیار پایین تر از این قراردارد. در این پژوهش تلاش بر این بوده است،که با شناسایی توان ها و ضعف های موجود، راهکارهایی برای برطرف نمودن این ضعف ها و توانمند نمودن این صنعت با ارزش ارائه شود.

در پژوهش حاضر، فصل دوم، درباره تاریخچه صنعت جهانگردی (توریسم) و ارزش و جایگاه آن و در جهان و روندی که این صنعت در آینده  پیش می گیرد. بحث شده است. از تاثیرات این صنعت در رونق اقتصادی و اشتغال زایی در سطح جامعه و همچنین از اجزای ترکیبی و وابسته به  این صنعت  و تاثیرات منفی این صنعت سخن به میان آمده است. انواع جاذبه های جهانگردی و شیوه های بازاریابی، چگونگی آمارگیری از جهان گردان و برآورد ارزیابی بدست آمده از این صنعت از موضوعات مورد بحث این فصل می باشد، فصل سوم، پیشینه و جایگاه جهانگردی و همچنین انواع جاذبه های گردشگری، مشکلات و  تنگناهای  این صنعت در ایران را مورد بررسی قرار داده است.

 

فصل چهارم، که موضوع اصلی پژوهش می باشد، درباره توان های گردشگری کرمانشاه می باشد. در این فصل تاریخچه این سرزمین و جاذبه های تاریخی و فرهنگی،  باستانی و طبیعی آن بررسی شده است.درباره نویسنده

milinoor 534 نوشته در بازار فایل دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *