no-img
بازار فایل

توجه به خط و نوشتار در مفهوم موجود در گذشته و اکنون


بازار فایل

ادامه مطلب

DOC
توجه به خط و نوشتار در مفهوم موجود در گذشته و اکنون
doc
۱۳۹۶-۰۲-۰۷
144 کیلوبایت
184 صفحه
5000 تومان
0 فروش
5000 تومان – خرید

توجه به خط و نوشتار در مفهوم موجود در گذشته و اکنون


فصل اول. ۳

طرح تحقیق. ۳

چکیده ۳

مقدمه. ۵

ضرورت و اهمیت تحقیق. ۷

هدف از تحقیق. ۷

فرضیات تحقیق. ۸

فصل دوم ۹

منشاء و تکامل خط. ۹

خط چیست و چه کسی بدان نیازمند است؟. ۹

انتقال اندیشه. ۱۶

زبان وخط. ۲۷

فرایند نوشتار. ۳۰

گونه های مواد نوشتاری.. ۳۲

تکامل گونه های خط. ۴۶

جهت نگارش و تقسیمات واژه ۵۰

طرز قرار گرفتن نویسنده ۵۴

فصل سوم ۵۶

پیشینه خط در جهان. ۵۶

۱- خط در منطقه هلال حاصلخیز. ۵۶

۲- خطوط مدیترانه باستان. ۶۷

۳- خطوط بومی امریکا ۷۱

۴- خط در خاور دور. ۷۷

خط در غیر چینی های ساکن جنوب غربی چین. ۸۶

۵- خطوط سامی. ۸۸

الف) خطوط سامی شمالی. ۹۰

۶- خطوط هندی و آسیای جنوب شرقی. ۹۹

۷- خط در اروپا ۱۰۲

فصل چهارم ۱۰۴

پیشینه خط در ایران. ۱۰۵

ایرانیان خط را از کجا آموختند ؟. ۱۰۵

الف) خطهای  ایران پیش از اسلام ۱۰۵

خط میخی. ۱۰۵

خط پهلوی.. ۱۰۶

خط اوستائی. ۱۰۷

خط سریانی. ۱۰۷

ب) خط های ایران بعد از اسلام ۱۰۸

فصل پنجم ۱۰۹

کشف رمز. ۱۰۹

بررسی های پژوهشگران. ۱۰۹

هیروگلیف های مصری.. ۱۱۰

خط میخی. ۱۱۴

خطوط دیگر. ۱۱۸

خطوط خوانده نشده ۱۱۹

خطوط کرتی باستان. ۱۲۰

تصویر نگاشته های مایائی. ۱۲۳

خط سند ۱۲۵

فصل ششم ۱۲۹

کتابت و  خوشنویسی. ۱۲۹

جایگاه کاتب در اجتماع. ۱۲۹

خط در میان زنان. ۱۴۴

خط و زیبایی شناسی. ۱۴۹

خوشنویسی. ۱۴۹

خوشنویسی عربی. ۱۵۰

خوشنویسی غربی. ۱۵۲

خوشنویسی چینی. ۱۵۶

خط برای گروه های ویژه ۱۵۸

خطوط رمزی.. ۱۵۹

نگارش برای نابینایان. ۱۶۲

تند نویسی. ۱۶۳

رمزهای مورد استفاده تبهکاران. ۱۶۴

فصل هفتم ۱۶۵

پیش به سوی آینده ۱۶۵

مکانیکی شدن وچاپ.. ۱۶۵

صنعتی شدن و فن شناسی نوین. ۱۷۱

نتایج. ۱۸۱

پیشنهادات.. ۱۸۲

منابع و ماخذ ۱۸۴


 

 

عنوان :

توجه به خط و نوشتار در مفهوم موجود در گذشته و اکنون

فصل اول

طرح تحقیق

چکیده

بشر زمانی که خواست آنچه را می اندیشد نقش کند، قدم به دنیای خط و نگارش گذاشت و به دنبال آن طی حدود بیست هزار سال فرایندی طولانی و سراسر دگرگونی را به کندی و با پیچیدگی پشت سر نهاد.

این مقاله با این هدف نگاشته شده که هرچند اجمالی و گذرا، با کاستی های اجتناب ناپذیر که ناشی از گستره وسیع مطالب در این حوزه بوده، ابتدا رو نوشتی از تاریخ پرفراز و نشیب خط و کتابت در جهان و ایران را به تصویر بکشد، سپس فرضیاتی را در بخش نوشتار مطرح کرده، درستی یا نادرستی انها را مورد بررسی قرار داده و در نهایت نیز پیشنهاداتی در جهت رشد و ارتقای بهره وری فرهنگی از این میراث مکتوب ارائه دهد.

واژگان کلیدی: خط، نویسه، همخوان

مقدمه

خط و نوشتار در واقع وسیله ای برای ذخیره‌سازی اطلاعات است. در جوامع اولیه، پیش از بهره‌گیری از نوشتار، ذخیره‌سازی اطلاعات به کمک حافظه انجام میگرفت. بسیاری از باستان شناسان بر این عقیده پایبندند که فرایند نوشتار از زمانی شکل ‌گرفت کدرباره نویسنده

milinoor 534 نوشته در بازار فایل دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *