no-img
بازار فایل

توسعه شهرها | بازار فایل


بازار فایل

ادامه مطلب

توسعه شهرها
zip
2016-06-16
16000 تومان
0 فروش
16000 تومان – خرید

توسعه شهرها


فهرست

مقدمه     6

تفكرات و جهت گيري هاي مبتني بر معماري در طراحي شهري:      10

اهميت تاريخ معماري و شهرسازي:     11

تخريبگرايي، يك پديده اجتماعي          13

تخريب گرايي، عامل تأثيرگذار بر طراحي         14

نقش طراح           15

كليات     16

1.تعيين قلمرو حرفه اي و فهرست مبلمان شهري 16

هويت بخشي در طراحي منظر خياباني (منظر شهري)       20

ملاحظات طراحي   20

تجهيزات خياباني هماهنگ    21

انتخاب نمونه و محل استقرار مبلمان در شهر      25

رنگ در محيط      27

سابقة تاريخي        29

سنگ فرش (كف پوش)        31

مفهوم طراحي       31

مفهوم سنگ فرش   31

بافت سنگ فرش    32

نيمكت و صندلي خياباني      33

زباله دان 38

گلدانهاي خياباني    41

ويژگي گلدان ها     43

شكل گلدان ها        43

كيوسك    45

روشنايي  47

انتخاب و مكان يابي            49

نصب روي ديوار   50

جو روشنايي         50

تقسيم بندي منابع روشنايي     51

پيكره و ظاهر        51

تيرك خياباني (به عنوان مانع، خطرنما، المان نوري و مهار)           52

آبخوري  54

آب نماها  54

جريان آب            54

باد         55

مكان و طرح آب نماها         55

اجزاي اصلي فواره و آب نماها           56

ايمني      56

شيرهاي آتش نشاني 57

علايم      57

بهينه سازي          57

موقعيت استقرار علايم         58

كاركرد علايم        58

طرح گرافيكي علايم            59

آرم ها و نشانه ها   59

پلاكاردها و پرچم ها            60

اتصالات  60

تابلوها    61

حريم ضوابط نصب انواع تابلو           62

اهداف كلي ضوابط تابلو       63

گونه شناسي تابلوها 64

فضاهاي شهري براي معلولان            66

مقدمه     66

اندازه ها و شعاع دسترسي معلول روي صندلي چرخدار     68

فضاهاي گردش صندلي چرخدار          70

كوچه     70

پياده رو   72

ضوابط و معيارها  73

نبودن پل بين پياده رو و سواره رو      74

كمبودن عرض پل  75

شيب زياد پل         75

محل عبور پياده     75

ضوابط و معيارها  77

توقفگاه    79

ضوابط و معيارها  79

مقدمه

وجود برنامه توسعه شهرها از ابتداي قرن اخير يك ضرور غير قابل انكار مطرح گرديده و اين ضرورت در ايران در دهه چهل با تهيه و تصويب اولين طرح هاي جامع شهري عينيت يافت. ولي طي اين سال ها اجراي اينگونه طرح ها در اكثر موارد پيش بيني شده به علل گوناگون محقق نشد كه بررسي اين علل خارج از بحث مي باشد. ولي يكي از علل عدم موفقيت اجراي طرح هاي جامع و تفصيلي را مي توان در جدا بودن فرآيند تهيه و تصويب طرح ها از روند اجراي اين طرح ها دانست. به همين علت هيچ گاه شهرداري ها خود را موظف به تجهيز و سازماندهي براي تهيه برنامه هاي توسعه شهرها نمي دانستند و اگر هم به ندرت شاهد وجود تشكيلاتي براي تهيه اينگونه طرح هاي توسعه در شهرداري ها هستيم، نبايد آن را به منزله ورود شهرداري ها به عرصه تهيه برنامه هاي توسعه شهري دانست. يكي از موارد معدودي كه نويد ورود شهرداري ها به عرصه تهيه برنامه هاي توسعه شهري را مي دهد تشكيل معاونت طرح و برنامه در منطقه 6 است. كه براي اولين بار با تهيه برنامه پنج ساله اجرايي- عمراني شهرداري منطقه 6 به صورت جديد به سمت تهيه برنامه توسعه براي منطقه 6 حركت كرده است ولي تهيه اين برنامه نيز خود با مشكلات متعددي روبرو است كه مهمترين آنها به شرح زير است:

1-نبود طرح و برنامه بهنگام براي كل شهر تهران 2-قديمي بودن طرح هاي قبلي شهر تهران مثل طرح جامع و طرح ساماندهي 3-مديريت غير متمركز شهري 4-عدم انسجام كافي در سازمان هاي مختلف شهرداري 5-رشد بدون برنامه در شهر تهران بخصوص طي دو دهه ي اخير 6- خلاءهاي اطلاعاتي بسيار زياد 7-منابع مالي ناپايدار در شهرداري تهران.

 

مجموعه مشكلات بالا سبب مي گردد كه نتوان براي شهر تهران برنامه پنج ساله اي را بصورت بسيار قاطع و مطمئن و منسجم ارايه داد و اين موضوع به نحو بسيار شديدتري براي مناطق شهري صدق مي كند. بخصوص آنكه با توجه نبود طرح هاي بالادست، نمي توان به نقش مناطق شهري در كل پهنه شهر تهران دست پيدا كرد ولي از سوي ديگر نيز نمي توان توسعه شهر و مناطق آنرا به دست روزمرگي سپرده و چاره اي جز برنامه ريزي با ملحوظ قرار دادن موانع و مشكلات نمي باشد. تهيه برنامه پنج ساله اجرايي-عمراني شهرداري منطقه 6 تهران با توجه به مشكلات و موانع ذكر شده از اواخر سال 80 شروع گرديد و از همان ابتدا ضمن جمع آوري اطلاعات پايه سعي گرديد كه به تصوير نسبتاً صحيح و دقيقي از اين منطقه در زمينه هاي مختلف دست پيدا كرد تا با انعطاف پذيري زياد به تهيه برنامه پنج ساله شهرداري منطقه 6 پرداخت. در هر صورت طرح پيش رو اولين نمونه از تهيه برنامه پنج ساله شهرداري هاي كشور مي باشد و مسلماً با كاستي هايي رو به رو است ولي در هر صورت تلاش بر اين بوده كه با استفاده از كارشناسان با تجربه در زمينه هاي مختلف مطالعاتي، برنامه اجرايي- عمراني شهرداري منطقه 6 به نحوي تدوين گردد كه بعنوان يك سند اجرايي و برنامه اي مورد استفاده مديريت شهرداري منطقه قرار گيرد.درباره نویسنده

رضا 85 نوشته در بازار فایل دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.