no-img
بازار فایل

جاده | بازار فایل


بازار فایل

ادامه مطلب

جاده
zip
2016-06-21
6000 تومان
0 فروش
6000 تومان – خرید

جاده


فهرست

فهرست   1

مقدمه     3

توسعه بزرگراه      4

مقدمه :سیستم های جاده اولیه 4

تمدن چینی           4

ط: امپراطوری پارس          4

جاده های رم         6

1-2-1- جاده :      7

2-2-1-خیابانخیابان     7

3-2-1- راه آسفالته 7

4-2-1- راه          7

3-1- دوره ترابری (انتقال)   8

1-3-1- بریتانیا     9

2-3-1- دولت Todor         10

3-3-1- اروپا       10

4-3-1- جاده های برگشتی    11

5-3-1- فرانسه     12

4-1- در سالهای بعد            12

1-4-1- رابرت فیلیپس         12

2-4-1- جام مت کالف         12

توماس تل فورد     13

4-4-1 جان مک آدام           13

5-1- توسعه جاده   14

2-6-1- قانون 1863 بزرگ راه ها     15

3-6-1-قانون 1865 پرچم سرخ         15

4-6-1- هدیه 200000 پوندی دولت در هر سال 15

5-6-1- قانون 1878 لوکوموتیو ها و بزرگ راهها          15

7-6-1- قانون 1888 دولت محلی       15

9-6-1- قانون 1894 دولت محلی       16

انجمن نقل و انتقال خلق شد.  16

ساختار جاده بعد از 1940در بریتانیای کبیر        18

بوجود آوردن بزرگ راه ها   19

11-1- مدیریت بزرگ راه ها 21

مرور سوالات       22

2-1-2- طرح ها    23

3-1-2- بخش طولی           24

4-1-2- بخش عرضی شکل 3-2        24

5-1-2- رسم جزئیات          25

9-1-2- نمونه ای از یک بخش طولی  26

1-2-2- قراردادن خط مستقیم 26

روش متناوب        28

نظریه صف معین  30

1-2-12 مثال محل تقاطع علامت گذاری شده      31

4-2-12 مشکلات میزان متغیر ورود   39

5-2-12 تجزیه میکروسکوپی (ریزبینانه)         42

3-12 آنالیز صف   45

مشکل سرویس تصادفی        47

2-3-12 مسئله خدمات ثابت  49

3-3-12 مسئله چند کاناله     50

4-12 مسائل و مشکلات انتخاب شده    52

مقدمه

هدف از این نوشته ،توضیح نظریه اصلی برای کار در ساختار جاده و فعالیت های مربوط می باشد . به علاوه نمونه هایی از کار برد های عملی نظریه پایه هم بیان می شود . توجه می شود که این متن میزان خاصی برای اشخاص باشد که برای NVQ و BTECوند و همچنین تحت آموزش های ،انجام تحقیقات بیشتر در مهندسی متمدن قرار می گیرند . محتوای متن برای دانشجویان و مهندسانی که در جستجوی موفقیت های مهندسین تکنسین یا به کار بردن افراد دارای امتیاز هستند مفید خواهد بود .آن هایی که در جستجوی مهارت های ساختاری معتبر توسط NVQ هستند این کتاب برایشان ارزش فوق العادهای خواهد داشت .

کار جاده :نظری وعلمی فاصله میان طرح و تکنیک های ساختاری را پر می کند و یک مقدمه شکل گیری و قابل توجهی را با تنوع بالایی از ساختار و کار اصولی مهیا می کند که حالت کار جاده را می سازد . چاپ پنجم به روز شده است و شامل استاندارد های اروپایی برای تعریف وضعیت ها و تغییراتدر جزییات و تکنولوژی می باشد . نویسندگان امیدوارند که بتوانند تشکر و قدردانی خودشان را به تمام مهندسین ،دانشجویان و دوستانی که به نحوی زمان و دانش شان را در پیشرفت پیشنهادات اراته دادند مخصوصا برای تعیین دیدگاهمان ابراز دارند . قدر دانی های مخصوص David Fanthorbوری مواد و آزمایشاتcarillion,engineer,andy hurrock برای تولید ترسیم هایی از مدیریت ترافیک با استفاده از(cone 0/7) اختصاص داده می شود .

Peter Kendrick

Malcolm cospon

Steve Beresford

Paul mccormick

توسعه بزرگراه

مقدمه :سیستم های جاده اولیه

نیاز به جاده ها ناشی از اختراع چرخ در حدود 5000 سال پیش می باشد ،احتمالا منشا آن در سامورایی (سومری ها )می باشد (3000سال قبل از میلاد )در بریتانیا تاریخ نخستین چرخها به عصر برونزبر میگردد بعضی مطالب خلاصه در مورد جاده های اولیه در قسمت های مختلف جهان مثل عنوان های زیر آمده است :

تمدن چینی

یکی از نخستین و بهترین جاده های شناخته شده جاده ابریشم چین میباشد که تاریخ آن به 2600سال قبل از میلاد بر میگردد چینی ها رمز بافتن ابریشم را کشف کردند و این ماده قیمتی را توسط جاده به هند فرستادند و با دندانهای عاج بر گشتند

ط: امپراطوری پارس

این یک سازمان تجاری بزرگ بود ،ابریشم از چین وارد میشود و دوباره به اروپا د ر طول جاده هایی که ساخته بودند صادر می شد 0آنها همچنین از چینی ها ظروف چینی و لوازم چوبی گران قیمت می خریدند

بریتانیا 2500سال قبل از میلاد

یک نوع جاده کشف شده بود :این راه هایsomerset peat bogs  به glastonburyتاریخش به 2500سال قبل از میلاد برمی گردد.berkshire rideway برای آوردن محور های سنگ چخماق اسلحه ها ازgrimes graves درnorfolk بالای chilternو plain salisburyوberkshire بهstonehenge استفاده می شود .

(d)اروپا

در کشورهای کوچک جاده هایی شبیه به یافت شده اند و همان نوع از جاده موجود در روستا های سویسlakeside و عرضpangola swamps در مجارستان وجود دارد .

هندوستان

تمدن آغازین آنها در اطرافindus valley جائیکه باستان شناسان در 1922جاده هایی را کشف کردند که از خشت و آجر ساخته شده بودند و در سطح مناسبی سیستم های لوله گذاری آب شده بودند .

مصر و بین النهرین

در خاور میانه و در زمان حدود 1100سال قبل از میلاد سوریه جاده جدیدی را از میان کو هها به بین النهرین شمالی ساخت . خیابان های با آسفالت و خشت پوشیده شده در شهر های ninevehوbabylon کشف شده اند . مصریان جاده هایی را ساختند که به وسیله آن سنگ های مورد نیاز برای ساختن اهرام را با درشکه یا گاری حمل می کردند .

بریتانیای کبیر

حتی قبل از میلاد ،عبری ها گلت ها در ساختن راه های آهن فعال بوده اند و یک نمونه خوب wycheازdroitwich به walesمی باشد .این درmelvern hillعرض بود .

جاده های رم

رم بزرگترین سازنده جاده بود ،نه تنها در بریتانیا بلکه در تمام اروپا 5000 مایل از بزرگ راه های آنها ازGadiz ساحل در غرب اسپانیا از میان فرانسه ،آلمان ،ایتالیا ،ساحل آدریاتیک به ترکیه ،از میان سوریه در انتهای شرقی مدیترانه ،در پشت در طول سواحل شمالی آفریقا از میان الکساندریا  carthageو همچنین بهTangier برای کامل کردن زنجیر می باشد . جاده های آنها  اهمیتش به خاطر مستقیمی آنها بود اما آنها تنها در بیشتر حالات مستقیم بودند و فقط بالای دره به دره دیگر که چشم کار می کرد جاده دیده می شود. جاده های رم معمولا بالای سطح زمین ساخته می شوند. در بعضی حالات سنگ چین ها به 2 متر بلندی هم می رسیدند. اولین عملکرد قطع کردن چاله های عمیق بود و سپس ساختن یک سنگچین با لایه هایی از گچ ،سنگ ،ماسه و قراردادن سنگ های بزرگ در آنها. سه نوع ساختار جاده که توسط رومی ها استفاده می شد عبارتند از :

1-         مسطح و هموار کردن زمین

2-         شن ریزی کردن سطح

3-         آسفالت کردن و سنگ فرش کردن شکل 101

این با ساختار جاده امروزی مطابقت می کند برای لایه ها. پهنای راه شوسه (کالسکه رو) به ندرت از 25/4 متر تجاوز می کرد . راه شوسه در هر طرف چاله هایی داشت. بعد از انصراف رومی ها از بریتانیا در شروع قرن پنجم بعد از میلاد سیستم جاده آنها روبه زوال گذاشت و غیرقابل استفاده شد.

2-1- حالات استفاده شده و مشتقات آنها

1-2-1- جاده :

 

این یک حالت اخیر است که شما از جنگ های تمدنی استفاده شد و از ride و سپس از rode مشتق می شود.درباره نویسنده

رضا 85 نوشته در بازار فایل دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.