no-img
بازار فایل

جهانی سازی و رابطه عملکرد دولتی | بازار فایل


بازار فایل

ادامه مطلب

DOC
جهانی سازی و رابطه عملکرد دولتی
doc
2017-04-27
47 کیلوبایت
71 صفحه
7000 تومان
0 فروش
7000 تومان – خرید

جهانی سازی و رابطه عملکرد دولتی


جهانی سازی و رابطه عملکرد دولتی.. ۱

بانک جهانی، اعتبار و تجارت… ۲

مقدمه ۲

چشم انداز جهانی سازی.. ۶

بانک اعتباری و بانک تجارت جهانی.. ۲۱

نظارت بر BCCI از طریق حسابرسان خارجی.. ۲۸

نتیجه BCCI : جهانی.. ۴۰

نتیجه BCCI : انگلیس… ۴۶

نتیجه BCCI : آمریکا ۴۸

بحث… ۵۷


 

جهانی سازی و رابطه عملکرد دولتی

 


 بانک جهانی، اعتبار و تجارت

مقدمه

حمایت فعال انسیتوهای غربی (نظیر بانک جهانی, ناتو, صندوق بین المللی پول, سازمان تجارت جهانی, سازمان ملل) بسیاری  از  شرکتهای  سرمایه گذار  را قادر به گذر از محدودیتهای متعارف منطقه ای و بصورت تجارت جهانی شدن می‌سازد. جهانی سازی تجارت سؤالاتی را پیرامون نظم اجتماعی, نظارت و تعهد شرکتها هم در قالب ملی و هم بین المللی مطرح می‌سازد. تجارت جهانی معمولی هم نیازمند چارچوبهایی برای ایجاد و جلب اطمینان است. یکی از واکنش ها از سوی دول غربی بر تکیه قابل توجه بر تکنولوژیهای محاسباتی جهت نظم بخشیدن به شرکتهای تجاری و غیر تجاری محلی و جهانی متمرکزست (انجمن حسابرسی ۱۹۹۰و ۱۹۸۹ , Zeff and Moonitz   ۱۹۸۴ , Willmott et al   ۱۹۹۲ , ۱۹۹۳ , Power , 1991 Arnold , 1994 Preston و Chua , انجمن حسابرسی ۱۹۹۴ , ۱۹۹۸ Sikka). انتظار می رود بازتاب برتری تکنولوژیهای مشابه غربی هم از سوی کشورهای در حال توسعه حتی اگر آنها تأثیر مستقیمی بر فرآیند تغییر حسابداری در کشورهای صنعتی غرب نداشته یا این تأثیر اندک باشد پذیرفته شود (۱۹۸۹ Hopwood). بسیاری از اندیشه های حسابداری هم از سوی شرکتهای عمده حسابداری که ناظران را به این باور که آنها شرکتهای جهانی بوده و از اینرو امکان (جلب) اعتماد, برتری و تنظیم شرکتهای بین المللی را از طریق حسابرسی های خارجی فراهم می‌سازند تشویق می‌نمایند گسترش یافته است (۱۹۹۴, Hanlon). چنین پیشرفتهایی هم فرصتهای کسب دستمزد را برای شرکتهای عمده حسابداری گسترش می‌دهد.

در حالیکه شک و تردیدهای قابل توجهی پیرامون ضرورت اجتماعی جلب اعتماد بر نظارت از طریق حسابرسی های مالی مورد تأکید بوده است (مثل ۱۹۹۴, Power) , چیزهای اندکی در مورد تکیه بر حسابرسی برای تنظیم تجارت جهانی شناخته شده است. هر پرسشی از تعامل میان نظم تجارت در حال حسابرسی و یک کشور در بافت بین المللی نیازمند توجه به این سؤال است که چطور جهانی سازی قدرت قانونی افراد جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

روی جلد مجلاتی نظیر نیوزویک (۲۶ ژوئن ۱۹۹۵) , بوضوح نشان می‌دهد که ‌کشور در حال تباه شدن بوده و تجارت جهانی متعهد تلقی می‌شود. نظر متنفذ و تعیین کننده اینست که در اقتصاد جهانی شده, افراد نقش بیشتری دارند (۱۹۹۵ Ohmae صفحه ۱۲).

مدرکشان ازدرباره نویسنده

milinoor 534 نوشته در بازار فایل دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *