no-img
بازار فایل

حفاری + تصاویر | بازار فایل


بازار فایل

ادامه مطلب

DOC
حفاری + تصاویر
doc
2017-04-27
9 مگابایت
43 صفحه
7000 تومان
0 فروش
7000 تومان – خرید

حفاری + تصاویر


فهرست موضوعات

مقدمه………………………………

کلیات……………………………….

فصل اول:مطالعات کلی

۱-۱-مطالعات ژئوتکنیکی…………………

۲-۱-ناحیه مورد بررسی و راههای دسترسی…….

۳-۱-مختصری از زمین شناسی مسیر…………….

فصل دوم: واحدهای سنگچینه ای منطقه

۱-۲- سازند پایده……………………..

۲-۲- سازنده ساچون…………………….

۳-۲- سازند جهرم………………………

۴-۲- سازند آسماری……………………..

۵-۲- نهشته های کواترنر…………………

فصل سوم: ساختار زمین شناسی منطقه

۱-۳-گسله ملوس جان…………………….

۲-۳- گسله سراسری بخش محوری کوه ملوس جان…..

۳-۳- گسله های جنوب کوه ملوس جان………..

فصل چهارم :حفاری

۱-۴-سیکل حفاری چاه اکتشافی……………..

۲-۴-دستگاههای حفاری( drilling rigs)………….

۳-۴- کربارل سینگل………………

۴-۴- کربارل دوبل                        ……………………..

۵-۴-فنر مغزه گیر (core lifter) ……………..

۶-۴- Casing یا لوله جداری………………..

۷-۴-سرمته…………………………….

۸-۴-رادها…………………………….

۹-۴-پکر……………………………..

۱۰-۴-سرمته جداری ( casing  bit) ……………

۱۱-۴-کفشک جداری (casing shoe)……………..

۱۲-۴-سیال حفاری ( drilling fluid) در حفاری الماسی

۱۳-۴-پمپ گل یاآب  (mud or water pump)……….

۱۴-۴-لوله مشبک ……………………….

۱۵-۴-نمونه گیر SPT………………………

۱۶-۴- مخروط CPT………………………..

۱۷-۴-سطل پکر …………………………

۱۸-۴-چکش SPT………………………….

۱۹-۴-حفاری گمانه ها و نمونه گیری…………

 

فصل پنجم : عملیات های جانبی درحفاری گمانه ها

۱-۵-سیمان کاری (cementing) درحفاری مغزه گیری….

۲-۵-عملیات fishing………………………..

۳-۵-پیزومتر کردن گمانه……………………

فصل ششم: آزمایش های بر جا

۱-۶-آزمایش های ژتوتکنیکی…………………

۲-۶-لوژن ………………………………

۳-۶-لوفوان…………………………..

پیشنهادات

نتیجه گیری

منابع و مآخذ

مقدمه

حفاری در کل به معنی نفوذ در سنگ است نفوذ درسنگ گاهی به منظور خردکردن آنها انجام می گیرد در کلیه معادن حفاری امری اجتناب ناپذیر است حفاری اکتشافی ممکن است به منظور کشف و پی برد ن به وجود کانی یا ماده معدنی و یا به منظور پی بردن به شرایط کیفی سنگها باشد .امروزه بیش از ۹۵% حفاری هابه روش مکانیکی وباماشینهای ضربه ای ،چرخشی وماشینهای ضربه ای چرخشی انجام می گیرد چالها معمولاً عمق کمی دارند اما چاه ها اکتشافی دارای عمق بیشتری است به طورکلی تاریخچه حفاری مهم است اما پس از سالهای ۱۹۴۰-۱۹۲۰ برای اولین بار مته هایی از جنس کربورتنگستن در آلمان به کار رفت بین سالهای ۱۹۶۶-۱۹۴۰ مته های ساخته شده از جنس کربورتنگستن در حفاری بسیارمتداول و رایج شد . بین سالهای ۱۹۷۵-۱۹۷۰ ماشین های حفاری هیدرو لیکی به صنعت معرفی شد که در این ماشین بر خلاف ماشین های حفاری ضربه ای از روغن تحت فشار به جای فشار هوا در حفاری استفاده میشود . هم اکنون نیز عملیات حفاری بوسیله لیزرهای گوناگون در کشورهای مختلف در دست بررسی است . حفار ی در حد وسیعی در عملیات شناسایی و اکتشاف منابع زیرزمینی به کار میرود این تکنیک در بررسی های هیدروژئولوژی و بررسی های زمین شناسی نیز کابرد دارد .چاه یا گمانه حفره ای استوانه ای شکل است که در زمین ایجاد میگردد قطر گمانه ها از ۱۶ تا ۱۵۰۰ میلیمتر تغییر می کند در بعضی موارد چاه های معدنی با قطره ۱٫۵تا۸٫ متر نیز ایجاد می شوند . هر گمانه دارای اجزای مختلفی است که عبارتنداز :

۱- دهانه یا سر چاه که شروع چاه است یا به عبارت دیگر محل تقاطع گمانه با سطح زمین است و یا در حفاری زیر زمینی محل تقاطع گمانه با سطحی از فضای معدن زیرزمینی است .

۲- ته چاه که در واقع کف گمانه است که در آن در اثر اصابت ابزار حفاری وخردشدن خاک یا سنگ حفاری پیشرفت می کند .

۳- ستون چاه یا حجم استوانه ای شکل چاه

۴-دیواره چاه که سطوح جانبی ستون چاه است . گمانه را می توان طوری حفر کرد که تمام مقطع کف چاه بریده شود ( حفاری غیر مغزه گیری و یا می توان برش را در یک فضای حلقوی انجام داد.( حفاری مغزه گیری ) در حالت دوم یک ستون سنگی از زمین به نام مغزه بدست می آید . از حفاری غیرمغزه گیری برای حفر چاههای بهره برداری و همچنین چال های آتشباری و… استفاده میشود اما از حفاری مغزه گیر ی برای مطالعات زمین شناسی وژئوتکنیکی استفاده میشود. انواع چاههای مورد حفاری برای اهداف زیر حفر می شوند :

۱- پی جویی و اکتشاف

۲- بهره برداری

۳- عملیات کمکی که براین اساس آنها را به سه گروه زیر تقسیم می کنند :

الف) چاههای اکتشافی ب) استخراجی پ)تکنیکی .

کلیات

هدف از اجرای طرح بلند مدت آب آشامیدنی شهر شیراز تأمین بخشی ازآب شهر شیراز از طریق لوله گذاری و تونل آب از سد درودزن تا شهر شیراز می باشد.

برای رسیدن به این هدف ووجود کوهی به نام کوه ملوس جان بر سر راه این طرح ، احداث تونل امری اجتناب ناپذیر است. همانطور که می دانیم احداث تونل مطالعات ژئوتکنیکی بسیاری را می طلبد که در این جا به بحث مختصر در مورد آن می پردازیم .

فصل اول:

مطالعات کلی

۱-۱-مطالعات ژئوتکنیکی

۲-۱-ناحیه مورد بررسی و راههای دسترسی

۳-۱-مختصری از زمین شناسی مسیر

۱-۱-مطالعات ژئوتکنیکی

برای مطالعه و بررسی ژئوتکنیکی مسیر تونل انتقال آب ، حفاری۱۰گمانه اکتشافی که موقعیت آنها روی نقشه نشان داده شده پیش بینی شده است .

عملیات ژئوتکنیک و بررسی نتایج آن بطور خلاصه بشرح زیر است :

۱- اقدامات لازم جهت انتقال کلیه دستگاهها،    تجهیزات و نیروی انسانی به محل گمانه ها .

۲- حفاری گمانه ها به همراه مغزه گیری و تهیه نمونه های سنگ و خاک به تعداد لازم .

۳- انجام آزمایشهای صحرایی در این گمانه ها طبق مشخصات فنی و استاندارد ها .

۴- انجام آزمایشهای آزمایشگاهی برروی نمونه های بدست آمده از گمانه ها مطابق استانداردها.

۵-تهیه گزارش ها برای کلیه مراحل فوق و انجام خدمات مهندسی ژئوتکنیک .

 ۲-۱-ناحیه مورد بررسی و راههای دسترسی:

کوه ملوس جان در فاصله حدود ۸۰ کیلومتری شمال باختری شهر شیراز واقع شده و جاده اصلی شیراز – سپیدان از جنوب آن می گذرد.

نزدیکترین شهرها به این ناحیه عبارتند از : دو کوهک ، گویم و شهرک در دست توسعه صدرا در جنوب کوه و روستای ملوس جان در شمال آن .جاده آسفالتی گویم به تنگ خیاره و دشت بیضا از قسمت باختر ی، شمال باختری کوه ملوس جان می گذرد و اصلی ترین راهی است که دو سوی کوه را به یکدیگر پیوند داده است . برای بهره گیر ی از سنگ آهک روشن رنگ سازند جهرم ، چند معدن سنگ ساختمانی در دامنه جنوبی و بام کوه ملوس جان بوجود آورده اند که برخی از آنها همچنان فعال می باشند راههای خاکی این معدن ها برای رسیدن به کوریدور در برگیرنده گزینه های مورد نظر بسیار سود بخش می باشند.  درقسمت تپه ماهوری جنوب کوه تا دشت گویم ، شهرک سازی (صدرا ) در دست توسعه است و خیابان کشی و جدولدرباره نویسنده

milinoor 534 نوشته در بازار فایل دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *