no-img
بازار فایل

حمل و نقل در چاه | بازار فایل


بازار فایل

ادامه مطلب

حمل و نقل در چاه
zip
2016-06-29
3000 تومان
0 فروش
3000 تومان – خرید

حمل و نقل در چاه


فهرست

عنوان     شماره

1-اجزای سیستم باربری      

1-1-قسمتهای سطحی         

1-1-1-اطاقک بالابر          

1-1-2-دکل         

1-2-قسمتهای داخل چاه       

1-2-1-اسکیپ     

1-2-2-قفس        

1-2-3-هادیهای چاه           

1-3-قسمتهای زیرزمین       

1-3-1-بونکر      

1-3-2-سنگ شکن

1-3-3-دهانه یا انباره بارگیری          

1-3-4-تسهیلات انتقال وسایل و افراد  

2-باربری از چاه   

2-1-توان بارگیری

2-2-قدرت موتور 

3-انواع باربری    

3-1-با سطل        

3-2-توسط واگن   

3-2-1-طرز نگهداشتن واگن در قفس  

3-2-2-تعویض واگن         

3-اسکیپ           

4-توان و راندمان باربری در چاه       

4-1-تأثیر توقفها   

4-2-اهمیت سرعت           

4-3-طریقه هیدرولیکی در باربری از عمق       

4-4-پذیرگاه در بابری با قفس

5-دروازه چاه       

5-1-فرمان و تجهیزات       

5-2-تجهیزات پذیرگاه در باربری با اسکیپ       

6-سایر وسایل باربری        

6-1-ماشین چاه     

6-2-کابل           

6-2-1-انتخاب کابل           

6-2-2-کابل با مقطع مسطح 

6-2-3-کابل گرد   

6-2-4-محاسبه کابل          

6-3-اتصال         

6-4-مهارها         

6-5-دکل و برج و چرخ چاه 

6-6-وسایل خبردهی          

6-7-محاسبه قدرت موتور   

7-انواع کشش      

8-اصطکاک بین کابل و چرخ           

9-ایمنی در باربری از چاه   

10-جرثقیل ها      

11-قوانین باربری در چاه    

 

جرثقیل ها

آشنایی – در بعضی موارد به ویژه در تونلهای مورب، کشش واگونها در روی خط آهن با استفاده از جرثقیل و کابل انجام می گیرد. برای حمل و نقل واگونها به وسیله جرثقیل می توان از یک یا دو رشته کابل و از یک کابل بی انتها استفاده کرد.

از جرثقیل یک کابله برای بابربری در سطوح شیب دار استفاده می شود. زیرا با این وسیله، فقط می توان واگونها را به طرف جرثقیل کشید و حرکت واگو.نهای خالی، در اثر نیروی وزن انجام می گیرد، در مواردی که در سطوح افقی از این نوع جرثقیل استفاده شود، واگونهای خالی را بایستی به وسلیه دست جا بجا کرد.

اگر جرثقیل دارای دو استوانه و دو رشته کابل باشد، با آن می توان واگونهای پر و خالی را به طور همزمان جابجا کرد. بطوریکه دیده می شود، دستگاه دارای دو استوانه هم محور است و در هر مورد، واگونهای پر به طرف جرثقیل کشیده می شود و واگونهای خالی در اثر وزن خود، به طرف پائین سطح شیبدار حرکت می کنند. با استفاده ائز یک کابل بی انتها، که به دور دو استوانه پیچیده شده است، می توان حرکات واگونها را در روی ریل در سطوح افقی نیز تأمین کرد.

در مواردی که از ذو رشته کابل و یا کابل بی انتها استفاده می شود، تونل حتماً بایستی دارای دو رشته خط آهن باشد که از روی یکی از آنها واگونهای پر و از روی دیگری واگونهای خالی حرکت کنند.

قسمتهای مختلف جرثقیل – مهمترین قسمت های جرثقیل عبارت از موتور، جعبه دنده، استوانه، ترمز و کابل است که در زیر به شرح آنها می پردازیم.

الف – موتور – موتور جرثقیل بسته به موقعیت کاربرد آن، ممکن است از نوع الکتریکی، دیزلی یا هوای فشرده باشد. در معادن زغال حاوی گاز و گرد زغال، از نظر رعایت اصول ایمنی، معمولاً نوع هوای فشرده را به کار می برند. و مجموعه موتور، جعبه دنده و استوانه را روی پی بتونی در محل نصب می کنند. با استفاده از موتورهای الکتریکی ضد جرقه، می توان جرثقیل های برقی را نیز در معادن زغال گازدار به کار برد. بدیهی است در معادن فلزی استفاده از انواع برقی باصرفه تر است.

ب-جعبه دنده – از آنجا که معمولاً سرعت موتورها زیاد است، لذا برای کاهش سرعت و امکان انتخاب سرعت های مختلف برای استوانه، از جعبه دنده استفاده می کنند. بدین ترتیب نیروی موتور از طریق جعبه دنده مبه استوانه منتقل می شود.

ج-استوانه-استوانه قسمتی از دستگاه است که کابل به دور آن پیچیده شده و بدین ترتیب گردش این استوانه باعث کشیده شدن کابل می شود.

د-ترمز-استوانه در دو طرف دارای لبه هائیست که در زیر آن کفشک های ترمز قرار دارد و با فشار دادن اهرم ترمز، کفشک ها به این قسمت از استوانه می چسبد و باعث توقف آن یم شود.

توقف و چرخش جرثقیل توسط یکنفر متصدی انجام می گیرد.

هـ – کابل – کابل از جمله مهمترین اجزاء جرثقیل است و بایستی به طور دایم مورد بررسی قرار گیرد.

کابل از مفتول های فولادی که به یکدیگر پیچیده شده اند تشکیل می شود. برای رعایت اصول ایمنی، کابل ها را بایستی مرتباً بررسی و در صورتیکه دارای زدگی باشد، آنها را تعویض کرد.

 

تأسیسات ویژه خط جرثقیل – برای اینکه ضمن کار جرثقیل، کابل به ریل و تراورس مالیده نشود و از بین نرود، در فواصل لازم بایستی تعداد قرقره های هدایت کننده در سطح خط آهن نصب کرد، همچنین در مواردی که ریل خمیده باشد، برای جلوگیری از سایش کابل به دیوارها، از قرقره های هرزگرد استفاده می کنند.درباره نویسنده

رضا 85 نوشته در بازار فایل دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.