no-img
بازار فایل

روشهای ایجاد ارتباط موثر با کودکان کار و خیابانی + نمودار و جدول | بازار فایل


بازار فایل

ادامه مطلب

DOC
روشهای ایجاد ارتباط موثر با کودکان کار و خیابانی + نمودار و جدول
doc
2017-04-27
151 کیلوبایت
135 صفحه
7000 تومان
0 فروش
7000 تومان – خرید

روشهای ایجاد ارتباط موثر با کودکان کار و خیابانی + نمودار و جدول


 

مقدمه پژوهش.. ۴

مقدمه. ۴

بیان مسئله. ۶

هدف تحقیق. ۷

برای. ۴

چه تحقیق. ۷

اهمیت و ضرورت تحقیق. ۷

تعاریف نظری.. ۸

تعاریف عملیاتی. ۱۰

فصل دوم ۱۰

پیشینه پژوهش.. ۱۱

مقدمه: ۱۱

تعاریف کودکان کار و خیابانی. ۱۱

خصوصیات کودکان خیابانی ۱۷

ساختار اجتماعی کودکان خیابانی. ۱۹

ویژگی های روانی و اجتماعی کودکان خیابانی. ۱۹

علل پیدایش کودکان خیابانی. ۲۱

شناخت فراگرد (فرایند) ۲۴

هدف از برقرراری ارتباط چیست.. ۲۸

مبانی ارتباط اثر بخش.. ۲۹

موانع ارتباطی. ۳۱

مهارت های روابط انسانی. ۳۳

مراحل بهبود ارتباط. ۳۴

مدل ارتباطی گربنر. ۳۹

مدل ارتباطی NLP. 40

برقراری ارتباط روشن. ۴۵

متقاعدسازی.. ۴۷

روبرو شدن با مقاومت.. ۵۰

فصل سوم ۵۳

روش پژوهش.. ۵۳

مقدمه. ۵۳

مراحل تحقیق. ۵۳

جامعه آماری.. ۵۴

نمونه و روش نمونه گیری.. ۵۵

ابزار اندازه گیری.. ۵۵

روش جمع آوری اطلاعات.. ۵۶

روش آماری.. ۵۷

فصل چهارم ۶۳

نتیجه گیری.. ۶۳

مقدمه. ۶۳

نتایج حاصل از مصاحبه با کودکان. ۶۳

فصل پنجم ۹۵

بحث.. ۹۵

محدودیتهای پژوهش.. ۱۰۳

چکیده: ۱۰۴

پیشنهادات: ۱۰۵

 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکز

پایان نامه :

جهت دریافت کارشناسی

رشتهءروانشناسی کودکان استثنایی

موضوع:

روشهای ایجاد ارتباط موثر با کودکان کار و خیابانی

استاد راهنما:

سرکار خانم دکتر مرجان خسروی

پژوهشگر :

حمیده شعبانی ایرانی

سال تحصیلی:

۱۳۸۲-۸۳

 

هوالمحبوب

گفتم با گذشت زمان،تو نیز می روی . اما تو همچنان ماندی ، با نگاههای تیز و عمیق، با دستهایی که هنوز هم به زندگی جنگ می زنند و با تکه کلامهای تکراری ،

تو ماندی پررنگ ، آنقدر پررنگ که به تنهایی سوژه یک تحقیق شدی؛

« بچه های خیابانی»

کسی نگفت که نام تورا بر روی نسیم دود آلود خیاانها و چهارراههای شهر نوشته اند. کسی ننوشت تو ،هشدار ظهور قشر جدیدی از کودکان خیابانی قرن اکنونی. تویی که نامت در هیچ کجا با مهر و بی مهر ثبت نشده است.

ما این کار کوچک را با تمام مهری کخ در وجودم نهفته است به شما شکوفه های شهرم تقدیم می کنم.

فصل اول

مقدمه پژوهش

مقدمه:

انسان در نتیجه فرآیند اجتماعی شدن ، برخی از مهارتهای ارتباط بین فردی را کسب میکند. اما سطح عملکرد او در این مهارتها را می توان بهبود بخشید.هرفردی،برای آنکه در روابط انسانی خود فهمیده تر؛مودبتر،صمیمی تر،بیریاتر،آزاد اندیش تر،صریح ترو عینی تر رفتار کند ، از ظرفیت بالایی برخوردار است . ارتباط سبب می شود که انسان دربارهء نیازها و شرایط محیط زندگی خودش ، اطلاعات لازم را بدست آورد. کنش های متقابل و هماهنگ با محیط نیز با تبادل اطلاعات ساده می شوند.ارتباط ،از طریق پیامهای خود،مجراهای نفوذ بر محیط را آماده می کند و متقابلاً از طریق پس خورد پیامها، اطلاعات مروط ه عکس العمل های محیط و نیاز های متغیر آن را به سیستم می رساند. اندیشمندانی چون ارسطو، گربنر هدف اصلی ارتباط را تاثیر گذاری بر مخاطبان معرفی می کند.[۱]

اصولاًمددکاران  کسانی که با کودکان کار و  خیابانی در ارتباط می باشنداز این موضوع شکایت می کنند که نمی توانندبا این کودکان ارتباط موثری برقرار کنند و اطمینان آنها را جلب کنندو کمک کنند تا از بحران ها جان سالم به در برند.

ما بواسطه این پژوهش و به کمک مجموعه مستحکمی از دانش نظری ، الگوی مناسب و فرصتهای تجربه شخصی ،می توانیم فرایند انسان کاملتر شدن را تا حدزیادی تسریع نماییم.و سعی برآن داریم تا بتوانیم ارتباط موثر و بهتری را با کودکان  کار و خیابان برقرار کنیم تا بدین طریق در راستای اهداف خود کمک شایانی به مدد کاران و این کودکان کرده باشیم.

در این پژوهش پس از بیان مسئله و اهداف و اهمیت موضوع ارتباط با کودکان خیابانی به پیشینه و تاریخچه پیدایش آنها می پردازیم و همچنین تاملی ر نظریه های ارتباط می کنیم و راهکارهای مفیدی را رای ایجاد ارتباط موثر با این کودکان عنوان می کنیم و سپس در بخش سوم به وسیله پرسشنامه و مصاحبه به جایگاه عملی می رسیم و نتیجه گیری حاصل از این پژوهش را عنوان خواهیم کرد.

موثر با کودکان کار و خیابانی در NGOها طراحی شده و این راه کارها و مولفه ها د سه زمینه (ایجاد) ارتباط روشن ، متقاعد سازی ، شکستن مقاومت)مد نظر می باشد

برای چه تحقیق

هدف نهایی این تحقیق کمک به مسیر آموزش این کودکان است ، پیش زمینه برنامه ریزی اصولی و عملی برای ساماندهی کودکان کار و خیابان درNGOهای مربوطه در تهران همچون خانه حمایت از کودکان کار و خ

[۱]محسنیان راد،مهدی،ارتباط شناسی ،چاپ پنجم۱۳۸۲،ص۲۸درباره نویسنده

milinoor 534 نوشته در بازار فایل دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *