no-img
بازار فایل

سیری در قباله ازدواج | بازار فایل


بازار فایل

ادامه مطلب

DOC
سیری در قباله ازدواج
doc
2017-04-27
31 کیلوبایت
14 صفحه
7000 تومان
0 فروش
7000 تومان – خرید

سیری در قباله ازدواج


سیری در قباله‌های ازدواج. ۲

جنبه‌های حقوقی ازدواج. ۲

۱ـ شروط ضمن عقد و تعهدات زوجین نسبت بهم: ۲

۲ـ مختار و آزاد بودن که بیشتر متوجه زوجه است: ۳

۳ـ شرط بکارت در زوجه: ۳

۴ـ شرط خالی بودناز عیب و نقص که شرعا قابل مرافعه باشد: ۳

۵ـ حضور گواهان در ازدواج: ۴

۶ـ رشد جسمانی و عقلانی زوجین: ۴

۷ـ مهریه و نحوه پرداخت آن: ۴

۸ـ ایجاب و قبول زوجین: ۵

جنبه‌های اقتصادی ازدواج. ۵

۱ـ ازدواج مایه غنا و ثروت است: ۵

متن یک عقد نامه دیگر: ۷

۲ـ مهریه و مقدار و نوع آن از: ۸

۳ـ ذکر قیمت غلام و کنیز بعنوان مهریه زوجه در قباله‌ها: ۹

۴ـ عدم تمکن مالی جوانان وصلح کردن پدر و مادر مبلغی پول یا ملک یا غیره را در حق آنها برای مهریه قرار دادن: ۹

۵ـ ذکر واحد پول شهرهای ایران و بعضی از کشورهای مجاور در قباله‌ها: ۱۰

جنبه‌های اجتماعی و اخلاقی در ازدواج. ۱۰

۱ـ ازدواج امری است ملی و سنتی است باستانی: ۱۰

۲ـ بقای نسل و جامعه: ۱۱

۳ـ نظم جامعه به ازدواج بستگی دارد ۱۱

۵ـ ذکر القاب و عناوین اعم از دولتی و ملی و دینی: ۱۲

۶ـ آداب و رسوم و توجه بعقد و ازدواج در ماههای سعد و نیکو: ۱۲

۷ـ خویشاوند بودن زوجین: ۱۳

۸ـ تاریخ عقدنامه‌ها: ۱۴


سیری در قباله‌های ازدواج

 

 

جنبه‌های حقوقی ازدواج

حسین طیباتی

۱ـ شروط ضمن عقد و تعهدات زوجین نسبت بهم:

در بعضی از قباله‌ها یکی از زوجین ضمن عقد شرط و تعهدی برای دیگری ایجاد کرده است مثلا در قباله‌ازدواجی که مربوط بتاریخ ۱۳۱۸ قمری است زوجه ضمن خارجه لازم حق طلاق گرفته وشوهرمتعهد شده چنانچه بدرفتاری نسبت بزن بنماید، زن حق دارد بوکالت منجزه خودرا مطلقه کندگواینکه این شرط دانه وسیعی داردو بدرفتاری خود انواعی داردوثابت کردن آن ازلحاظ حقوقی محل حرف است ولی شوهر قبول ایت تعهد را کرده است که بدرفتاری نکند و اگر کرد و باصطلاح شرط وجود پیدا کرد مشروط هم که حق طلاق است وجود پیدا می‌کند و زوجه حق دارد خود را مطلقه کند.

دریکی دیگر از قباله‌ها، شوهر ضمن عقد متعهد شده که خواهر زنش را تا هشت سال خرج بدهد و متحمل مخارج زندگی اوبشود، ازاین موضوع چنین نتیجه گرفته می‌شود که زوجه، خواهرش بی‌سرپرست بوده و بوسیله تعهدی که از شوهرش گرفته او را موظف به پرداخت هزینه زندگی خواهرش کرده است. از صد نسخه قباله مورد بررسی در پنج نسخه آن یکی از زوجین متعهد انجام امری و وظیفه‌ای شده است یا هر دو طرف خود را ملزم بتعهدی کرده‌اند.

۲ـ مختار و آزاد بودن که بیشتر متوجه زوجه است:

موضوع‌دیگری که قابل توجه است ذکرمختاروآزادبودن زوجه درقباله‌هاست، وبالصراحه ذکر می‌شود مختاره، عاقله، باکره رشیده……….. و از صد قباله نود و پنج مورد کلمه مختاره بچشم می‌خورد.

۳ـ شرط بکارت در زوجه:

مهمترین مسأله‌ای که از لحاظ جامعه آن روز (دویست سال پیش) مهم بوده و هنوز هم بقوت خود باقیست موضوع بکارت ودست‌نخوردگی دردختران بوده و می‌باشد و شاید از لحاظ آداب و رسوم اجتماعی بیشتر به آن توجه دارند تا از جهات دیگر. ودرعصرحاضرهم پرونده‌هائی در دادگستری ایران برای این امر تشکیل شده و می‌شود. ودر ۸۵% درصد قباله‌های موردبحث مسأله بکارت راتصریح کرده‌اند و در بقیه هم که کلمه بکارت ذکر نشده کلمه ثیبه که به معنی شوهر کرده است بچشم می‌خوردودنبال مختاره، عاقله، رشیده، ثیبه مشهود می‌شودومعلوم می‌شود که این عده حداقل یکبار شوهر کرده بوده‌اند.

۴ـ شرط خالی بودناز عیب و نقص که شرعا قابل مرافعه باشد:

در چهار مورد ازصد نسخه قباله شرط خالی بودن زوجه از عیب و نقص دیده شد و این مسأله هم قابل توجه است و نزد بعضی اشخاص صلاحیت‌دار که قبل از محاکم قانونی فعلی مرجع محاکم شرعی بوده‌اند پرونده‌هائی راجع به عیب‌دار بودن زوجه از قبیل کچلی، لوچی، و احیانا آبله روئی و غیره موجود می‌باشد که بعضی از آن مراجع شفاهی این مسائل را بازگو می‌کردند و می‌گفتند چه بسا مدتها این نوع اختلافها بمرافعه شرعی می‌کشید تا حاکم شرع رأی دهدوبرأی اوعمل شودومسلم اشت وضع زن وشوهری که قبل ازازدواج همدیگر را ندیده بودند و بصرف راهنمائی دلاله‌ها و توصیف آنان ازدواج می‌کردند چنین سرنوشتی را داشتند.

۵ـ حضور گواهان در ازدواج:

شاهد و گواه در ازدواج از لحاظ شرعی لزومی ندارد ولی از لحاظ تشریفات و آداب و رسوم در ازدواجهای انجام شده الزام‌آور بوده است و بنا به قول بعضی از فقها پدر و ولی دختر حتما بایستی بازدواج رضایت دهد و گواه هم مستحب است و اکنون از لحاظ قانونی رعایت می‌شود و از ۸۰% درصد قباله‌ها وجود گواه و شاهد ثابت می‌شود و بعضی از گواهان ضمن گواهی و تصریح بمقدار مهریه درباره زوجین و دوام و بقاء ازدواجشان و بهبود فرزندانشان دعا می‌نموده‌اند.

۶ـ رشد جسمانی و عقلانی زوجین:

در قباله‌های مورد مطالعه از رشد جسمانی و عقلانی زنها صحبت شده و در ۷۵% درصد از قباله‌ها به رشد جسمانی دختران اشاره شده است و این موضوع از لحاظ علمی کاملا مورد توجه است که بنا به مقتضیات اقلیمی و نوع آب وهوادربعضی ازکشورها سن ازدواج با بعض دیگرفرق می‌کند. دین اسلام توجه باین مسأله کرده است که در مناطق مختلفه جهان ازدواج بیک صورت نمی‌تواند باشدوازاین جهت است که در کلیه قباله‌ها رشد جسمانی و عقلانی قید شده است.

 

 

 

۷ـ مهریه و نحوه پرداخت آن:

در صد نسخه مورد مطالعه، موضوع مهریه دیده می‌شود و می‌توان گفت راجه بمهریه و نحوه پرداخت آن در تمام قباله‌ها نوشته شده است اعم از اینکه از طبقات فقیر یاغنی باشند. فقط در بعضی نوشته شده که تسلیم زوجه گردید و یا اینکه هنگام قدرت و استطاعت بزوجه پرداخت شود با مطالبه زوجه.

۸ـ ایجاب و قبول زوجین:

موضوع قابل توجه و مهمی که در هر عقدی لازم است و رکن و اساس هر عقدی می‌باشد ایجاب و قبول است. در ازدواجی که ایجاب و قبول صحیح شرعی نباشد آن ازدواج باطل است منظور ازایجاب و قبول شرعی آنستکه زن و شوهر هر دو برضایت و طیب‌خاطرتن بازدواج دهند و باکره و اجبار ازدواج نکنند و مسلم است چنین موضوع باین مهمی مورد توجه قباله‌نویس‌ها بوده است چون کلیه قباله‌ها عبارت ایجاب و قبول دیده می‌شود و بخصوص در ۸۰ درصد با زبان فارسیوعربی نوشته است و بقیه بایجاب و قبول اکتفاء کرده‌اند و رقت‌انگیزی از راه ازدواجهای بدون رضایت زوجین یا یکی از آنها سراغ داریم که همگان کم وبیش از آن اطلاع دارند.

 

 

 موضوعات :

درباره نویسنده

milinoor 534 نوشته در بازار فایل دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *