no-img
بازار فایل

صنعت بیمه و گستردگی خدمات | بازار فایل


بازار فایل

ادامه مطلب

DOC
صنعت بیمه و گستردگی خدمات
doc
2017-04-27
210 کیلوبایت
406 صفحه
7000 تومان
0 فروش
7000 تومان – خرید

صنعت بیمه و گستردگی خدمات


صنعت بیمه ۶
گستردگی خدمات ۶
بیمه های اشیاء و مسئوولیت ۶
بخش اول ۷
بیمه آتش سوزی ۷
آتش سوزی بزرگ لندن ۸
حریق چیست؟ ۱۰
نحوه ایجاد حریق ۱۱
مثلث حریق ۱۲
تعریف آتش سوزی ۱۳
قرارداد بیمه آتش سوزی ۱۴
اصول قرارداد بیمه‌ آتش سوزی ۱۴
نحوه ارزیابی خسارت در بیمه آتش سوزی ۱۹
محاسبه ارزش واقعی اموال بیمه شده ۲۰
تعهد پرداخت هزینه ها از طرف بیمه‌گر ۲۶
مبلغ و ارزش مورد بیمه ۳۱
شرایط بیمه نامه های اظهار نامه ای ۳۳
مبنای محاسبه حق بیمه ۳۶
بیمه به ارزش کمتر از قیمت حقیقی ۴۱
عناصر تشکیل دهنده فرم پیشنهاد ۴۷
بیمه تمام خطر ۵۲
بیمه تمام خطر صنعتی ۵۳
بخش دو ۵۵
خطرهای اضافی ۵۵
بیمه صاعقه ۵۵
بیمه انفجار ۵۶
خسارتهای غیر قابل تأمین در بیمه انفجار ۵۸
حدود پوشش بیمه‌ای ۶۰
بیمه سرقت با شکستن حرز ۶۳
بخش سوم ۷۶
بیمه حمل و نقل دریایی ۷۶
مقدمه ۷۶
قرارداد حمل و نقل ۷۷
کلیات ۷۷
نفع بیمه پذیر در بیمه دریایی ۹۲
قرارداد بیمه حمل و نقل کالا ۱۰۱
شرایط بیمه حمل و نقل کالا ۱۱۵
شرایط W.A 120
شرایط A.R 123
بخش چهارم ۱۶۸
بیمه هواپیما ۱۶۸
مسئولیت قانونی خطوط هواپیمایی ۱۷۰
انواع بیمه هواپیما ۱۷۳
بخش پنج ۱۷۹
بیمه مهندسی ۱۷۹
بیمه تمام خطر مقاطعه کاران ۱۸۲
انواع عملیات و طرحهای بیمه شده ۱۸۳
تأمین بیمه‌ای در بیمه تمام خطر مقاطعه کاران ۱۸۳
مدت بیمه ۱۸۵
سرمایه بیمه شده ۱۸۵
اطلاعات مورد نیاز برای ارزیابی ریسک ۱۸۷
ویژگیهای بیمه تمام خطر نصب ۱۹۶
حق بیمه ۱۹۹
بیمه شکست ماشین آلات ۲۰۰
بخش شش ۲۲۱
بیمه محصولات کشاورزی ۲۲۱
مقدمه ۲۲۱
بخش هفت ۲۲۹
بیمه اتومبیل ۲۲۹
چگونگی تعیین نرخ بیمه ۲۳۲
مشکلات مناطقی نظیر آفریقا و آسیا: ۲۳۸
انواع بیمه اتومبیل و شرایط فعلی آن در ایران ۲۴۳
روند بیمه اتومبیل ۲۴۴
بخش هشت ۲۶۳
بیمه های مسئولیت مدنی ۲۶۳
مقدمه ۲۶۳
بیمه مسئولیت مدنی ۲۶۵
انواع بیمه مسئولیت مدنی ۲۶۵
مفهوم دارنده وسیله نقلیه ۲۹۴
مفهوم شخص ثالث ۲۹۵
فصل سوم ۳۰۸
بیمه زیان پولی ۳۰۸
بخش یک ۳۰۹
بیمه اعتبار ۳۰۹
خرید و فروش کالا در سیستم های اعتباری ۳۱۰
راه های حمایت از صادر کننده و مزایای بیمه اعتبار ۳۱۴
عوامل مؤثر در ارزیابی ریسک اعتبار ۳۱۵
بخش دوم ۳۱۸
بیمه تضمین ۳۱۸
تعریف عناوین ۳۱۸
اساس حاکم بر ضمانت نامه ها ۳۲۰
انواع ضمانت نامه ها ۳۲۴
بخش سوم ۳۲۷
بیمه عدم النفع ۳۲۷
موضوع بیمه «عدم النفع» ۳۲۸
توقف تولید ۳۲۸
محل مورد بیمه ۳۳۰
جبران زیان در بیمه عدم النفع ۳۳۱
استثناآت در بیمه عدم النفع ۳۳۲
بخش چهارم ۳۳۴
بیمه صداقت و امانت کارکنان ۳۳۴
فصل چهارم ۳۳۷
بیمه اتکایی ۳۳۷
بخش اول ۳۳۸
کلیات ۳۳۸
مفهوم بیمه اتکایی ۳۳۹
تعریف بیمه اتکایی ۳۴۰
بخش دوم ۳۴۶
انواع قراردادهای بیمه اتکایی ۳۴۶
سهم نگهداری ۳۴۶
قرارداد اتکایی نسبی ۳۵۱
قرارداد اتکایی مازاد خسارت ۳۵۵
فصل پنجم ۳۶۰
بیمه اشخاص ۳۶۰
بخش یک ۳۶۱
کلیات ۳۶۱
آثار و نتایج عدم شمول اصل غرامت به بیمه های اشخاص ۳۶۲
تعدد بیمه ۳۶۵
تقسیم بندی بیمه های اشخاص ۳۶۶
بخش دوم ۳۶۷
بیمه حوادث ۳۶۷
تعریف ۳۶۷
حادثه و بیماری ۳۶۹
انواع خطر ۳۶۹
تشدید خطر ۳۷۶
انواع حوادث انفرادی ۳۷۷
بیمه های گروهی ۳۸۱
شرایط قرارداد بیمه های گروهی ۳۸۲
بخش سوم ۳۸۶
بیمه عمر ۳۸۶
انواع بیمه های عمر ۳۸۸
خصوصیات بیمه تمام عمر خطر فوت : ۳۹۱
خصوصیات بیمه تمام عمر تأخیری : ۳۹۱
ترکیبهای متعددی از انواع بیمه های عمر ۳۹۳
ضمیمه ۳۹۷
متن کامل قانون بیمه،‌ مصوب سال ۱۳۱۶ ۳۹۷
معاملات بیمه ۳۹۷
فسخ وبطلان ۳۹۹
مسئولیت بیمه‌گر ۴۰۲
فهرست منابع ۴۰۶

صنعت بیمه
و
گستردگی خدمات

بیمه های اشیاء و مسئوولیت

بخش اول

بیمه آتش سوزی
قدیمترین رشته بیمه، رشته بیمه باربری است در حالی که بیمه آتش سوزی، به تدریج از سده هفدهم تا نوزدهم شناخته شده است آتش سوزی بزرگ لندن در سال ۱۶۶۶ زمانی به وقوع پیوست که وسایل اطفای حریق هنوز در مراحل ابتدایی بود و هیچگونه پوشش بیمه آتش سوزی درجامعه به چشم نمی خورد. نخستین اداره آتش سوزی در انگلستان در سال ۱۶۸۰ تأسیس شد و متعاقب آن شرکت هند این هند در سال ۱۶۹۶ و اداره آتش سوزی سان در سال ۱۷۱۰ پدید آمدند. سرانجام آتش سوزی بزرگ لندن باعث ایجاد شرکت بیمه هامبرگرجنرال شد که این شرکت و شرکت سان، دو شرکت بیمه‌ای هستند که هنوز وجود دارند و فعالیت می کنند. در نتیجه وقوع انقلاب صنعتی در سده هجدهم که به پیدایش کارخانه‌ها، انبارها، کشتیها، ماشین آلات و غیره انجامید، شرکتهای بیمه آتش سوزی متعددی از جمله لویدز لندن تأسیس شدند.

آتش سوزی بزرگ لندن
درساعت ۲ بامداد یکشنبه اول سپتامبر ۱۶۶۶ میلادی، در معبر باریکی کنار رودخانه تایمز، حریقی رخ داد و قیر و کنف و زغال سنگ انباشته در محل، آتش را گسترش داد. سهل انگاری در مهار آتش و خاموش نکردن بهنگام آن، سبب شد که آتش لحظه به لحظه و با سرعت دامنه پیدا کند و هر چه را در مسیرش قرار دارد بسوزاند و با خاکستر یکسان کند. هنگامی که آتش به پل بزرگ لندن ( تنها راه عبور مردم) رسید، بندهای پل ازهم گسست و الوارهای نیم سوخته و مشتعل بناها به داخل رودخانه و روی پمپهای دستی که تنها وسیله برای خاموش کردن آتش محسوب می شد ریخته شد و آنها را بی استفاده ساخت. بدین قرار، مردم ناگزیر شدند که با سطلهای پر از آب که دست به دست می دادند به خاموش کردن آتش مبادرت ورزند. رفته رفته که آتش گسترش می یافت، اضطراب مردم هم بالا می گرفت زیرا شعله های آتش، به شکل امواج وسیعی، ساختمانها را گروه گروه در بر می گرفت و باد شدید خاوری نیز باعث می شد که قطعات مشتعل به مسافتهای زیاد پرتاب و هر لحظه بر دامنه حریق افزوده شود؛ آتش همچنان پیش می تاخت و مردم وحشت زده را پس می راند. جمعیت، مبهوت و مأیوس و متوحش، هر چه از اثاث خانه که به دستشان می رسید و حمل کردنی بود، بر می داشتند و به کوچه ها و خیابانها و در نهایت به صحراها میدرباره نویسنده

milinoor 534 نوشته در بازار فایل دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *