no-img
بازار فایل

مشارکت کارکنان در ارزشیابی عملکرد خودشان | بازار فایل


بازار فایل

ادامه مطلب

DOC
مشارکت کارکنان در ارزشیابی عملکرد خودشان
doc
2017-04-27
72.4 کیلوبایت
55 صفحه
7000 تومان
0 فروش
7000 تومان – خرید

مشارکت کارکنان در ارزشیابی عملکرد خودشان


تاریخچه مطالعاتی (۱) ۴

بیان مسئله(۲) ۷

چهار چوب نظری(۳) ۸

فرضیات تحقیق(۴) ۸

اهداف مطالعاتی(۱) ۱۰

حدود مطالعاتی(۲) ۱۰

اهمیت مطالعاتی (۱) ۱۱

برهان مطالعاتی (۲) ۱۱

تعریف اصطلاحات(۱) ۱۲

ارزشیابی عملکرد ۱۶

انواع ارزیابی. ۲۱

ارزیابی سرپرست مستقیم ۲۲

روشهای ارزیابی. ۲۴

رضایت شغلی. ۲۸

عوامل تعیین کننده رضایت شغلی. ۲۹

اثرات رضایت شغلی بر عملکرد کارکنان. ۳۲

شیوه ابراز نارضایتی. ۳۳

نحوه اجرای مشارکت کارکنان ارزشیابی عملکرد ۳۶

جدول ارزیابی مقیاس درجه بندی گسسته برای هفت نفر ۳۹

رسش تحقیق() ۴۲

طرح تحقیق() ۴۲

فن تحقیق( ) ۴۳

طرح تحلیلی() ۴۴

روش آماری() ۴۵

طرح اجرایی() ۴۶

نمودار سازمانی مجتمع پتروشیمی اراک. ۴۶

پرسشنامه ۴۸

کتابنامه ۵۴

پایان نامه ها: ۵۵
این تحقیق مصمم است میزان تاثیرمشارکت کارکنان در ارزشیابی عملکرد بر رضایت شغلی در اداره بازرسی فنی پتروشیمی اراک در سال  ۱۳۷۸ را بررسی نماید.چنانچه با هماهنگی آن اداره در راستای اهداف طرح در باب ایجاد رضایت شغلی و با توجه به اهمیت نیروی انسانی فعال هر سازمان لازم است عواملی را که موجب رضایت شغلی کارکنان در سازمانها می شود را مورد بررسی و مطالعه قرار دهد تا با نیتی متعادل و خداپسندانه و اراده ای محکم با رضامندی شغلی بسوی تمدن و بهروری در آینده ای بهتر کوشش نمود.

 

 

تاریخچه مطالعاتی (۱) [۱]

با مراجعه به مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالی کتابخانه علوم اداری و مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران کتابخانه حسابداری و مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی و کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک معلوم شد که در زمینه انگیزش شغلی کارکنان و رضایت شغلی و ارزشیابی عملکرد و… مطالعات زیادی صورت گرفته است و پایان نامه های مختلفی در این زمینه ها موجود میباشد.اما نمونه ای که به میزان تاثیر مشارکت در ارزشیابی عملکرد بر رضایت شغلی کارکنان پرداخته باشد مشاهده نشد.

پایان نامه های مطالعه شده عبارتند از:

  • بررسی عملکرد طرح ارزشیابی شایستگی کارکنان دولت در شرکت مخابرات استان فارس از سال ۱۳۷۲ تا سال ۱۳۷۵ ; برادر کریم حق شناس
  • بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان اداره تعاون استان مرکزی در سال ۱۳۷۷ برادر مجید زنجیردار
  • بررسی طرح طبقه بندی مشاغل بر رضایت کارکنان در گروه صنایع کاغذ پارس درسال۱۳۷۷ برادر محمد رضا جلیل نیا
  • بررسی عوامل موثر بر بر رضایت شغلی کارکنان اداره کار و امور اجتماعی استان مرکزی برادر ناصر نظام زاده.
  • شرکت بنیاد آلومینیوم اراک در سال ۱۳۷۵برادر بررسی آثار ارزشیابی عملکرد بر کارایی کارکنان محسن جعفری.
  • تجزیه و تحلیل فرمهای ارزشیابی و آثار عملکرد در رضایت شغلی معلمان مشهد برادر مسعود منشی زاده نائین پایان نامه های مطالعه شده مطالب ارزنده و مفیدی در خصوص ارزشیابی عملکرد و رضایت شغلی دارند. اما هیچگونه ارتباطی با میزان تاثیر مشارکت کارکنان در ارزشیابی عملکرد بر رضایت شغلی کارکنان نداشتند.در تحقیقات مورد مطالعه قرار گرفته عوامل موثر بر رضایت شغلی را شناسایی نموده و تاثیر طرح طبقه بندی بر رضایت شغلی کارکنان را و تاثیر فرمهای عملکرد بر رضایت شغلی را تحقیق و بررسی نموده بودند.

رضایت شغلی را نگرش کلی فرد نسبت به شغلش تعریف می کنند.و عوامل تعیین کننده بر رضایت شغلی عبارتند از:

کارهایی که هماورد طلب هستند , متناسب بودن حقوق و مزایا با کار, شرایط مناسب کاری , همکاری مساعد , و تناسب شغل با فرد.

اثرات رضایت شغلی بر عملکرد کارکنان از این قبیل می باشند.رضایت شغلی بر بهروری اثر می گذارد. رضایت شغلی و غیبت کارکنان با هم ارتباط دارند.

شیوه های ابراز نارضایتی عبارتند از:ترک سازمان, اعتراض, اقدام منفی.

در تئوری دو عامل انگیزش هرزبرگ عواملی که موجب نارضایتی می شوند عبارتند از:میزان حقوق شرایط کاری و سیاست شرکت و عواملی که موجب رضایت شغلی می گردند شامل کسب موفقیت, شناخت یا شهرت, مسئولیت و پیشرفت می شوند که همه ی آنها با محتوی شغل و پاداشی که در سایه ی عملکرد به دست می آید بستگی دارد.

در تحقیقات مورد مطالعه قرار گرفته مطالب زیربط و قابل توجهی وجود داشت که رضایت شغلی را و عوامل موثر بر آن و تاثیر طرح طبقه بندی و تاثیر فرمهای عملکرد کارکنان بر آن

۱- Background of the studدرباره نویسنده

milinoor 534 نوشته در بازار فایل دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *