no-img
بازار فایل

مطالعه و بررسی عوامل موثر در پیدایش و گسترش اسکان غیر رسمی در شهر یزد | بازار فایل


بازار فایل

ادامه مطلب

DOC
مطالعه و بررسی عوامل موثر در پیدایش و گسترش اسکان غیر رسمی در شهر یزد
doc
2017-04-27
31.7 کیلوبایت
37 صفحه
7000 تومان
0 فروش
7000 تومان – خرید

مطالعه و بررسی عوامل موثر در پیدایش و گسترش اسکان غیر رسمی در شهر یزد


موضوع تحقیق : ۱

مطالعه و بررسی عوامل مؤثر درپیدایش وگسترش اسکان غیر رسمی درشهر یزد ۱

چکیده : ۲

مقدمه: ۴

الف ) بیان موضوع وتشریح آن. ۷

ج) پیشینه تحقیق: ۹

د)‌ وضعیت محدوده مورد مطالعه : ۱۱

هـ ) سوألات تحقیق: ۱۲

فرضیات تحقیق : ۱۲

و) روش تحقیق: ۱۴

الف ) خلاصه‌ای از شرایط جغرافیایی ( طبیعی ) ۱۵

ویژگیهای انسانی واقتصادی.. ۱۵

تقسیمات اداری: ۱۶

مشخصات آب و هوایی: ۱۶

نقش دولتها: ۱۸

جغرافیای شهری محدوده مورد مطالعه: ۲۱

اصول اساسی تبیین  اسکان غیر رسمی : ۲۳

علل حاشیه نشینی : ۲۴

علل حاشیه نشینی درشهر یزد: ۲۷

اسکان غیر رسمی در جهان : ۲۸

اسکان غیر رسمی در ایرن : ۲۹

آزمون فرضیات: ۳۱

نتیجه گیری: ۳۳

ویژگیهای اجتماعی : ۳۳

پیشنهادات و راهکارها : ۳۶

منابع و مأخذ: ۳۷

 

 

 

 

موضوع تحقیق :

 

مطالعه و بررسی عوامل مؤثر درپیدایش وگسترش اسکان غیر رسمی درشهر یزد


چکیده :

این پژوهش به بررسی وتحلیل عوامل مؤثر درپیدایش وگسترش اسکان غیر رسمی درشهر یزد می پردازد. یا این هدف که ضمن تبیین شاخص های اسکان غیر رسمی در این شهر ازلحاظ اقتصادی ، اجتماعی وکالبدی به مقایسه تطبیقی اسکان غیر رسمی شهر یزد با اسکان غیررسمی جهان و ایران پرداخته است.

روش تحقیق توصیفی –تحلیلی است،جامعه آماری محله حسن آباد شهر یزد می باشد. برای گردآوری اطلاعات موردنیاز از روش کتابخانه ای ،ابزار پرسشنامه ،مصاحبه ومشاهده بهره گرفته شده است . نوع نمونه گیری دراین تحقیق تصادفی بوده است برای تجزیه وتحلیل وپردازش داده ها ازنرم افزارSpss Excel,  استفاده شده است

عوامل موثر در پیدایش وگسترش اسکان غیر رسمی درشهر یزد ( محله حسن آباد ) مهاجرت، بی کاری ،کمبود درآمد، ارزانی زمین ومسکن و…. بوده است. که اولین عامل حاشیه‌نشینی در یزد اقتصاد و بعد از آن دلایل فرهنگی واجتماعی است تعداد افراد وخصوصیات آنها در حاشیه ها متفاوت است.

اسکان غیر رسمی که با عناوین دیگری همچون حاشیه نشینی ،زاغه نشینی،‌کپرنشینی و…. نیز مترادف گردیده است. از پیامدهای نامطلوب شهرنشینی در جهان معاصر بویژه نتیجه صنعتی شدن  شتابان  و نابرابری های منطقه ای است که عدم توازن ونابرابری سطح زندگی در روستا وشهر خودباعث حاشیه نشینی می شود مهاجرت روستائیان به شهرها پس ازمدتی شهرها رااشباع میکندسازمانها ومسئولین کنترل کننده شهری از پذیرایی آنها ‌می مانند تعدادی از روستائیان خود رابا محیط وفق نداده وجذب حاشیه ها می شوند.

واژگان کلیدی : اسکان غیر رسمی- حاشیه نشینی – توانمندسازی – ساماندهی

مقدمه:

حاشیه نشینی به توسعه شهری اطلاق می شود که بدون برنامه ریزی، هدایت، کنترل وبدون رعایت مقررات شهرسازی توسط توده مردم ایجاد می شود. امروزه ساخت وساز های غیرمجاز به گونه ای وسیع تر و سازمان یافته تر از سابق به شکل زاغه و…. تحت عنوان بخش بازار غیر رسمی درحال تکوین است. در تحقیقات انجام شده به حقیقتی ملموس ومنطقی اشاره می کنند.:

زمانی که روستائیان بی زمین از انزوا می گریزند وبه حاشیه شهرها روی می آورند. درواقع به نوعی انتخاب دست می زنند.آنان فالاکتی را رها می کنند وفلاکتی دیگر بر می انگیزند. به نظر آنها شهدرباره نویسنده

milinoor 534 نوشته در بازار فایل دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *