no-img
بازار فایل

هنر توجه به خط و نوشتار و اهمیت آن | بازار فایل


بازار فایل

ادامه مطلب

DOC
هنر توجه به خط و نوشتار و اهمیت آن
doc
2017-04-27
141 کیلوبایت
173 صفحه
7000 تومان
0 فروش
7000 تومان – خرید

هنر توجه به خط و نوشتار و اهمیت آن


فصل اول. ۳

طرح تحقیق. ۳

چکیده ۴

مقدمه. ۴

ضرورت و اهمیت تحقیق. ۶

هدف از تحقیق. ۶

فرضیات تحقیق. ۶

فصل دوم ۸

منشاء و تکامل خط. ۸

خط چیست و چه کسی بدان نیازمند است؟. ۸

انتقال اندیشه. ۱۵

فرایند نوشتار. ۲۸

گونه های مواد نوشتاری.. ۳۰

تکامل گونه های خط. ۴۳

جهت نگارش و تقسیمات واژه ۴۷

طرز قرار گرفتن نویسنده ۵۰

فصل سوم ۵۲

پیشینه خط در جهان. ۵۲

۱- خط در منطقه هلال حاصلخیز. ۵۳

۲- خطوط مدیترانه باستان. ۶۳

خط حتی. ۶۴

۳- خطوط بومی امریکا ۶۶

۴- خط در خاور دور. ۷۲

۵- خطوط سامی. ۸۲

۶- خطوط هندی و آسیای جنوب شرقی. ۹۲

۷- خط در اروپا ۹۵

فصل چهارم ۹۷

پیشینه خط در ایران. ۹۷

ایرانیان خط را از کجا آموختند ؟. ۹۸

فصل پنجم ۱۰۲

کشف رمز. ۱۰۲

بررسی های پژوهشگران. ۱۰۳

هیروگلیف های مصری.. ۱۰۳

خط میخی. ۱۰۷

خطوط دیگر. ۱۱۱

خطوط خوانده نشده ۱۱۲

خطوط کرتی باستان. ۱۱۳

تصویر نگاشته های مایائی. ۱۱۶

خط سند ۱۱۷

فصل ششم ۱۲۰

کتابت و خوشنویسی. ۱۲۱

جایگاه کاتب در اجتماع. ۱۲۲

خط در میان زنان. ۱۳۵

خط و زیبایی شناسی. ۱۴۰

خوشنویسی. ۱۴۰

خوشنویسی عربی. ۱۴۱

خوشنویسی غربی. ۱۴۳

خوشنویسی چینی. ۱۴۶

خط برای گروه های ویژه ۱۴۹

خطوط رمزی.. ۱۵۰

نگارش برای نابینایان. ۱۵۲

تند نویسی. ۱۵۳

رمزهای مورد استفاده تبهکاران. ۱۵۴

فصل هفتم ۱۵۴

پیش به سوی آینده ۱۵۵

مکانیکی شدن وچاپ.. ۱۵۵

صنعتی شدن و فن شناسی نوین. ۱۶۲

نتایج. ۱۷۰

پیشنهادات.. ۱۷۰

منابع و ماخذ ۱۷۳


 

پایان نامه هنر توجه به خط و نوشتار و اهمیت آن ۱۷۲ ص


 

فصل اول

 

طرح تحقیق

 

 

 

 

 


چکیده

بشر زمانی که خواست آنچه را می اندیشد نقش کند، قدم به دنیای خط و نگارش گذاشت و به دنبال آن طی حدود بیست هزار سال فرایندی طولانی و سراسر دگرگونی را به کندی و با پیچیدگی پشت سر نهاد.

این مقاله با این هدف نگاشته شده که هرچند اجمالی و گذرا، با کاستی های اجتناب ناپذیر که ناشی از گستره وسیع مطالب در این حوزه بوده، ابتدا رو نوشتی از تاریخ پرفراز و نشیب خط و کتابت در جهان و ایران را به تصویر بکشد، سپس فرضیاتی را در بخش نوشتار مطرح کرده، درستی یا نادرستی انها را مورد بررسی قرار داده و در نهایت نیز پیشنهاداتی در جهت رشد و ارتقای بهره وری فرهنگی از این میراث مکتوب ارائه دهد.

واژگان کلیدی: خط، نویسه، همخوان

 

مقدمه

خط و نوشتار در واقع وسیله ای برای ذخیره‌سازی اطلاعات است. در جوامع اولیه، پیش از بهره‌گیری از نوشتار، ذخیره‌سازی اطلاعات به کمک حافظه انجام میگرفت. بسیاری از باستان شناسان بر این عقیده پایبندند که فرایند نوشتار از زمانی شکل ‌گرفت که ماده‌ای برای نوشته شدن وجود داشت؛ به عبارت دیگر، موجودیت نوشته وابسته به موجودیت ماده‌ای بود که بتوان روی آن نوشت. نوع این ماده بر تکامل خط، شکل و اندازه ابزار نوشتار تأثیر داشته است.  همانطور که گفته شد پیشینه نوشتار به معنی عام، حدوداً به ۲۰۰۰۰ سال می‌رسد و از جمله موادی که نوشتار روی آنها صورت گرفته می‌توان به سنگ، چوب، فلز، پوست، برگ درخت، استخوان، صدف، گِل‌رُس و غیره اشاره کرد.

انسان ها در غارها برای نخستین بار، تصاویر را بر روی سنگ و دیوار رسم کردند. انها در مرحله نخست تصویرهای واقعی را برای ارتباط ترسیم کردند و با این کار خط تصویری آغاز شد.  از آن پس تقریبا هفده هزار سال طول کشید تا هنر خط و نوشتار، شگفت انگیزترین دستاورد انسان، به صورت تدریجی تکامل یابد.  باستان شناسان معتقدند که احتمالا انسانهای اولیه علامتهای مکتوب را به منظور حفظ حکایتهای خود و تاریخ نویسی ابتدایی به کار گرفته اند.تعداد فراوان تصویر ها وعدم امکان نقش کردن مسائل عاطفی، کمبودهای این روش نگارش بود.کم کم تصویرها شکل ساده تر و نمادین تری به خود گرفتند و برای مفاهیم عاطفی علائمی قراردادی وضع شد. (مثلا نقش دو پا نشانه راه رفتن وچشم اشک آلود نشانه اندوهگینی بود) و در نهایت مجموعه این تلاشها نوعی خط اندیشه نگار را در دسترس نگارندگان قرارداد.

اهمیت نوشتار در سیر تحول جوامع انسانی به حدّی است که به اعتبار بهره‌گیری یا عدم بهره‌گیری از خط، جوامع انسانی را به دو گروه “دارای خط” و “فاقد خط” تقسیم کرده‌اند.

خط و نوشتار را می‌توان با دو مفهوم عام و خاص مورد اشاره قرار داد. مفهوم عام آن بر هر گونه استفاده از فرایند نوشتار جهت ذخیره‌سازی و انتقال اطلاعات دلالت می‌کند. بدیهی است که نوشتار با این مفهوم، کلیه نگاره‌های ما قبل تاریخ و مفاهیم منقوش بر دیواره غارها، خطوط تصویری و حتی خطوط امروز را نیز در برگرفته در حالی که نوشتار به معنی خاص یعنی مجموعه‌ای از نشانه‌های نوشتاری که بر پایه ویژگی‌های آوایی زبان نظام یافته باشد پدیده‌ای است که امروزه به آن “الفبا” گفته می‌شود. پیشنیه نوشتار با این مفهوم به حدود هزاره سوم پیش از میلاد می‌رسد و از کهن‌ترین سرزمین‌هایی که از آن بهره گرفته‌اند می‌توان به بین‌النهرین، چین، مصر، و یونان اشاره کرد.

 

ضرورت و اهمیت تحقیق

همچنانکه به سمت دوره جدید تکنولوژی اطلاعات پیش می رویم، ذخیره سازی، حفظ و در نهایت اشاعه دانش به تدریج وابستگی خود را به فرایند نوشتار و خط از دست می دهد. رایانه ها با استفاده از ضربه های مثبت و منفی، اطلاعات را در یک حافظه الکترونیکی ذخیره می کنند، کاری که روزگاری در عصر سنتهای شفاهی در مغز انسان انجام می شد. حال که در اطراف ما همه چیز در حال دگرگونی است، شاید وقت ان فرا رسیده باشد که به ارزیابی دوباره ای از مفهوم نوشتار و خط بپردازیم اما اینبار آن را از دیدگاه کارایی در ذخیره سازی اطلاعات و نه صرفا زبان مد نظر قرار دهیم، اطلاعاتی که طبعا در بقای اقتصادی و سیاسی یک جامعه ضروری و حیاتی می نمایند.

 

هدف از تحقیق

هدف از این تحقیق توجه به خط و نوشتار در مفهوم موجود در گذشته و اکنون به عنوان عامل ذخیره سازی اطلاعات و بررسی کنش متقابل میان جامعه و نوشتار در اعصار مختلف است.

 

فرضیات تحقیق

۱- اینطور به نظر می رسد که اختراع بخش اعظمی از خطوط مورد استفاده توسط اقوام در محدوده های جغرافیایی مختلف با انگیزه تجارت و بازرگانی همراه بوده است؟

۲-  خط در هر منطقه جغرافیایی زائیده شرایط همان منطقه بوده و ویژگی ها و خصوصیات خط های دیگر در ماهیت  انها تاثیری نداشته است؟

۳- به نظر می رسد، توسعه تکنولوژی و در نیتجه ان کاهش اهمیت خط و نوشتار در حال حاضر، تاثیر مثبتی در رواج خط تصویری داشته است.

 درباره نویسنده

milinoor 534 نوشته در بازار فایل دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *