no-img
بازار فایل

واکنشهای پسیکوفیزیولوژیکال و اختلالات شبه جسمی و خواب


بازار فایل

ادامه مطلب

DOC
واکنشهای پسیکوفیزیولوژیکال و اختلالات شبه جسمی و خواب
doc
۱۳۹۶-۰۲-۰۷
40 کیلوبایت
43 صفحه
7000 تومان
0 فروش
7000 تومان – خرید

واکنشهای پسیکوفیزیولوژیکال و اختلالات شبه جسمی و خواب


واکنشهای پسیکوفیزیولوژیکال و اختلالات شبه جسمی و خواب… ۲

اهداف یادگیری.. ۳

تسلسل واکنشهای پسیکوفیزیولوژیکال. ۵

مثال کلینیکی.. ۸

تشخیص های انتخابی پرستاری.. ۱۱

فاکتورهای مستعد کننده ۱۴

استرسورهای تسریع کننده ۱۷

منابع Coping. 18

مکانیسم های Coping. 19

صحبتهای یک خانواده ۲۰

تشخیص پرستاری.. ۲۰

تشخیص های طبی وابسته. ۲۲

شناسایی نتایج.. ۲۷

برنامه ریزی.. ۲۸

گرایشات پسیکولوژیکال. ۲۹

مثال کلینیکی.. ۲۹

تشخیص های انتخابی پرستاری.. ۳۰

صحبت های یک بیمار. ۳۲

آموزش بیمار. ۳۵

حمایت فیزیولوژیکال. ۳۵

ارزیابی.. ۳۶

خلاصه. ۳۸

مراقبت شایسته. ۳۹

خلاصه طرح مراقبتی پرستاری.. ۴۲

 

واکنشهای پسیکوفیزیولوژیکال و اختلالات شبه جسمی و خواب

 

GAIL W.STUART

SANDRA J.SUNDEEN

 

دکتر عزت میراب زاده اردکانی

                                                                     روانپزشک بخش اعصاب و روان

                                                                    بیمارستان نفت تهران


اهداف یادگیری

دانشجو باید پس از مطالعه این بخش بتواند:

  • تسلسل واکنشهای تطابقی و ناهنجار تطابقی پسیکوفیزیولوژیکال را توصیف کند.
  • رفتارهای همراه با واکنش های پسیکوفیزیولوژیکال را شناسایی کند.
  • فاکتورهای مستعد کننده و استرسورهای محرک وابسته به واکنش های پسیکوفیزیولوژیکال را تجزیه کند.
  • منابع و مکانیسم های Coping وابسته به واکنش های پسیکوفیزیولوژیکال را توصیف کند.
  • تشخیص های پرستاری برای بیماران وابسته به واکنشهای پسیکوفیزیولوژیکال را فرموله کند.
  • ارتباط بین تشخیص های پرستاری و طبی وابسته به واکنش های پسیکوفیزیولوژیکال را بررسی نماید.
  • نتایج مورد انتظار و اهداف کوتاه مدت پرستاری را برای بیماران وابسته به واکنش ها پسیکوفیزیولوژیکال شناسایی کند.
  • طرح آموزش یک بیمار را برای افزایش تطابق واکنش های پسیکوفیزیولوژیکال تبیین کند.
  • مداخلات پرستاری را برای بیماران وابسته به واکنش های پسیکوفیزیولوژیکال تجزیه کند.
  • مراقبت پرستاری را برای بیماران وابسته به واکنش‌های پسیکوفیزیولوژیکال ارزیابی کند.

 درباره نویسنده

milinoor 534 نوشته در بازار فایل دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *