no-img
بازار فایل

پایان نامه بررسی روشهای نوین یاددهی – یادگیری بر یادگیری دانش آموزان مقطع ابتدایی از دیدگاه معلمان | بازار فایل


بازار فایل

ادامه مطلب

پایان نامه بررسی روشهای نوین یاددهی – یادگیری بر یادگیری دانش آموزان مقطع ابتدایی از دیدگاه معلمان
zip
2016-06-12
36000 تومان
8 فروش
36000 تومان – خرید

پایان نامه بررسی روشهای نوین یاددهی – یادگیری بر یادگیری دانش آموزان مقطع ابتدایی از دیدگاه معلمان


مقدمه:

گرچه بحث درباره ی تدریس به عنوان یک فعالیت علمی و همچنین دادن نظریه درباره ی آن یک موضوع کاملاً تازه ای است، معهذا فرایند تدریس چه به صورت رسمی و چه به صورت غیر رسمی یکی از فعالیتهای پر سابقه آدمی بوده است. بسیاری از صاحبنظران را تا دهه های اخیر، عقیده بر این بود که اگر چنانکه نظریه های کامل و جامع درباره یادگیری ارائه شوند، معلمان به راحتی و به طور مستقیم در امر تدریس هدایت خواهند شد. لذا بی سبب نبوده است که اغلب مربیان و به خصوص روان شناسان تربیتی توجه خود را بیشتر در جهت نظریه درباره ی یادگیری معطوف کرده و در راستای انجام پروهش و تدوین نظریه درباره تدریس، کوشش قابل توجهی از خود نشان داده اند. (سیف، ۱۳۶۸ ، ص ۴۷).

در این زمینه ویلیام جیمز(۱۸۹۲) روانشاسی معروف در کتاب خود به معلمان خاطر نشان می سازد که روان شناسی علم بوده و بدین جهت دارای اصول و قوانین می باشد اما تدریس هنر است بدین معنی که معلمان نباید منتظر باشند که تمام قوانین ان در تدریس به کاربرده شود، بلکه بایستی متناسب با تواناییها و مهارتهای خود از علم روان شناسی برداشتهای مناسبی به عمل آورده و در هنر تدریس خویش به کار گیرند. ( نوروزی و دیگران، ۱۳۷۴ ، ص ۱۶).

معلمان به عنوان انسانهایی که همیشه تلاش کرده اند تا بهترین شاگردان را تربیت کنند در طول تاریخ با انتقادات و خواسته های بسیار متنوعی از سوی جامعه، خانواده ها وشاگردان مواجه بوده اند که همگی در جهت بهبود کیفیت و ارتقاء یادگیری دانش آموزان بوده است و ایشان نیز در پاسخ به این خواسته ها سعی در ایجاد یادگیری مداوم در کلاس و خارج از کلاس داشته اند. اما آنچه به تجربه اثبات شده است این است که صرف تدریس معلمان به تنهایی نمی تواند تمام انتظارات را بر آورده کند بلکه مدیریت صحیح مدرسه، امکانات و تجهیزات آموزشی مطلوب، آموزشهای قبل و ضمن خدمت برای معلمان ، به روز کردن اطلاعات معلمان، سازماندهی صحیح منابع انسانی، مادی و مالی مدرسه و برنامه های صحیح درسی نیز از دیگر عوامل موثر بر بهبود کیفیت و تداوم یادگیری هستند. که در این میان تلاش و سرمایه گذاری برای ارتقاء دانسته های معلمان و حرفه ای کردن آنها از مهمترین عوامل به حساب می آیند. (بهمئی ، ۱۳۸۹، ص۱).

معلمان دوره ابتدایی ضمن اینکه از نظر شخصیتی بایدانسانهایی مهربان، صبور و با حوصله باشند لازم است آگاهی کامل نسبت به ویژگی های جسمی، عاطفی، شناختی و اجتماعی فراگیران داشته باشند و با انواع ابزار، الگوها و روشهای یاد دهی نیز آشنا باشند تا با توجه به ویژگیها و تفاوتهای بچه ها متناسب با اهداف و محتوای درس مناسب ترین الگوها و روشها را انتخاب کنند.

روشهایی که یادگیری بهتر و همراه با درک و فهم را به دنبال داشته باشد. ( همان منبع، ص ۲).

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                       صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق…………………………………………………………………………………. ۱

بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………… ۲

اهمیت و ضرورت مسئله………………………………………………………………………………………. ۴

اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………………………….. ۶

سوالات تحقیق………………………………………………………………………………………………….. ۷

تعریف، مفاهیم و واژگان کلیدی…………………………………………………………………………….. ۸

 

فصل دوم: پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………….. ۱۰

الف: مبانی تئوریک……………………………………………………………………………………………. ۱۱

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………… ۱۱

تعریف یادگیری………………………………………………………………………………………………… ۱۲

سبکهای یادگیری………………………………………………………………………………………………. ۱۵

انواع سبکهای یادگیری………………………………………………………………………………………… ۱۵

انواع یادگیری…………………………………………………………………………………………………… ۱۶

یادگیری شناختی……………………………………………………………………………………………….. ۱۶

یادگیری اجتماعی………………………………………………………………………………………………. ۱۸

یادگیری اکتشافی………………………………………………………………………………………………. ۱۸

یادگیری خود گردان…………………………………………………………………………………………… ۱۹

یادگیری مشارکتی……………………………………………………………………………………………… ۲۰

عوامل موثر در یادگیری……………………………………………………………………………………….. ۲۳

تدریس چیست؟………………………………………………………………………………………………… ۲۸

روشهای تدریس………………………………………………………………………………………………… ۲۹

محاسن گردش علمی………………………………………………………………………………………….. ۳۹

روشهای جدید تدریس………………………………………………………………………………………… ۴۰

ارتباط بین یادگیری و تدریس……………………………………………………………………………….. ۵۰

تفاوت تدریس و یادگیری……………………………………………………………………………………. ۵۱

ویژگی های الگوها و روشهای نوین یاددهی و یادگیری………………………………………………… ۵۲

طبقه بندی قرار دادی رسانه های یاددهی – یادگیری……………………………………………………. ۵۳

انتخاب رسانه های یاددهی – یادگیری…………………………………………………………………….. ۶۰

ب: مبانی عملی…………………………………………………………………………………………………. ۶۷

چکیده اول………………………………………………………………………………………………………. ۶۷

چکیده دوم………………………………………………………………………………………………………. ۶۸

 

فصل سوم: روش تحقیق………………………………………………………………………………….. ۷۰

 

 

فصل چهارمSPSS…………………………………………………………………………………………. 72

اطلاعات آماری پرسشنامه…………………………………………………………………………………….. ۷۳

الف) آمار توصیفی…………………………………………………………………………………………….. ۷۳

ب) آمار توصیفی سوالات تحقیق…………………………………………………………………………… ۸۳

سوال تحقیق شماره یک………………………………………………………………………………………. ۸۳

سوال تحقیق شماره دو………………………………………………………………………………………… ۸۴

سوال تحقیق شماره سه………………………………………………………………………………………… ۸۵

سوال تحقیق شماره چهار……………………………………………………………………………………… ۸۶

 

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات………………………………………………………………. ۸۷

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………. ۸۸

پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………….. ۸۹

 

منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………………. ۹۰

منابع و مآخذ فارسی……………………………………………………………………………………………. ۹۱

منابع و مأخذ لاتین……………………………………………………………………………………………… ۹۴

 

پیوست………………………………………………………………………………………………………….. ۹۵

پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………………. ۹۶درباره نویسنده

حامد 42 نوشته در بازار فایل دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *