no-img
بازار فایل

پایان نامه بررسی شخصیت انوشیروان از باستان تا دروره اسلامی | بازار فایل


بازار فایل

ادامه مطلب

DOC
پایان نامه بررسی شخصیت انوشیروان از باستان تا دروره اسلامی
doc
2016-10-19
248کیلو بایت
تعداد صفحه:203
15000 تومان
1 فروش
15000 تومان – خرید

پایان نامه بررسی شخصیت انوشیروان از باستان تا دروره اسلامی


چکیده:

موضوع این پایان‌نامه بررسی شخصیت انوشیروان است. ابتدای فصل اول این پژوهش به تاریخ ساسانیان تا دوره قباد می‌پردازد ادامه فصل اول، خسرو انوشیروان در تاریخ (=جنگها، اصلاحات، شخصیت، سکه‌ها، دانش و عهد بزرگ تمدن ادبی و فلسفی ایران در دوره وی) را مورد بررسی قرار می‌دهد. پایان فصل نیز به بررسی ویژگی و شکل ظاهری ایوان مداین که پژوهشگران بنای آنرا به خسرو انوشیروان نسبت داده‌اند اختصاص دارد.

فصل دوم به بررسی خصوصیات خسرو انوشیروان در آثار و ادبیات باستانی ایران اختصاص دارد. در ابتدای این فصل نام خسرو انوشیروان در ادبیات باستانی ایران مورد بررسی قرار گرفته است و در پایان فصل به بررسی ویژگیهای خسرو انوشیروان در آثار فارسی میانه زرتشتی در شش اثر (= بندهش، زند وهمن یسن، کارنامه انوشیروان، اندرز خسرو قبادان، گزارش شطرنج و توقیعات بجای مانده از ایشان) اختصاص دارد.

فصل سوم که فصل آخر این پژوهش می‌باشد به بررسی شخصیت و تاریخ دوره خسرو انوشیروان در آثار دوران اسلامی بر اساس دیدگاههای فردوسی، دینوری، حمزه اصفهانی، گردیزی، ابن اثیر، ابن خلدون و مسعودی اختصاص دارد که تدقیق و مطالعه در این آثار نشان دهنده عظمت و شوکت سلسله ساسانیان در دوره خسرو انوشیروان می‌باشد.

بخش پایانی این پژوهش به جمع بندی و نتیجه‌گیری از مباحث بررسی شده می‌پردازد و حاوی مطالبی در رابطه با ویژگیهای شخصیتی خسرو انوشیروان و استنتاج از اقدامات وی می‌باشد در پایان نیز فهرست منابع فارسی و لاتین و چکیده انگلیسی درج گردیده است.

 

پیشگفتار

اردشیر بابکان موسس سلسله‌ ساسانی حکومتی را در ایران بنا نهاد که وجود تمرکز در حکومت، وحدت تمامی سرزمینهای ایران و برقراری دین زرتشتی به عنوان کیش رسمی ایرانیان‌ از ویژگیهای عمده آن بود.

برآمدن و ظهور ساسانیان سرچشمه یک سلسله دگرگونیهای سیاسی، اجتماعی،‌ دینی و اقتصادی در حیات مردم ایران گردید. بدیهی است که این تغییرات بدون سابقه و پیشینه اجتماعی عملی نشد و روی کار آمدن اردشیر بابکان و تاسیس سلسله ساسانی، نمود ظاهری آمادگی جامعه‌ ایرانی برای قرار گرفتن در جریان این تغییرات و تحولات بود.

با استقرار خاندان ساسانی بر تخت سلطنت ایران، ساختار تازه ای از قدرت و حاکمیت در ایران شکل گرفت.

این ساختار از ابتدا مبتنی بر اتحاد دین و دولت بود، اما در مدت بیش از چهار قرن حکمرانی این سلسله همواره روند یکنواختی نداشت و ساختار قدرت و حاکمیت ساسانیان به علت بروز رویدادهای داخلی و خارجی در تحول و تطور بود. قدرت سلطنت وقتی به اوج می رسید که قدرت روحانیون زرتشتی کاستی می گرفت و زمانی در نقطه ‌ضعف بود که قدرت و حاکمیت در دست اشراف و موبدان قرار داشت. این کشش و کوشش پیوسته بین دو طرف در جریان بود.

 

در روزگار فرمانروایی ساسانیان، اوضاع سیاسی و اجتماعی ایران دستخوش تغییر و تحول بود و این مسئله در شکل سازمان و تشکیلات حکومتی نیز تأثیر می گذاشت. دهقانان از عهد خسرو انوشیروان به بعد نقش مهمتری در مسایل کشوری یافتند و قدرت این طبقه تاپایان عهد ساسانی رو به فزونی گذاشت. انوشیروان شاه خوش فرجامی است، که برخی از کارهای سودمند و متناسب با زمان موجب خوشنامی وی گردیده که معروفترین آنها عبارتند از: اصلاح آیین مالیات، توجه به آبادی و شهرسازی، سرکوبی دشمنان، دلبستگی به فرهنگ و دانش و بزرگداشت دانشمندان، اهمیت

فهرست مطالب

عنوان                             صفحه

چکیده ………………………….  یک

پیشگفتار ……………………….  سه

فصل اول: ‌ساسانیان

۱-۱- دودمان ساسانی ………………  ۱

۱-۲- پادشاهی ساسانیان تا قباد…….. ۳

۱-۳- مزدک و جنبش مزدکیان …………  ۲۵

۱-۴- خسروانوشیروان در تاریخ  ……..  ۲۷

۱-۴-۱- جنگ اول با بیزانس ۲۸

۱-۴-۲- جنگ دوم با بیزانس ۲۹

۱-۴-۳- جنگ با هیاطله…. ۳۰

۱-۴-۴- دست نشاندگی یمن.. ۳۰

۱-۴-۵- جنگ با ترکها….. ۳۱

۱-۴-۶- جنگ سوم با بیزانس ۳۱

۱-۵- اصلاحات خسرو انوشیروان ……….  ۳۳

۱-۵-۱- برقراری نظم و آرامش  ۳۳

۱-۵-۲- مالیات……….. ۳۴

شش

۱-۵-۳- اصلاحات ارضی…… ۳۶

۱-۵-۴- اصلاحات در تقسیمات کشوری و نظامی  ۳۸

۱-۶- شخصیت و خصال انوشیروان………. ۴۰

۱-۷- سکه های انوشیروان و جام خسرو…. ۴۳

۱-۷-۱- سکه های انوشیروان  ۴۳

۱-۷-۱-۱- کلیات ……… ۴۳

۱-۷-۱-۲- سکه‌های دوره انوشیروان  ۴۶

۱-۷-۲- جام خسرو……… ۵۴

۱-۸- دانش در دوره خسرو انوشیروان ….  ۵۵

۱-۹- ایوان مداین یا طاق کسری……… ۶۱

فصل دوم : خسرو انوشیروان در ادبیات باستانی ایران

۲-۱- بررسی نام خسروانوشیروان  …….  ۶۴

۲-۲- خسرو انوشیروان در آثار فارسی میانه زرتشتی  ۶۶

۲-۲-۱- بندهش ……….  ۶۶

۲-۲-۲- زند وهمن یسن…. ۶۷

۲-۲-۳- کارنامه انوشیروان    ۷۰

۲-۲-۴- اندرز خسرو قبادان    ۷۳

۲-۲-۵- گزارش شطرنج و وضع نرد   ۷۵

۲-۲-۶- توقیعات انوشیروان ۷۷

هفت

فصل سوم: خسرو انوشیروان در کتابها و آثار دوران اسلامی

۳-۱- شاهنامه فردوسی ……………..  ۸۰

۳-۲- پادشاهی خسرو انوشیروان به روایت مورخان دوران اسلامی ……………………………….  ۱۲۰

۳-۲-۱- مسعودی ………  ۱۲۰

۳-۲-۲- دینوری ……..  ۱۲۲

۳-۲-۳- حمزه اصفهانی …  ۱۲۳

۳-۲-۴- گردیزی ………  ۱۲۵

۳-۲-۵- ابن اثیر…….. ۱۲۶

۳-۲-۶- ابن خلدون ……  ۱۲۷

نتیجه‌گیری………………………. ۱۲۹

فهرست منابع فارسی ……………….  ۱۳۱

فهرست منابع تصاویر ………………  ۱۳۶

فهرست منابع لاتین ………………..  ۱۳۷

چکیده انگلیسی …………………..  ۱۳۸درباره نویسنده

milinoor 534 نوشته در بازار فایل دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *