no-img
بازار فایل

پایان نامه تحلیل سازگاری اقلیمی کشت برنج در شهرستان پارس آباد | بازار فایل


بازار فایل

ادامه مطلب

پایان نامه تحلیل سازگاری اقلیمی کشت برنج در شهرستان پارس آباد
zip
2016-06-12
40000 تومان
0 فروش
40000 تومان – خرید

پایان نامه تحلیل سازگاری اقلیمی کشت برنج در شهرستان پارس آباد


چکیده:

به منظور بر نامه ریزی در جهت بهره برداری مناسب از اراضی مزروعی،تحلیل سازگاری اقلیم منطقه با کشت محصول برنج امری ضروری به نظر می رسد. بررسی عناصر و عوامل اقلیمی، شناسایی نقاط مستعدو غیر مستعد، تعیین مناسب ترین نوع ورایتی، تهیه تقویم زراعی مرتبط با مراحل فنولوژی محصول و بالا بردن بازده محصول برنج در منطقه از مهمترین اهداف این تحقیق محسوب می شود. بدین جهت موقعیت و ویژگیهای جغرافیایی منطقه به لحاظ توپوگرافی، زمین شناسی، منابع آب و پوشش گیاهی مورد بررسی قرار گرفته است.

بر اساس مطالعات طبقه بندی اقلیمی، این منطقه در یک ارزیابی کلی در گروه منطقه نیمه خشک قرار دارد. به منظور بررسی نقش هریک از عناصر اقلیمی در عملکرد برنج، میزان سازگاری محصول طبق یافته های کوانتا و داده های آماری هواشناسی ایستگاه پارس آباد مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد که بین میزان: دما، رطوبت، باد و ساعات آفتابی با مراحل کاشت، داشت، و برداشت رابطه معنی داری وجود دارد و بین نیاز محصول به آب و بارش حاکم بر منطقه به علت استفاده از آبیاری ها، رابطه ی معنی داری وجود ندارد.

مناسب ترین زمان تهیه خزانه محصول در منطقه مورد مطالعه اول تا بیستم فروردین،کشت نشاء پانزدهم تا بیستم اردیبهشت و زمان برداشت اواخر مرداد تا اواسط شهریور می باشد . طبق یافته های تحقیق جهت کشت برنج از رقم هاشمی استفاده شود زیرا این رقم در منطقه، پرمحصول و در مقابل بیماری بلاست، لک قهوه ای، پوسیدگی ساقه و سیاهک برنج مقاوم است. دوره رشد تا رسیدن کامل محصول در منطقه به طور متوسط 125 روز می باشد .

نتایج تحقیقات انجام شده نشان می دهد که شهرستان پارس آباد از لحاظ شرایط اقلیمی و نوع خاک مستعد بر کشت برنج بوده، اما بدلیل کمبود منابع آبی منطقه، توسعه کشت محصول مورد مطالعه در سایر نقاط منطقه، به غیر از اراضی حاشیه رود ارس امکان پذیر نیست.

 

واژگان کلیدیاقلیم، فنولوژی، تقویم زراعی، ارقام برنج، پارس آباد، توده های هوایی، سیستم طبقه بندی اقلیمی

 

 

مقدمه

بشر از روزگاران گذشته، همزمان با پیشرفت تدریجی تمدن، به منابع طبیعی زمین دست یافته و برای رفع احتیاجات خویش به بهره برداری از این منابع پرداخته و از مواد اولیه آن غذا و سایر مایحتاج خود را تهیه و تامین نموده است ( ثابتی، 1357). در تامین مواد غذایی مورد نیاز بشر، نقش غلات بیش از سایر گیاهان بوده و در این راستا برنج پس از گندم مهمترین منبع غذایی انسان بشمار می رود و برای نیمی از مردم جهان به عنوان غذای اصلی محسوب می گردد. مصرف سرانه برنج در جهان در ارتباط با آداب و رسوم و نیز عادات غذایی متفاوت است. میانگین ده ساله مصرف سرانه برنج در جهان ( 1990- 1980) نشان می دهد که میانمار و برمه با مصرف 2/223 کیلوگرم و ویتنام با 2/169 کیلوگرم برنج بیشترین مصرف سرانه و اروپا با مصرف کمتر از 10 کیلوگرم در سال کمترین مصرف سرانه را داشته است. درهمین دوره، مصرف سرانه برنج در ایران 9/36 کیلو گرم در سال بوده است در یک بررسی انجام شده در سال 1370 مشخص گردید که مصرف سرانه برنج در نقاط شهری ایران 3/42 کیلو گرم در سال و در نقاط روستایی 6/37 کیلو گرم در سال بوده است( امیر احمدی، 1373).

برنج بعد از گندم بالاترین سطح زیر کشت را در جهان دارا است. برنج علاوه برمصرف غذایی، درصنایع الکل سازی، پارچه بافی، تهیه نشاسته، تغذیه دام و طیور، پوشش سقف خانه، کاغذ سازی و تولید حصیر و زنبیل و کلاه بافی کاربرد دارد

با توجه به نیاز کشور به مواد پروتئینی و نیز نقش برنج در تامین پروتئین و انرژی برای انسان، ضرورت افزایش تولید برنج کاملا محسوس می باشد. برای نیل به این هدف، برنامه ریزی و بهره برداری صحیح از منابع آب و خاک و استفاده از ارقام اصلاح شده پر محصول و مقاوم به آفات و پا توژنها بدلیل وجود محدودیت خاک و آب در کشور و از طرفی نیاز به سرمایه گذاری و برنامه ریزی بلند مدت جمعیت افزایش سطح زیر کشت بدون تردید استفاده ازروش های مدرن بهنژادی و بکارگیری روش های نوین بهزراعی به منظور افزایش میانگین محصول در واحد سطح از اهمیت ویژه ای برخوردار است (طالعی، 1376 ).

با عنایت به نیاز روز افزون بشر به محصولات غذایی بویژه برنج و اهمیت آن در تامین کالری و پروتئین بدن انسان، ضروری می نماید تا با شناسایی نقاط مستعد کشت برنج در منطقه پارس آباد، با در نظر گرفتن پتانسیل محیطی و روش های طبقه بندی اقلیمی سعی لازم در توسعه ی کشت آن انجام گیرد، از اینرو با توجه بر آنکه به موازات افزایش جمعیت کشور نیاز بر تامین مواد غذایی نیز افزایش می یابد، اهمیت مطالعات و تحقیقات در راستای موضوع این پژوهش بیش از پیش روشن می گردد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب­­­­­­­­­­­­­­­­­­عنوان ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­صفحهمقدمه 1 فصل اول: فرایند پژوهش 3 1– 1.طرح مسئله و اهمیت موضوع41-2.اهداف پژوهش41-3.فرضیه های پژوهش51-4.پیشینه و ادبیات پژوهش61-5.روش ها و ابزار پژوهش91-6.اطلاعات مبنایی پژوهش10 فصل دوم: جایگاه جغرافیایی و ویژگی های طبیعی منطقه 112– 1.موقعیت جغرافیایی استان اردبیل122– 2.موقعیت جغرافیایی شهرستان پارس آباد132– 3.چهره زمین و ناهمواری ها142– 3–1.نواحي كوهستاني152 – 3 – 2.نواحي كوهپايه اي152 – 3 – 3.نواحي جلگه ای152– 4.زمین شناسی منطقه172– 5.بررسی خاک ها ی منطقه182– 5–1.خاک های مناطق کوهستانی182– 5 – 2.خاک های مناطق کوهپایه ای192– 5 – 3.خاک های مناطق جلگه ای192– 6.بررسی منابع آب منطقه192– 6 – 1.آب های سطحی202– 6 – 1 – 1.آب های جاری202– 6 – 1 – 2.آب های ساکن (دریاچه ها و استخر ها)222– 6 – 2.آب های زیر زمینی232– 7.پوشش گیاهی242– 7 – 1.مراتع24 فصل سوم بررسی ویژگی های اقلیمی منطقه 263– 1.عومال تاثیرگذار بر آب و هوای منطقه273– 1– 1.عرض جغرافیایی273– 1– 2.ارتفاع محل و چهره زمین273– 1– 3.توده های هوایی283 – 1– 4.جریانات هوایی(باد ها)303– 2.عناصر اقلیمی منطقه333– 2– 1.ساعات آفتابی333– 2–2.درجه حرارت363 – 2– 3.یخبندان403 – 2– 4.بارش433– 2– 5.رطوبت نسبی473– 2– 6.تبخیر و تعرق503 – 3.طبقه بندی اقلیمی منطقه53

فصل چهارم : گیاهشناسی و ویژگیهای آب و هوایی برنج در مراحل مختلف رویش

 64

4-1.محصولات زراعتی عمده منطقه

 654-2.تاریخچه کشت برنج در جهان و کشور654-3.ویژگی های گیاهشناسی برنج674-3-1.ريشه674-3-2.ساقه674-3-3.برگ694-3-4.پنجه‌زني694-3-5.ساختمان گل آذين704-3-6.ساختمان گل در برنج704-3-7.گرده افشاني و لقاح724-4.ويژگي هاي گونه هاي كشت در منطقه734-5.سازگاري با شرايط عمومي آب و هواي محصول744-6.مراحل رویش برنج و شرایط آب و هوایی مناسب برای محصول744-6-1.شرايط مناسب دما جهت محصول در مراحل رويشي754-6-2.شرایط مناسب رطوبتی اعم از میزان و رطوبت نسبی هوا در مراحل مختلف رشد و نمو794-6-3.شرایط مناسب خاک از لحاظ رطوبت وجنس خاک در مراحل مختلف رشد و نمو محصول804-6-4.نياز محصول به تابش آفتاب در مراحل رويشي814-7.تاریخ مناسب کاشت و آبیاری وبرداشت محصول و تقویم زراعی مناسب در منطقه814-7-1.بررسي زمان كاشت، آبياري و برداشت محصول برنج814-7-2.تقويم زراعي مناسب و پيشنهادي برنج در منطقه824-8.آفات و بیماری ها و محدودیت های کشت محصول در منطقه83   فصل پنجم : نقش آب و هوای منطقه در کشت و داشت و عملکرد محصول875-1.دوره بدون یخبندان یا فصل مناسب رشد و رویش محصول در منطقه:885-2.بررسی خشکسالی ها و تر سالی ها ی بارش در منطقه885-3.بررسی پراکندگی سطح کشت محصول در منطقه915-4.نياز های جوی محصول در مراحل رشد و شرایط اقلیمی منطقه925- 4-1.نیاز های دمایی محصول در مراحل رشد و شرایط اقلیمی منطقه935-4-2.نیاز های آبی محصول در مراحل رشد و میزان بارش منطقه985– 4– 3.نیاز های رطوبتی محصول در مراحل مختلف رشد و شرایط اقلیمی منطقه100 فصل ششم : نتیجه گیری ، آزمون فرضیه و پیشنهادات 1016-1.نتیجه گیری1026-2.آزمون فرضیه1046-3.پیشنهادات1056-4.موانع و مشکلات تحقیق106منابع و ماخذ107الف) منابع فارسی107ب) منابع انگلیسی109چکیده به زبان انگلیسی (Abstract)110   

 

 

فهرست جداولعنوان صفحه3-1.درصد وزش بادها از لحاظ سرعت در منطقه مورد مطالعه313-2.درصد وزش باد ها از لحاظ اولویت در باد های غالب سالانه پارس آباد313-3.ميانگين ساعات آفتابي ايستگاه پارس آباد طی دوره ی آماری 1984 تا 2007343-4.متوسط دمای ماهانه ایستگاه پارس آباد به درجه سانتیگراد طی دوره ی آماری 1984 تا 2007373-5.پارامتر های دمایی ایستگاه پارس آباد در دوره مورد مطالعه 1371 تا 1386393-6.ميانگين مجموع روزهاي يخبندان در ايستگاه پارس آباد طی دوره ی آماری 1984 تا 2007413-7.میزان بارش و درصد بارش فصل ها طی دوره ی آماری 1982 تا 2007443-8.مجموع بارندگي ایستگاه پارس آباد از سال 1982 لغايت 2007463-9.میانگین رطوبت نسبی بصورت ماهانه و سالانه در ایستگاه پارس آبادطی سالهای 1984- 2005483-10.ميزان تبخير ماهانه ايستگاه پارس اباد مغان در دوره آماري (2005- 1984)503-11.تعیین نوع اقلیم مناطق با روش دومارتون543-12.تعیین نوع اقلیم مناطق با روش دومارتون543 -13.آستانه طبقه بندی اقلیم بر اساس روش سلیانینوف573-14.جدول آماری دما و رطوبت نسبی منطقه593 -15.آستانه طبقه بندی اقلیم بر اساس روش ایوانف603 – 16.میانگین دمای روزانه و مجموع بارندگی ماهانه613 -17.تعيين نوع اقليم منطقه بر اساس روش هاي رايج طبقه بندي634-1.تقويم زراعي رایج برنج از کاشت تا برداشت در منطقه پارس آباد824- 2.تقويم زراعي پیشنهادی برنج از کاشت تا برداشت در منطقه پارس آباد835-1.آمار بارش در دوره آماری 1982- 2007به صورت نزولی در منطقه پارس آباد905-2.مراحل رویش محصول برنج طبق تقویم زراعی پیشنهادی ،رایج و نیازمندی های آب و هوایی محصول در منطقه مورد مطالعه935-3.نیاز های دمایی در مراحل مختلف فنولوژی برنج بر حسب درجه سانتیگراد95

 

 

فهرست نمودارعنوان صفحه3-1. گلباد سالانه ايستگاه هواشناسی پارس آباد طی دوره آماری 2005-1986323-2.ميانگين ساعات تابش ايستگاه پارس آباد طی دوره ی آماری 1984 تا 2007353- 3.ميانگين دماي متوسط روزانه ايستگاه پارس آباد طی دوره ی آماری 1984تا 2007383-4.پارامترهای دمایی ایستگاه پارس آباد در دوره آماری مورد مطالعه (1984-2007)393-5.ميانگين تعداد روزهاي يخبندان در ايستگاه پارس آباد طی دوره ی آماری 1984 تا 2007423-6.میانگین بارش ماهانه درایستگاه پارس آباد برحسب میلیمترطی دوره ی آماری 1982 تا 2007453-7.توزیع بارش فصلی ایستگاه پارس آباد به میلیمتر طی دوره ی آماری 1982 تا 2007453– 8.ميانگین رطوبت نسبي ماهانه ایستگاه پارس آباد طی دوره ی آماری 1984 تا 2005493-9.اقليم نماي آمبرژه565-10.نیاز های دمایی در مراحل مختلف فنولوژی برنج بر حسب درجه سانتیگراد97

 

 

فهرست شکلعنوان صفحه3-1.منحنی آمبروترمیک پارس آباد624-1.نمونه ای از برنج های مورد کشت664-2.نمونه ای از برنج ساقه بلند مورد کشت684-3.ساختمان تشکیل دهنده برنج714-4.نمونه ای از بیماری های برنج مورد کشت85

 

 

فهرست نقشه هاعنوان صفحه2–1.نقشه استان در تقسيمات كشوري ايران122-2.موقعيت جغرافيايي شهرستان پارس آباد در استان اردبيل132-3.مرکز شهرستان و بخشهای تابع142– 4.توپوگرافی پارس آباد162-5.آبهای سطحی شهرستان پارس آباد233- 1.توده هاي هوايي كه استان اردبيل و منطقه را تحت تاثير قرار مي دهد294 -1.اراضی زیر کشت برنج در شهرستان پارس آباد73درباره نویسنده

حامد 42 نوشته در بازار فایل دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *