no-img
بازار فایل

پایان نامه روابط ايران و تركيه در زمان دولت اردوغان | بازار فایل


بازار فایل

ادامه مطلب

پایان نامه روابط ايران و تركيه در زمان دولت اردوغان
zip
2016-07-15
40000 تومان
0 فروش
40000 تومان – خرید

پایان نامه روابط ايران و تركيه در زمان دولت اردوغان


فهرست مطالب

عنوان                                                                                            

چكيده

مقدمه

فصل اول:كليات

1-1) بيان مساله

2-1) اهميت موضوع

3-1)اهداف تحقيق

4-1) پيشينه تحقيق

5-1)سئوال اصلي:

6-1)سئوالات فرعي

6-1)مفروض

7-1)فرضيه

الف- متغيرمستقل

ب- متغيروابسته

8-1) مفاهيم كليدي

9-1)روش گردآوري

10-1)روش تجزيه وتحليل

11-1)سازماندهي تحقيق

فصل دوم:چارچوب نظري

1-2) نظريه سازه انگاري:

2-2 ) هستي شناسي

3-2) معرفت شناسي

4-2) هويت

5-2) ساختار – كارگزار

6-2) آنارشي و نظم

7-2) نهاد هاي بين المللي و همكاري

8-2) تحول در نظام بين الملل

9-2) مطالعات امنيتي و سازه انگاري

الف) دانش مساله امنيت

ب) هنجاري و مساله امنيت

ج) فرهنگ و مساله امنيت

10-2) معما هاي امنيتي و راهكاري سازه انگاري

11-2) نتيجه گيري

فصل سوم:روابط ايران وتركيه

1-3)روي كارآمدن حزب عدالت وتوسعه

2-3)كاركردهاي دا خلي وخارجي حزب عدالت وتوسعه قبل ازروي كارآمدن

3-3)كاركردهاي دا خلي وخارجي حزب عدالت وتوسعه قبل ازروي كارآمدن

4-3) روابط ايران وتركيه پس ازانقلاب اسلامي

الف)روابط ايران وتركيه دردهه80

ب)روابط ايران وتركيه در دهه90

فصل چهارم:استراتژي و اهداف تركيه از همكاري با ايران

1-4)گونه شناسي استراتژي تركيه

2-4)استراتژي تركيه در عرصه بين المللي

3-4) دكترين ژرفاي استراتژيك حزب عدالت توسعه

4-4)استراتژي ا نرژي در روابط تركيه با ايران

5-4) تامين منافع هردوكشور

6-4) اتخاذ سياست خارجي چند بعدي

7-4) استراتژي دموكراسي و حل مسئله كردها

8-4)استراتژي اقتصادي

9-4) تضعيف قدرت نظاميها درتركيه

10-4) هويت و ايدئولوژي حزب عدالت و توسعه

11-4) بازگشت به هويت تركي – اسلامي

12-4) تلاش براي تبديل حزب عدالت وتوسعه به الگويي براي كشور هاي منطقه

13-4) تلاش براي جلوگيري از افزايش سلاحهاي كشتار جمعي در منطقه

14-4) سياست به صفر رساندن مشكل تركيه باايران

15-4) استفاده از موقيعت راهبردي تركيه و ايران

16-4) كسب جايگاه بهتر در خاور ميانه براي هردوكشور

17-4) تضعيف درروابط استراتژيك با اسرائيل

فصل پنجم: چالش هاي تركيه در همگرايي با ايران

1-5) همكاري تركيه با قدرتهاي غربي

2-5) رويگرداني تركيه از جهان اسلام و دنباله روي از غرب

3-5) اختلافات سليقه اي بر سرمسائل منطقه اي

4-5)وجود قوميتهايي مخلتف

5-5) نقش رسانه هاي دوكشور

6-5) دغدغه تروريسم و قاچاق موادمخدر

7-5 )عضويت تركيه در ناتو

9-5)نتيجه گيري كلي

10-5)پيشنهادات

منابع وماخذ:

 

 

چكيده :

همسايگي و روابط با ايران به عنوان يك راهبرد براي تركيه درروابط بين الملل از اهميت ويژه اي برخوردار است.از اين رو نگاه ويژه اي نسبت به منطقه به ويژه ايران درتصميم گيريهاي دولتمردان تركيه وجود دارد.مسأله اصلي كه پژوهش بيان مي كند،كاركردهاي دولت اردوغان دررابطه باايران واهداف و منافعي كه تركيه دراين رابطه دنبال مي كند مورد بررسي قرار خواهد گرفت .

استراتژي جديد تركيه در منطقه در پي روي كارآمدن حزب عدالت وتوسعه تغييرات اساسي يافته است ، ولي همچنان منافع اين كشور با غرب واروپا بدون تغيير باقي است . تركيه براي ايجاد وحفظ يك نظامي كه بتواند بازيگر اصلي در منطقه باشد . نيازمند است كه منابع غني انرژي منطقه ازجمله ايران را به كشور خود انتقال يا از كشور خودترانزيت كند.از سويي ديگر بازار مطلوب ايران كه در منطقه صحنه مناسبي براي ورود كالاهاي با كيفيت تركيه نسبت به كالاهاي بي كيفيت ساير كشورها از جمله چين است .

تركيه با تهديدات تروريستي جدي پ ك ك مواجه گرديده است كه منشاء آنها در جنوب شرقي تركيه ودرمرز ايران وعراق قراردارد،بنابراين حفظ امنيت تركيه و ايران به طور مستقيم برامنيت تركيه تأثيرگذار است . به همين دليل مبارزه ياگفتگو باگروههاي مخل امنيت،كنترل و محدودكردن تروريستهاي تندرو وگسترش دموكراسي درمنطقه ازاولويت هاي دولت اردوغان است .

كه براي پيشبرد اين اهداف دولت تركيه همكاريهاي خود راباايران درهمه جهات افزايش داده ومي دهد.

 

 مقدمه :

براي اينكه نقش تركيه در جهان و منطقه پس از شكل گيري اين كشور به صورت كنوني عينيت يابد ، متفكران و كارشناسان تركيه ، بخصوص پس از كمال آتاتورك به بررسي و چگونگي همكاري و از بين بردن اختلافات با همسايگان به ويژه ايران به جهت دارا بودن منابع عظيم نفت و گازو ساير مواد معدني زير زميني است. تلاشها و راهكارهاي زيادي ارائه نموده اند . بنابراين تركيه در سالهاي اخير در جهت همكاري متقابل بين كشور ها بويژه ايران است .

موقعيت تركيه در سياست بين الملل موقعيتي برتر و مسلط بوده و هست اين موقعيت منافع زيادي را براي اين كشور به ارمغان آورده و مي آورد . بنابراين طبيعي است كه حفظ و افزايش اين موقعيت يكي از اهداف اصلي اين كشور است . منافع تركيه ايجاب مي كند كه تمامي استراتژيهاي تركيه معطوف به حفظ بر تري اين كشور در عرصه هاي مختلف نظامي ، اقتصادي ، سياسي ، اجتماعي ، افزايش همكاري با همسايگان خود باشد .

خاورميانه وایران يكي از محدود مناطقي است كه در طول تاريخ همواره حضور قدرتهاي خارجي را در خود ديده است . كه پس از شكل گيري تركيه ، اين كشور در جهت كنترل منطقه يا خواستار بازيگر اول در منطقه است .

تركيه پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي و با شكل گيري كشورهاي جديد منطقه آسياي مركزي ، تلاش مي كند منابع نفتي و گازي اين كشورها را از طريق ايران به اروپا منتقل نمايد و از اين طريق سبب افزايش درآمدهاي ملي خود گردد . به همين جهت است كه در عين همكاري نزديك با دنياي غرب ، در جهت دوستي هر چه بيشتر با كشورهاي همسايه خود از جمله ايران است .درباره نویسنده

حامد 42 نوشته در بازار فایل دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.