no-img
بازار فایل

پایان نامه میزان شیوع اضطراب و افسردگی در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور پارس آباد | بازار فایل


بازار فایل

ادامه مطلب

پایان نامه میزان شیوع اضطراب و افسردگی در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور پارس آباد
zip
2016-07-15
35000 تومان
1 فروش
35000 تومان – خرید

پایان نامه میزان شیوع اضطراب و افسردگی در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور پارس آباد


چکیده

در این پژوهش که به اضطراب و افسردگی اختصاص یافته از نظرات دوان. پ شولتز – محمد علی احمدوند – پریرخ دادستان – آرون بک و غیره استفاده شده است . در تاکید به انواع اضطراب ، که فروید آن را سه نوع می داند : اضطراب واقعی ، اضطراب روان رنجوری و اضطراب اخلاقی ، استفاده شده است ،اضطراب و افسردگی را از دیدگاههای متنوعی مثل دیدگاههای رفتاری ، شناختی ، زیست شناختی و روان کاوی به طور خلاصه مورد بحث قرار دادیم .

در مورد علتهای افسردگی که می توان وراثت ، ساختار بیو شیمیایی بدن ، ساختار روان شناختی ، حوادث زندگی پر استرس ، نوسان میزان هورمون ها و عوامل دیگر را بر شمرد ، علایم افسردگی که عبارتند از روحیه افسرده ، احساس مداوم ناامیدی و بی ارزشی ، احساس گناه و … بحث شده است . و در نهایت اقدامات درمانی برای بیماری اضطراب که شامل فنون خود یاری ، آموزش آرمیدگی ، تمرینهای منقبض کننده و…می باشد و درمان های ضد افسردگی را بررسی کردیم .

 

مقدمه

اضطراب پدیده ای طبیعی است وهمگان آن را در وهله ای احساس می کنند. اضطراب پاسخی ضروری به استرس است وفرد را به هنگام مواجه با خطر، برای فعالیت و کنش آماده

می کند. در مواقع بسیاری ، چنین پاسخی عقلانی وحیاتی است .به هنگام وجود خطر یا استرس واقعی ، بدن از طریق رهاسازی آدرنالین خود را برای کنش آماده می سازد واحساسات بدنی اضطراب آشکار می شود .گر چه در این مواقع ،پاسخ استرس میتواند عملکرد جسمی وروانی را تسهیل کند ،ولی هر گاه از حد معینی فراتر رود در این کنش ها اختلال ایجاد می کند اضطراب بر بسیاری از جنبه های عملکرد آدمی از توانایی ادراکی ،یادگیری وحافظه گرفته تا اشتها،عملکرد جنسی وخواب تاثیر می گذارد.(کنرلی 1384 ص 240)

افسردگی یکی از اختلالهای روانی بسیار رایج است وبه همین دلیل سلیگمن (1973) آن را ازنظر روانی ، معادل گریپ به حساب می آورد اشخاصی که از افسردگی عادی رنج می برند ممکن است احساس غم کنند وافکار مالیخولیایی داشته باشند احتمال دارد که آنها از کمبود انرژی، افت اعتما د به نفس ، دشواری در تمرکز ، نبود علاقه به دیگران ومعمولا فعالیت های خوشایند ، احساس بد بینی وتمایل به گریه کردن وافکار خودکشی رنج ببرند. مثل موارد اختلالهای اضطرابی ،احساسات افسردگی زمانی نابهنجار به حساب می آیند که به طور اغراق آمیز یا غیر قابل توجیه بزرگ شوند.(واتز 1376)

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                   صفحه

فصل اول

طرح تحقیق

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….. 2

بیان مساله………………………………………………………………………………………………………….. 3

اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………….. 4

فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………………. 4

ضرورت و اهمیت پژوهش……………………………………………………………………………………. 5

سوابق تحقیق……………………………………………………………………………………………………… 6

تعریف مفهومی اضطراب و افسردگی………………………………………………………………………. 7

تعریف عملیاتی اضطراب و افسردگی………………………………………………………………………. 7

تعریف مفاهیم…………………………………………………………………………………………………….. 8

 

فصل دوم

پیشینه تحقیق

اضطراب…………………………………………………………………………………………………………… 10

انواع اضطراب…………………………………………………………………………………………………….. 11

مکانیزم های دفاعی علیه اضطراب…………………………………………………………………………… 13

دیدگاههای مختلف در باره اضطراب………………………………………………………………………… 14

اقدامات درمانی برای بیماری اضطراب……………………………………………………………………… 17

افسردگی…………………………………………………………………………………………………………… 25

ملاک های تشخیص برای یک دوره افسردگی……………………………………………………………. 25

علایم افسردگی………………………………………………………………………………………………….. 27

افراد مبتلا به افسردگی………………………………………………………………………………………….. 29

آنچه باعث افسردگی می شود………………………………………………………………………………… 30

افسردگی پس از بارداری………………………………………………………………………………………. 33

افسردگی در دوران یائسگی…………………………………………………………………………………… 33

اختلال هیجان یا خلق…………………………………………………………………………………………… 34

اختلال دو قطبی………………………………………………………………………………………………….. 36

افسردگی و خود کشی…………………………………………………………………………………………. 37

دیدگاههای مختلف در باره افسردگی……………………………………………………………………….. 39

درمان های ضد افسردگی……………………………………………………………………………………… 43

 

فصل سوم

روش تحقیق

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….. 46

روشهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………… 46

متغیرهای طرح تحقیق…………………………………………………………………………………………… 47

جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………. 48

نمونه آماری……………………………………………………………………………………………………….. 48

ابزار جمع آوری اطلاعات……………………………………………………………………………………… 48

روش اجرا…………………………………………………………………………………………………………. 48

اعتبار و روایی پرسشنامه بک………………………………………………………………………………….. 49

اعتبار و روایی پرسشنامه کتل…………………………………………………………………………………. 50

 

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….. 57

تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………………. 57

 

فصل پنجم

بحث و نتیجه گیری

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….. 67

یافته های تحقیق…………………………………………………………………………………………………. 68

بحث و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………… 69

محدودیتها و پیشنهادات……………………………………………………………………………………….. 70

منابع و ماخذ……………………………………………………………………………………………………… 71درباره نویسنده

حامد 42 نوشته در بازار فایل دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.