no-img
بازار فایل

کاربرد تبدیل لاپلاس در تحلیل مدار و انتگرال کانولوشن | بازار فایل


بازار فایل

ادامه مطلب

DOC
کاربرد تبدیل لاپلاس در تحلیل مدار و انتگرال کانولوشن
doc
2017-04-27
1.70 مگابایت
62 صفحه
7000 تومان
0 فروش
7000 تومان – خرید

کاربرد تبدیل لاپلاس در تحلیل مدار و انتگرال کانولوشن


فهرست مطالب
عنوان صفحه
کاربرد تبدیل لاپالس در تحلیل مدار ۱
۱۶-۱- مقدمه ۱
۱۶-۲- عناصر مدار در حوزه s 2
۱۶-۳- تحلیل مدار در حوزه s 9
۱۶-۴ چند مثال تشریحی ۱۰
۱۶-۵ تابع ضربه در تحلیل مدار ۲۸
۱۶-۶ خلاصه ۴۶
۱۷-۵- تابع تبدیل و انتگرال کانولوشن ۴۸
مراجع ۶۴
کاربرد تبدیل لاپالس در تحلیل مدار
۱۶-۱- مقدمه
تبدیل لاپالس دو ویژگی دارد که آن را به ابزاری جالب توجه در تحلیل مدارها تبدیل کرده است. نخست به کمک آن می توان مجموعه ای از معادلات دیفرانسیلی خطی با ضرایب ثابت را به معادلات چند جمله ای خطی تبدیل کرد. دوم، در این تبدیل مقادیر اولیه متغیرهای جریان و ولتاژ خود به خود وارد معادلات چند جمله ای می شوند. بنابراین شرایط اولیه جزء لاینفک فرایند تبدیل اند. اما در روشهای کلاسیک حل معادلات دیفرانسیل شرایط اولیه زمانی وارد می شوند که می خواهیم ضرایب مجهول را محاسبه کنیم.
هدف ما در این فصل ایجاد روشی منظم برای یافتن رفتار گذرای مدارها به کمک تبدیل لاپلاس است. روش پنج مرحله ای بر شمرده شده در بخش ۱۵-۷ اساس این بحث است. اولین گام در استفاده موثر از روش تبدیل لاپلاس از بین بردن ضرورت نوشتن معادلات انتگرالی –دیفرانسیلی توصیف کننده مدار است. برای این منظور باید مدار هم از مدار را در حوزهs به دست آوریم. این امر به ما امکان می دهد که مداری بسازیم که مستقیماً در حوزه تحلیل شود بعد از فرمولبندی مدار در حوزه sمی توان از روشهای تحلیلی بدست آمده (نظیر روشهای ولتاژ گره، جریان خانه و ساده سازی مدار) استفاده کرد و معادلات جبری توصیف کننده مدار را نوشت. از حل این معادلات جبری، جریانها و ولتاژهای مجهول به صورت توابعی گویا به دست می آیند که تبدیل عکس آنها را به کمک تجزیه به کسرهای ساده به دست می اوریم. سرانجام روابط حوزه زمانی را می آزماییم تا مطمئن شویم که جوابهای به دست امده با شرایط اولیه مفروض و مقادیر نهایی معلوم سازگارند.
در بخش ۱۶-۲- هم از عناصر را در حوزه s به دست می آوریم. در شروع تحلیل مدارهای حوزه s باید دانست که بعد ولتاژ تبدیل شده ولت ثانیه و بعد جریان تبدیل شده آمپر ثانیه است. بعد نسبت ولتاژ به جریان در حوزه s ولت بر آمپر است و بنابراین در حوزه s یکای پاگیرایی ( امپدانس) اهم و یکای گذارایی ( ادمیتانس) زیمنس یا مو است.
۱۶-۲- عناصر مدار در حوزه s
روش به دست آوردن مدار هم از عناصر مدار در حوزه s ساده است. نخست رابطه ولتاژ و جریان عنصر در پایانه هایش را در حوزه زمان می نویسم. سپس از این معادله تبدیل لاپلاس می گیریم به این طریق رابطه جبری میان ولتاژ و جریان در حوزه s به دست می آید. سرانجام مدلی می سازیم که رابطه میان جریان و ولتاژ در حوزه s را برآورد سازد. در تمام این مراحل قرارداد علامت منفی را به کار می بریم.
نخست از مقاومت شروع میکنیم، بنا به قانون اهم داریم
(۱۶-۱)
از آنجا که R ثابت است، تبدیل لاپلاس معادله (۱۶-۱) چنین است .
(۱۶-۲) V=RI
که در آن

بنا به معادله (۱۶-۲) مدار هم ارز یک مقاومت در حوزه s مقاومتی برابر R اهم است که جریان آن Iآمپر – ثانیه و ولتاژ آن V ولت –ثانیه است.
مدارهای مقاومت در حوزه زمان و حوزه بسامد در شکل ۱۶-۱ دیده می شود به یاد داشته باشید که در تبدیل مقاومت از حوزه زمان به حوزه بسامد تغییری در آن ایجاد نمی شود.
القاگری با جریان اولیه Io در شکل ۱۶-۲ آمده است. معادله ولتاژ و جریان آن در حوزه زمان چنین است.

شکل ۱۶-۱- مقاومت در الف) حوزه زمان ،ب) حوزه بسامد.
شکل ۱۶-۲- القا گر L هانری با جریان اولیه Io آمپر.
در حوزه زمان چنین است
(۱۶-۳)
پس از تبدیل لاپلاس گرفتن از معادله (۱۶-۳) داریمموضوعات :
, ,

درباره نویسنده

milinoor 534 نوشته در بازار فایل دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *