no-img
بازار فایل

کاربرد مواد معدنی در صنایع (بررسی رابطه بین سرعت حفاری و خواص ژئومکانیکی سنگ )


بازار فایل

ادامه مطلب

DOC
کاربرد مواد معدنی در صنایع (بررسی رابطه بین سرعت حفاری و خواص ژئومکانیکی سنگ )
doc
۱۳۹۶-۰۲-۰۷
2.45 مگابایت
71 صفحه
7000 تومان
0 فروش
7000 تومان – خرید

کاربرد مواد معدنی در صنایع (بررسی رابطه بین سرعت حفاری و خواص ژئومکانیکی سنگ )


مقدمه ۲
موقعیت جغرافیایی و آب و هوا ۳
۱-۲- تاریخچه مطالعات ۳
۱-۳-تکتونیک و ساختمان زمین شناسی حوضه طبس ۴
۱-۳-۱- گسل نایبند : ۴
۱-۳-۲-ناحیه زغالی مزینو: ۴
۱-۳-۳- ناحیه‌زغالی نایبند : ۴
۱-۳-۴- ناحیه زغالی پروده : ۴
۱-۳-۵- ساختمان زمین شناسی ۵
۱-۳-۶- وسعت منطقه ۵
۱-۳-۷- ضخامت لایه های زغالی ۶
۱-۳-۸- ذخیره ۶
۱-۴- عملیات اکتشافی ۶
۱-۴-۱- نقشه برداری ۶
۱-۴-۲- عملیات حفاری ۷
۱-۳-۴- گاز خیزی منطقه ۱۰
۱-۴-۵- مشخصات کیفی زغالسنگ ۱۱
۱-۴-۶- میزان ذخایر ۱۱
طبقه بندی توده های سنگی : ۱۵
طبقه بندی سنگ ترزاقی : ۱۶
طبقه بندی لوفر – پاخر : ۱۹
طبقه بندی امتیاز توده سنگ : ( RMR ) 27
…. مقدمه : ۲۷
……گرد آوری‏ داده های‏ صحرایی‏ : ۲۸
…. مقاومت تراکمی‏ تک محوری‏ ماده سنگ ۲۸
…. فاصله ناپیوستگی‏ ها : ۲۹
….. وضعیت ناپیوستگی‏ ها : ۳۰
…… جهت یابی‏ ناپیوستگی‏ ها : ۳۱
…. کاربردهای‏ RMR : 34
….. میانگین زمان ایستایی‏ سقف قوسی‏ : ۳۴
…….. چسبندگی‏ و زاویه اصطکاک داخلی‏ : ۳۵
….. مدول تغییر شکل : ۳۵
….. فشار باربری‏ مجاز : ۳۷
….. مقاومت برشی‏ توده های‏ سنگی‏ : ۳۸
…… تخمین فشار نگهدارنده : ۳۸
……. رابطه بین RMR و Q : 42
بار نگهدارنده در طبقه بندی RMR: 43
سیستم Q : 44
نتایج حاصله از معدن : ۵۲
بررسی‏ نتایج : ۶۶
فهرست منابع و ماخذهای‏ مورد استفاده : ۷۰

موضوع تحقیق :
کاربرد مواد معدنی در صنایع

بررسی رابطه بین سرعت حفاری و خواص ژئومکانیکی سنگ

مقدمه
کاربرد مواد معدنی در صنایع بویژه بعد از جنگ جهانی دوم رشد سریع پیدا کرده است.امروزه تعداد زیادی از انواع گوناگون سنگ و کانی و ترکیبت آنها در صنایع به کار برده می شودکه بین آنها ذغال سنگ جایگاه مخصوص به خود را دارد،که در حال حاضر حیات بسیاری از صنایع در گرو این ماده معدنی است.
در کشور ما که اقتصادی وابسته به نفت داشته و دارد،بیشتر نگاهها معطوف به صنعت نفت بوده است و صنایع دیگر معدنی رشد چندانی ننموده ویا به طور ناقص از این صنایع بهره برداری گردیده است.
در حال حاضر به دلایل زیادی نمی توان به صنایع غیر نفتی فقط به عنوان منابع اشتغال زا نگریست و جایگاه این صنایع اکنون پررنگ تر به نظر می رسند، پس باید با نگرشی درست و مدیریتی استوار این منابع را جایگزین نفت نمود.
ذغال سنگ نیز به عنوان یکی از منابع مهم معدنی غیر نفتی نیز جایگاه خود را باید پیدا کند.
معادن ذغال سنگ طبس که در کویر مرکزی ایران قرار گرفته اند با دارا بودن ذخیره بیکران خود و همچنین نزدیکی به بازار مصرف یکی از با ارزش ترین معادن ایران است که می تواند نقش مهمی در صنایع غیر نفتی کشور را ایفا کند.
تلاش برای اکتشاف و بهره برداری این معادن همچنان ادامه دارد.
در این پروژه سعی شده است با تحلیل چند منطقه در حال پیشروی از لحاظ خواص ژئو مکانیکی سنگ(RMR) و ارتباط دادن زمان مخصوص برای حفاری هر منطقه به این خواص (RMR) ارتباطی بین سرعت حفاری و خواص ژئومکانیکی سنگ بدست آوریم.
و سپس از روی رابطه بدست آمده نتیجه گیریمان را انجام دهیم.

موقعیت جغرافیایی و آب و هوا
ناحیه‌پروده با وسعتی در حدود ۱۲۰۰ کیلومتر مربع در ۷۵ کیلومتری جنوب شهرستان طبس در محدوده عرض جغرافیایی َ۵۰ ْ ۳۲ تا َ ۰۵ ْ ۳۳و طول جغرافیایی َ ۴۵ ْ ۵۶ تا َ۱۵ ْ۵۷ قرار گرفته است . شکل های ۱-۱ و ۱-۲ موقعیت جغرافیایی پروده را نشان می دهد .
ارتفاع متوسط ناحیه‌زغالدار پروژه از سطح دریا ۸۵۰ متر می باشد که مرتفع ترین نقطه آن در غرب ۱۰۴۷+ متر و پست ترین آن در شرق۷۳۰+ متر قرار گرفته است . ناحیه پروده جزء مناطق کویری با آب و هوای خشک و قاره‌ای محسوب می شود که نوسانات درجه حرارت شبانه روزی و ماهیانه آن زیاد است .
حداکثر درجه حرارت شهر طبس در تابستان به ۴۵+ درجه ودر زمستان حداقل درجه حرارت به ۵- درجه می رسد . اغلب ماههای سال خشک و یا کم باران بوده و معمولاً‌در فصل زمستان و اوایل بهار باران نسبتاً کم می بارد . درمنطقه مورد مطالعه رودخانه های دارای جریان دائمی نداریم و رودخانه‌های متعدد فصلی که معمولاً جریان آب در آنها به هنگام بارندگی بصورت سیلاب می باشد. ناحیه زغالدار پروده عاری از پوشش گیاهی بوده و تنها بوته های خار بصورت پراکنده به چشم می خورد .

۱-۲- تاریخچه مطالعات
بررسی مناطق زغالدار طبس برای اولین بار در سال ۱۳۴۷ توسط اکیپ اعزامی از واحد کرمان آغاز شد .
شکل ص ۴و ۵
به دنبال آن در سال ۱۳۴۹ کارشناسان روسی شرکت ذوب آهن ایران به منظور تعیین کیفیت ، از لایه های زغالی ناحیه نایبند نمونه برداری کردند .سپس در سالهای ۱۳۵۲ و ۱۳۵۳ به منظور مطالعات جامعتر گروه هایی از کارشناسان روسی و ایرانی به مناطق زغالدار اعزام گردیدند و در ارتباط با زغالخیزی رسوبات تریاس ، ژرواسیک و کیفیت لایه‌ای زغالی مطالعاتی را انجام دادند .
بر اساس مطالعات یاد شده حدود گسترش رسوبات زغالدار ایران (‌متریالیس ژرواسیک) در حوضه زغالدار طبس مشخص گردید و وجود زغالهای کک شو در نواحی شرق حوضچه (پروده – نایبند ) و زغالهای حرارتی در ناحیه غربی ( مزینو) مورد توجه قرار گرفت .
۱-۳-تکتونیک و ساختمان زمین شناسی حوضه طبس
حوضه طبس بلوکی است نوری شکل که بین گسلهای نایبند –کلمردنائین واقع شده است . مشخصات اجمالی این گسلها عبارتند از :

۱-۳-۱- گسل نایبند :
گسل نایبند با امتداد شمالی جنوبی از شرق حوضه عبور میکند. این گسل ۵۰۰ کیلومتر طول داشته و از نوع راستگرد می باشد . شیب گسل بطرف شرق بوده و با عملکردی از نوع معکوس بلوک غرب را بالا برده است .
گسل نائینی به موازات گسل کلمردو با عملکردی عکس آن قرار گرفته است .
در حد فاصل گسلهای اصلی نایبند و در جهتی تقریباً عمود بر آنها گسلهائی وجود دارند که معمولاًدر نزدیکی گسلهای اصلی به طرف جنوب چرخشی می نمایند .
این گسلها از شمال به طرف جنوب عبارتند از : گسل پرورده (‌رستم )، گسل زنوغان ، گسل توری چای و گسل قدیر ، شیب تمامی این گسلها به طرف جنوب بوده و به صورت رورانده عمل کرده اند .
سه ناحیه زغالی مجزا در حوضه‌طبس وجود دارند که عبارتند از مزینو، نایبند و پروده
۱-۳-۲-ناحیه زغالی مزینو:
این ناحیه در غرب دشت آبرفتی طبق واقع گردیده است، این ناحیه از طرف شرق تسوط گسل نامرئی با روند شمالی جنوبی از ناحیه پروده جدا شده و از طرف غرب به گسلهای کلمرد و نائینی محدود می شود . لایه های زغالی این ناحیه سن ژوراسیک پایینی داشته اند و از نوع آنتراسیت و حرارتی می باشد .
در حال حاضر ناحیه زغالی فرینو به وسعت ۸۸۰۰ کیلومتر مربع مرحله اکتشافی مقدماتی را گذرانده است .
۱-۳-۳- ناحیه‌زغالی نایبند :
این ناحیه دارای وضعیتی برابر ۴۵۰۰ کیلومتر مربع می باشد و ناحیه‌ زغالدار نایبند در جنوب گسل قوری چای واقع شده است . در این ناحیه رسوبات تریاس فوقانی و ژوراسیک تحتانی دارای لایه های زغالی قابل کار از نوع کک شو می باشد .
۱-۳-۴- ناحیه زغالی پروده :درباره نویسنده

milinoor 534 نوشته در بازار فایل دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *