no-img
بازار فایل

تربیت بدنی | بازار فایل


بازار فایل

مطالب

آرشیو تربیت بدنی | بازار فایل
DOC
تعیین میزان اثر بخشی یک دوره فعالیت بدنی منتخب بر توانائیهای ادراکی

تعیین میزان اثر بخشی یک دوره فعالیت بدنی منتخب بر توانائیهای ادراکی


فصل اول. ۵ بیان مسأله. ۸ اهمیت و ضرورت تحقیق.. ۹ اهداف تحقیق.. ۱۲ هدف کلی.. ۱۲ اهداف جزئی.. ۱۲ فرضیه های تحقیق.. ۱۳ محدودیت های تحقیق.. ۱۴ محدودیتهای خارج از کنترل محقق.. ۱۴ تعریف عملیاتی واژه ها ۱۴ فعالیت بدنی منتخب... ۱۴ دانش آموزان پایه پنجم دبستان. ۱۵ توانائیهای ادراکی – حرکتی.. ۱۵ تعادل ایستا ۱۵ فصل دوم. ۱۷ مقدمه : ۱۷ طبقه بندی حرکت... ۱۸ مبانی نظری ادراک... ۲۱ تعریف ادراک... ۲۱ انواع ادراک... ۲۲ توانائیهای حرکتی و اهمیت آن. ۲۳ توانائیهای جسمانی.. ۲۴ تواناییهای ادراکی.. ۲۵ تواناییهای ادارکی – حرکتی.. [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 27 / آوریل / 2017   بازدید : 512   نویسنده : milinoor
DOC
پیدایش کونگ فوتوآ در ایران

پیدایش کونگ فوتوآ در ایران


پیدایش کونگ فو توا در ایران. ۲ سرنوشت کونگ فو توآ    KUNG-FU-TO A.. 4 (  مدارج تکنیک کونگ فو توآ) ۵ معانی ومفهوم شالبند سبزخط سفید ۶ مراحل شالبند قهوه ای.. ۷ شالبند مشکی. ۷ گیتک چیست ؟. ۸ مشخصات زمین: ۱۲ پیدایش کونگ فو توا در ایران گر به خود آیی به خدایی رسی                    پس به خودآ تا به خدایی رسی سالها پیش نه چندان دور ، بیش از دو دهه ،  رهرو   جوانى  از سرزمین   خاورمیانه  جهت  [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 27 / آوریل / 2017   بازدید : 715   نویسنده : milinoor
DOC
تربیت بدنی در ایران باستان

تربیت بدنی در ایران باستان


تربیت بدنی در ایران باستان. ۲ تاریخ تربیت بدنی در قرون وسطی.. ۴ تربیت بدنی در آغاز دوره مسیحیت... ۵ تربیت بدنی در دوره شوالیه گری.. ۸ تربیت بدنی و ورزش در دوره فئودالیسم. ۱۴ تربیت بدنی در قرون میانه. ۱۸ تربیت بدنی در ایران باستان   در میان کشورهای مشرق زمین بیگمان ایران تنها کشوری بود که در نظام تعلیم و تربیت خود بیشترین اولویت را به ورزش و تربیت بدنی داده بود، چه در حالی که [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 27 / آوریل / 2017   بازدید : 778   نویسنده : milinoor
DOC
چگونه ورزش کنیم؟

چگونه ورزش کنیم؟


مراقبت بیومکانیکی: متغیرهای دیداری قابل دسترسی. ۳ شیوه ها : ۴ نتایج و مباحث: ۷ تحقیقی درباره تعادل و مهارت در وزنه برداری  المپیک.. ۱۵ مقدمه: ۱۵ نتایج و مباحث: ۱۸ نتیجه گیری و کاربرد: ۲۰   دانشگاه آزاد اسلامی – واحد یزد   عنوان: چگونه ورزش کنیم؟ ترم تحصیلی : ۸۵-۸۴ مراقبت بیومکانیکی: متغیرهای دیداری قابل دسترسی بسیاری از متخصصان حرکات انسانی روی اهمیت این موضوع برای مربیان و معلمان تأکید دارند، جدای از این مهارت در مراقبت (پایه ای برای ۱) کنترل [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 27 / آوریل / 2017   بازدید : 444   نویسنده : milinoor
DOC
شنا

شنا


شنای پروانه. ۲ وضعیت بدن:  Body position. 3 اولین بخش آموزش ، عملکر پا : ( Leg Action) 3 عملکرد پا در شنای پروانه. ۴ تمرین های آموزشی. ۷ اشتباه های رایج و روش صحیح آن. ۸ دومین بخش ، عملکرد دست.. ۹ تمرین های آموزشی. ۱۱ " کوتاه اما با اهمیت". ۱۱ سومین بخش آموزش اجرای کلیه حرکات دست و پا و تنفس.. ۱۲ نکات قابل توجه در نفس گیری: ۱۴ تمرین های آموزشی. ۱۵ شنای پروانه       شنای پروانه دومین شنا از [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 27 / آوریل / 2017   بازدید : 519   نویسنده : milinoor
DOC
مبنای قانون حوادث ناشی از عملیات ورزشی

مبنای قانون حوادث ناشی از عملیات ورزشی


مبنای قانون حوادث ناشی از عملیات ورزشی.. ۳ ۱- عملیات ورزشی توسط ورزشکاران در مکان و زمان.. ۴ ۲- ورزشی بودن عمل.. ۴ ۳- مکان در حوادث ورزشی.. ۵ ۴- زمان در حوادث ورزشی.. ۵ ۵- رعایت مقررات ورزشی در حوادث و صدمات بدنی.. ۷ ۶- مقررات و موازین ورزشی.. ۷ ۷- مقررات ورزشی.. ۷ ۸- عمدی یا  غیر عمدی بودن یک حرکت ورزشی.. ۸ ۹-  مقررات ورزشی ناظر بر وسایل ابزار و تجهیزات... ۸ ۱۰- نگاهی به موازین شرعی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 27 / آوریل / 2017   بازدید : 469   نویسنده : milinoor
DOC
والیبال

والیبال


والیبال. ۲ تولد والیبال. ۲ تاریخ والیبال. ۳ والیبال ایران. ۷ لیگ والیبال ایران از آغاز تا امروز ۸ قوانین و مقررات.. ۸ زمین بازی.. ۸ تور ۹ بازی والیبال. ۱۰ توپ.. ۱۰ تیم‌ها ۱۱ داورها و مسئولین.. ۱۱ حرکت توپ در هوا (والی) ۱۱ سرویس... ۱۲ منابع: ۱۳ والیبال والیبال یکی از رشته‌های ورزشی جهانی است که شهرت جهانی خود را مرهون مسابقات المپیک ۱۹۶۴ توکیو است. والیبال در سال ۱۸۹۵ از کشور آمریکا شروع شد ولی انجمن آماتوری والیبال انگلیس و ایرلند شمالی در [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 27 / آوریل / 2017   بازدید : 581   نویسنده : milinoor
DOC
ورزش باستانی

ورزش باستانی


مقدمه. ۲ زورخانه های یزد. ۳ الف – پیدایش زورخانه. ۶ ورزش باستانی بعد از اسلام. ۶ ساختمان گود. ۹ ساختمان سنگ... ۱۰ ساختمان میل.. ۱۲ ساختمان تخته شلنگ... ۱۲ لباس ورزش.... ۱۳ سنگ گرفتن.. ۱۴ نتیجه. ۱۶ مقدمه همه می دانیم که در زمانهای قدیم کسب علم و دانش و یاد گرفتن سواد مخصوص طبقه خاص ثروتمندان زمان بوده و هر کس بسادگی قادر به کسب علم و دانش و حتی خواندن و نوشتن نبوده است. در قدیم همانطوریکه ذکر شد اکثریت [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 27 / آوریل / 2017   بازدید : 792   نویسنده : milinoor
DOC
ویژگیهای ورزش بانوان

ویژگیهای ورزش بانوان


ویژگیهای ورزش بانوان. ۱ تأثیرات مثبت ورزش در دوران قاعدگی. ۳ فواید ورزش در دوران حاملگی. ۴ فواید انجام فعالیت ورزشی در دوران بارداری : ۵ تفاوت فیزیولوژیک بین زنان و مردان ورزشکار : ۸ سودمندی ورزش در بانوان : ۸ موارد منع ورزش در بانوان : ۹ فواید فعالیت بدنی و ورزش در یک زن باردار : ۱۱ انجام تمرینات منظم بدنی در طی بارداری : ۱۱ تغذیه بانوان ورزشکار. ۱۴ پوکی استخوان: ۱۸ منبع : ۲۰ ویژگیهای ورزش بانوان   اولین سئوالی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 27 / آوریل / 2017   بازدید : 479   نویسنده : milinoor
DOC
کاراته و تاریخچه آن

کاراته و تاریخچه آن


تاریخچه کاراته گفته می‌شود کاراته دارای قدمتی پنج هزار ساله است و یکی از استادان اولیه و مبتکران این فن «بودید هاراما» می‌باشد که حدود ۵۲۵ سال قبل از میلاد مسیح می‌زیسته است. وی که از پیشوایان مذهبی بود، پس از کسب علوم زمان خود، به منظور آموزش تعالیم مذهبی به دیگران، به تنهایی از هند راه افتاد و پس از راهپیمایی چندهزار کیلومتر و با پشت سرگذاشتن موانع طبیعی بسیار، [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 16 / اکتبر / 2016   بازدید : 629   نویسنده : milinoor