no-img
بازار فایل

حقوق | بازار فایل


بازار فایل

مطالب

آرشیو حقوق | بازار فایل
DOC
ابراء و آثار و احکام آن در فقه و حقوق موضوعه ایران

ابراء و آثار و احکام آن در فقه و حقوق موضوعه ایران


چکیده تحقیق ۵ مقدمه ۷ فصل اول ۸ ۱-۱- بیان موضوع ۸ ۴- تعریف چند اصطلاح ۱۵ ۴-۱- تعریف اصطلاحی دین ۱۵ ۴-۲- تعریف اصطلاحی ذمه ۱۶ ۴-۳- تعریف برائت ذمه و بری الذمه ۱۶ ۴-۳-۱- برائت ذمه ۱۶ ۴-۳-۲- بری الذمه ۱۶ فصل دوم ۱۷ ۱-۱- نظر فقهاء ۱۷ ۱-۲- بیان نظریه حقوق دانان ۱۸ ۲-۲- ادله ایقاع بودن ابراء ۱۹ ۲-۳- ماهیت ابراء از حیث اسقاط و تملیک ۲۰ ۳-۱- آثار فرق اسقاط و تملیک ۲۲ ۲-۵- آثار ابراء ۲۹ ۵-۱- سقوط طلب ۲۹ ۵-۲- انحلال [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 27 / آوریل / 2017   بازدید : 510   نویسنده : milinoor
DOC
بررسی لایحه قضا زدائی و حذف برخی عناوین مجرمانه

بررسی لایحه قضا زدائی و حذف برخی عناوین مجرمانه


چکیده : ۶ مقدمه : ۷ الف ) تعریف مسأله و سؤالهای اصلی تحقیق : ۷ ب ) سابقه و ضرورت انجام تحقیق : ۸ پ ) فرضیات تحقیق : ۸ ج ) دلیل انتخاب موضوع : ۸ د ) روش بررسی : ۸ ط ) اصطلاحات و مفاهیم پایه (واژه شناسی) : ۹ فصل اول : جرم انگاری.. ۱۱ ۱- ۱ ) جرم انگاری و هدف آن. ۱۲ ۱ - ۲ ) جرم انگاری از دیدگاه مکاتب حقوق کیفری [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 27 / آوریل / 2017   بازدید : 573   نویسنده : milinoor
DOC
بروز خسارت و نحوه جبران آن در حقوق اسلام

بروز خسارت و نحوه جبران آن در حقوق اسلام


بروز خسارت و نحوه جبران آن در حقوق اسلامچکیده: ۲ چکیده: ۳ مقدمه: ۴ فصل اول. ۱۵ کلیات.. ۱۵ مبانی و مفاهیم مسئولیت مدنی. ۱۶ مبحث اول: جایگاه بیمه مسئولیت مدنی. ۱۶ گفتار اول : مفهوم مسئولیت مدنی (غیر قراردادی) ۱۸ گفتار دوم :  اهمیت مسئولیت مدنی: ۲۲ گفتار سوم :  شناخت بیمه و انواع آن: ۲۴ الف )  اهمیت بیمه مسئولیت مدنی: ۲۶ ب)‌ بیمه اجباری و اختیاری: ۲۷ مبحث دوم: قلمرو بیمه مسئولیت غیر قراردادی.. ۳۰ گفتار اول :  بیمه مسئولیت [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 27 / آوریل / 2017   بازدید : 541   نویسنده : milinoor
مقاله سازمان بین المللی کار

مقاله سازمان بین المللی کار


چکیده: سازمان بین‌المللی کار یکی از موسسات تخصصی سازمان ملل متحد است که به امور مربوط به کار و کارگران می‌پردازد. این سازمان در سال ۱۹۱۹ و در نتیجه بحث‌های کنفرانس صلح پاریس تأسیس شد. سازمان بین‌المللی کار در آغاز وابسته به جامعه ملل بود و پس از تأسیس سازمان ملل متحد از سازمان‌های وابسته به آن شد. منشور فعلی سازمان که به بیانیه فیلادلفیا معروف است در سال ۱۹۴۴ تصویب [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 15 / جولای / 2016   بازدید : 2249   نویسنده : حامد
مقاله حقوق دریایی

مقاله حقوق دریایی


مقدمه حقوق دریایی رشته ایست مستقل که به بررسی مجموعه قواعد و مقررات حاکم بر دریانوردی ، اختصاص یافته است .این رشته از حقوق دارای شعب مختلفی چون حقوق دریایی بین الملل، حقوق بین الملل دریایی، حقوق کاردریایی، حقوق اداری دریایی، حقوق جزای دریایی و... می باشد. در این رشته ، علاوه بر تحلیل قانون دریایی مصوب -1343 آیین نامه ی سازمان بنادر و کشتیرانی ، آیین نامه ی ثبت کشتی ها [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 15 / جولای / 2016   بازدید : 1295   نویسنده : حامد
مقاله بررسی آزادی ها و تساوی در قانون اساسی

مقاله بررسی آزادی ها و تساوی در قانون اساسی


مقدمهتمام نهاد هاي سياسي كه تا كنون نام برده شد و به گونه اس مختلف در حقوق اساسيكشور ها مطرح گرديده در مقابل بحث حقوق و آزادي هاي افراد بشر جنبه فرعي دارد.تمام اين نهاد ها رح ريزي مي شود شكل مي گيرد فعال مي شود تا از آزادي و حقوق انسان ها حفاظت شود عدالت در جامعه پيدار گردد و اصل تساوي استحكام پيدانمايد.اما اين آزادي چيست؟يكي از واژه [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 15 / جولای / 2016   بازدید : 1017   نویسنده : حامد
DOC
پایان نامه مهلت اجرای تعهدات قراردادی

پایان نامه مهلت اجرای تعهدات قراردادی


چکیده مهلت اجرای تعهدات قراردادی از جمله مباحث سنتی است که می توان گفت از تاریخ پیدایش مبادلات در روابط انسانی، زمان اجرای آن نیز مطرح بوده است و از جمله مسائلی که بعد از انعقاد قرارداد تولید اختلاف می کند، مسئله راجع به مهلت اجرای تعهدات قراردادی است. طرفین قرارداد آزاد هستند که میان انعقاد عقد و اجرای آن فاصله نهند و در حقیقت همان اراده هایی که سبب ایجاد تعهد [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 15 / جولای / 2016   بازدید : 844   نویسنده : حامد
مقاله اختیار

مقاله اختیار


چكيده امروزه در علوم سياسي و اداري مفاهيم تمركز و عدم تمركز در موارد گوناگون به صورت مبهم وپيچيده بكار مي رود. ريشه اين ابهام در نظريات و عقايد سياسي و اجتماعي حاكم بر جامعه است. به طوري كه در هر نوع نظام سياسي و اجتماعي حدودي از افراط يا تفريط در تمركز قدرت وتصميم گيري به چشم مي خورد تمركز و عدم تمركز به هر شكل و صورتي كه باشد [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 15 / جولای / 2016   بازدید : 1444   نویسنده : حامد
پایان نامه بررسي قاعده الزام در فقه و حقوق

پایان نامه بررسي قاعده الزام در فقه و حقوق


چکیده ارتباط و زیستن با یکدیگر امریست اجتناب نا پذیر،چرا که دوام و بقای نسل انسان منوط به باهم زیستن است؛از سوی دیگر اصول دین نیز تقلیدی نیست و در پذیرش دین هیچگونه اجبار و اکراهی نمی باشد پس باید قبول کرد که در جامعه انسانی تعدد مذاهب امری اجتناب ناپذیر باشد که هر یک دارای احکام و قوانین خاص خویش هستند در چنین جوامعی در معاملات به معنای عام (عقود،ایقاعات [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 15 / جولای / 2016   بازدید : 1578   نویسنده : حامد
مقاله قلمرو تعهدات قراردادی و قانونی وکیل

مقاله قلمرو تعهدات قراردادی و قانونی وکیل


فهرست عنوان                                                                                                                                صفحه چکیده ................................................................................................................................. 1 مقد مه................................................................................................................................... 1 شرح و بیان مسئله پژوهشی ........................................................................................................ 2 پیشینه ی تحقیق ...................................................................................................................... 4 اهداف پژوهش ...................................................................................................................... 5 واژگان کلیدی ....................................................................................................................... 5 مقد مه ................................................................................................................................... 5 تعهد .................................................................................................................................... 6 قرارداد     ............................................................................................................................... 7 منابع تعهدات ......................................................................................................................... 10 عقد ...................................................................................................................................... 12 قانون .................................................................................................................................... 12 وکالت .................................................................................................................................. 14 ماهیت عقد وکالت ................................................................................................................. 16 اوصاف عقد وکالت ............................................................................................................... 17 اعطای نمایندگی .................................................................................................................... 18 غیر معوض بود ن ................................................................................................................... 18 گستر ده بودن موضوع وکالت .................................................................................................. 19 اهلیت ................................................................................................................................... 20 اهلیت موکل .......................................................................................................................... 23 اهلیت وکیل .......................................................................................................................... 23 از جهت عام [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 14 / جولای / 2016   بازدید : 1395   نویسنده : حامد