no-img
بازار فایل

علوم اجتماعی | بازار فایل


بازار فایل

مطالب

آرشیو علوم اجتماعی | بازار فایل
DOC
تشویق بهتر است یا تنبیه ؟

تشویق بهتر است یا تنبیه ؟


تشویق بهتر است یا تنبیه؟ ۲ فصل اول. ۳ تفاوت معنای تعلیم و تربیت.. ۵ فصل دوم : تشویق. ۷ نقش تشویق در تربیت.. ۷ نوجوانان چگونه باید تشویق شوند؟ ۹ اثرات نامطلوب عادت به تشویق. ۱۴ تشویق در مورد چه کسانی اعمال میشود؟ ۱۷ فصل سوم : تنبیه ۲۰ اعتقادات برخی از صاحبنظران درباره ی تنبیه ۲۰ تشویق بهتر است یا تنبیه؟   منظور از تشویق این است که افراد چگونه باید تشویق شوند و همچنین تنبیه در مورد آنها چگونه [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 27 / آوریل / 2017   بازدید : 508   نویسنده : milinoor
DOC
مرگ چیست ?

مرگ چیست ?


مرگ چیست؟. ۲ - گرفتاران در برزخ : ۱۴ جایگاه بهشت : ۱۶ معانی بهشت در فرهنگها : ۱۹ محبت کلید بهشت : ۲۳ اوصاف بهشت : ۲۵ اصحاب بهشت : ۲۸ درخت طوبی در بهشت : ۳۰ سلسبیل : ۳۰ راستگویان : ۳۱ نعمات بیکران و جاودانه بهشتی : ۳۱ تفاوت بهشتیان با اهل دوزخ : ۳۱ مردان و زنان با ایمان. ۳۲ چشمه ها و نهرهای بهشتی : ۳۳ قرارگاههای بهشتی : ۳۴ ۲- ارائک : ۳۸ لباس بهشتیان : ۳۹ ازواج بهشتی : ۴۰ دوزخ [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 27 / آوریل / 2017   بازدید : 513   نویسنده : milinoor
DOC
نقش اخلاق در ارتباطات

نقش اخلاق در ارتباطات


نقش اخلاق در ارتباطات... ۲ خودخواهی اخلاقی: اپیکوروس.... ۵ مکتب سودگرایی: جان استوارت میل.. ۷ امر مطلق: امانوئل کانت... ۱۰ عدالت به عنوان رعایت انصاف: جان راولز. ۱۵ ارسطو: میانه روی طلایی.. ۱۷ خواست الهی: آگوستین.. ۱۸ اخلاق گفتگو مدارانه: مارتین بابر. ۲۰ آوایی متفاوت: کارول گیلیگان. ۲۲ نقش اخلاق در ارتباطات   استیسی مری دانشجوی رشته‌ی ارتباطات در یک دانشگاه دولتی است. هفته‌ی گذشته استاد او در سمیناری، چندین نظریه در باب اخلاق به دانشجویان خود ارایه کرد. استیسی تا [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 27 / آوریل / 2017   بازدید : 491   نویسنده : milinoor
DOC
نقش روابط عمومی در گسترش افکار عمومی

نقش روابط عمومی در گسترش افکار عمومی


اولین سخن.. ۴ ارتباط جمعی یا عمومی.. ۵ تعریف عقیده عمومی- گروه اجتماع: ۱۲ افکار عمومی: ۱۳ و بدین ترتیب در تعریف افکار عمومی خواهیم داشت: ۱۴ نقش روابط عمومی و تاثیر آن در منشا واکنش‌های ما: ۱۴ انگیزه شخصی: ۱۶ قوانین افکار عمومی: ۱۷ حال به نظرات برخی از صاحبنظران در مورد افکار عمومی و نقشی که روابط عمومی بر آن دارد می‌پردازیم  ۱۹ افکار عمومی به عنوان یک پدیده روانی- اجتماعی برنگرش‌ها استوار است... ۱۹ نظر دکتر علیرضا [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 27 / آوریل / 2017   بازدید : 514   نویسنده : milinoor
DOC
کاربرد حفاظها و ضربه گیرها در راهها جهت جلوگیری از خسارتهای جانی و مالی و کاهش تصادفات

کاربرد حفاظها و ضربه گیرها در راهها جهت جلوگیری از خسارتهای جانی و مالی و کاهش تصادفات


کاربرد حفاظها و ضربه گیرها در راهها جهت جلوگیری از خسارتهای جانی و مالی و کاهش تصادفات در جاده‌ها و راهها مقدمه سمینار. ۵ مقدمه سمینار. ۶ کلیات سمینار. ۷ I- موانع کنار راه ۹ II- خاکریزها و شیبهای کنار جاده ۱۰ III- شدت تصادف... ۱۲ -IV محدوده بازیابی.. ۱۲ نگهداری منطقه بازیابی.. ۱۳ IV- I - روشهای ایمن کردن محدوده بازیابی.. ۱۳ سپر کردن جلوی موانع.. ۱۴ IIV - حفاظهای ایمنی.. ۱۶ حفاظتهای فلزی.. ۱۷ ارتفاع حفاظهای فلزی.. ۱۸ اتصالات و پایه‌های [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 27 / آوریل / 2017   بازدید : 487   نویسنده : milinoor
DOC
بررسی و مطالعه حوزه عموم ارتباطات و مدیریت آشنا و تطبیق آن با رادیو

بررسی و مطالعه حوزه عموم ارتباطات و مدیریت آشنا و تطبیق آن با رادیو


بررسی و مطالعه حوزه عموم ارتباطات و مدیریت آشنا و تطبیق آن با رادیو. ۳ فصل اول. ۴ دلایل شنوندگان برنامه های رادیوهای داخلی برای بهتر بودن آن. ۴ دلایل شنوندگان برنامه های رادیوهای خارجی برای بهتر بودن آن. ۷ شرح واژه ها و مفاهیم و اصطلاحات به کار رفته در تحقیق: ۱۱ ۱- ارتباطات جمعی: ۱۱ ۲- رسانه های جمعی: ۱۱ ۳- استراتژی (راهبرد): ۱۱ ۴- مدیریت ارتباطات: ۱۲ ۵- ماموریت (رسالت): ۱۲ ۶- معاونت صدای جمهوری اسلامی: ۱۳ ۷- [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 27 / آوریل / 2017   بازدید : 473   نویسنده : milinoor
DOC
آموزش مهارتهای مدیریت بر استرس و نحوه مقابله با استرس در دانش آموزان نوجوان

آموزش مهارتهای مدیریت بر استرس و نحوه مقابله با استرس در دانش آموزان نوجوان


فصل اول. ۸ مقدمه. ۹ ۱-۱- بیان مساله. ۱۰ ۱-۲- ضرورت و اهمیت تحقیق.. ۱۵ ۱-۳- اهداف تحقیق.. ۲۰ ۱-۴- فرضیه های پژوهش.... ۲۰ ۱-۵- متغیرهای پژوهش.... ۲۰ تعریف اصطلاحات... ۲۱ ۱-۶- تعاریف نظری‌و عملیاتی متغیرها ۲۱ ۱-۶-۱- مهارتهای مدیریت بر استرس.... ۲۱ تعریف عملیاتی.. ۲۲ ۱-۶-۲- سبک کنارآیی اجتنابی.. ۲۳ تعریف عملیاتی.. ۲۳ ۱-۶-۳- سبک اسناد منفی.. ۲۴ ۱-۶-۴- سلامت روانی.. ۲۴ تعریف عملیاتی.. ۲۵ ۱-۶-۵- دانش آموز. ۲۵ ۱-۶-۶- پایه تحصیلی.. ۲۵ خلاصه. ۲۶ فصل دوم. ۲۷ مقدمه. ۲۸ ۲-۱- استرس یا فشارروانی.. ۲۸ ۲-۲- تعریف استرس.... ۲۹ ۲-۳- مدلهای استرس.... [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 27 / آوریل / 2017   بازدید : 510   نویسنده : milinoor
DOC
دلاکروا تا نئوامپرسیونیسم

دلاکروا تا نئوامپرسیونیسم


عنوان                                                                                                                                   صفحه پیشگفتار مقدمه.......................................................................................................................... ۱ فصل اول : کلاسیک و رمانتیک هنر اوزن و لاکروا ....................................................................................................... ۳ هنر کلاسیک و دموکراسی.......................................................................................... ۵ رمانتیک       ۸ نئوکلاسیک ................................................................................................................ ۱۰ رمانتیک در برابر کلاسیک ......................................................................................... ۱۳ مقایسه کلاسیک و رمانتیک......................................................................................... ۱۴ فصل دوم : رئالیست و ناتورالیست گوستا و کوربه ........................................................................................................... ۲۱ ژان فرانسوا میله........................................................................................................... ۲۳ انور دمیه...................................................................................................................... ۲۵ نانوتورالیست................................................................................................................ ۲۸ فصل سوم : امپرسیونیسم و تئوامپرسیونسیم امپرسیونسیم................................................................................................................. ۳۶ امپرسیونسیم در سینما و عکاسی................................................................................... ۴۲ پیدایش نئوامپرسیونیسم................................................................................................. ۴۳ نئوامپرسیونسیم............................................................................................................. ۴۷ فعالیت های وان گوگ ............................................................................................... ۵۳ نظریه سینیاک.............................................................................................................. ۵۴ نتیجه گیری [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 27 / آوریل / 2017   بازدید : 572   نویسنده : milinoor
DOC
بررسی اثر مهد کودک بر هوش دانش آموزان

بررسی اثر مهد کودک بر هوش دانش آموزان


نام و نام خانوادگی  فرحناز میراشه   عنوان                                                                          صفحه فهوم هوش هوش کلی جنبه های مورد توجه روان شناسان تعاریف هوش ویژگیهای هوش ویژگیهای عمومی هوش انواع هوش نظریه های معاصر هوش نظریه های عاملی نظریه های دو عاملی اسپیرمن نظریه چند عاملی ترستون تحلیل عوامل ترستون مدلهای سلسله مراتبی ورنون نظریه کتل نظریه دو سطحی جنسن نظریه های فرایند مداری هوش عنوان                                                                          صفحه نظریه شناختی پیاژه نظریه باز نمایی برونر رویکرد و یا دیدگاه مؤلفه ای جدول مولفه های هوش استبرنبرگ یک توانایی یا چند توانایی نظریه هوش گلیفورد هوش و وراثت خویشاوندی نسبی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 27 / آوریل / 2017   بازدید : 494   نویسنده : milinoor
DOC
بررسی تبعیت دانشجویان افسرده از الگوی درمانی آموخته شده در برخورد با رویدادها

بررسی تبعیت دانشجویان افسرده از الگوی درمانی آموخته شده در برخورد با رویدادها


فصل اول. ۵ مقدمه. ۵ بیان مسئله. ۸ اهمیت و ضرورت تحقیق.. ۱۰ اهداف طرح. ۱۱ ۲_ اهداف جزئی و کاربردی.. ۱۱ سوالها و فرضیات تحقیق.. ۱۲ تعریف نظری متغیر ها ۱۳ تعریف عملیاتی متغیرها ۱۵ فصل دوم. ۱۶ گستره نظری موضوع و سوابق تحقیق.. ۱۶ مقدمه: ۱۷ یادگیری: ۱۹ سبک های تفکر: ۲۰ سبک های شناختی  تفکر. ۲۱ سبکهای همگرا، واگرا، جذب کننده و انطباق یابنده. ۲۳ افسردگی.. ۲۵ تاریخچه افسردگی: ۲۶ تعریف افسردگی.. ۲۷ برخی از تعاریف عمده افسردگی.. ۳۰ میزان بروز شیوع افسردگی.. ۳۳ سن  و افسردگی: ۳۳ جنسیت [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 27 / آوریل / 2017   بازدید : 454   نویسنده : milinoor