no-img
بازار فایل

مدیریت | بازار فایل


بازار فایل

مطالب

آرشیو مدیریت | بازار فایل
DOC
بررسی روند تکوین و توسعه فیزیکی شهر بهاباد

بررسی روند تکوین و توسعه فیزیکی شهر بهاباد


چکیده ۳ مقدمه : ۳ فصل اول : ۶ طرح تحقیق. ۶ ۱-۱-بیان مسئله : ۶ ۱-۲-تعاریف عملیاتی. ۷ ۱-۳-محدوده مورد مطالعه. ۸ ۱-۴-فرضیه ها ۸ ۱-۵-روش تحقیق. ۹ ۱-۶-اهداف تحقیق. ۹ ۱-۷-اهمیت و ضرورت موضوع. ۹ فصل دوم: ۱۱ خلاصه ای بر شرایط طبیعی شهر بهاباد ۱۱ ۲-۱-بررسی موقعیت طبیعی ،اجتماعی و اقتصادی شهر بهاباد ۱۱ ۲-۱-۱-موقع جغرافیایی .حدود و وسعت : ۱۱ ۲-۱-۲-بررسی وضعیت زمین شناسی. ۱۲ ۲-۱-۳-ژئومورفولوژی.. ۱۳ ۲-۱-۴-مورفولوژی  (شیب) MORHOLOGY.. 14 ۲-۱-۵-آب و هوا و مشخصات آن. ۱۴ ۲-۱-۵-۱-نوع آب و هوا ۱۴ ۲-۱-۵-۲-درجه حرارت.. ۱۵ ۲-۱-۵-۳-بارش [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 27 / آوریل / 2017   بازدید : 645   نویسنده : milinoor
PPT
بررسی جامع و کامل تاثیر بار در پایداری سیستم های قدرت

بررسی جامع و کامل تاثیر بار در پایداری سیستم های قدرت


چکیده سیستمهای قدرت بطور پیوسته در معرض اختلالات کوچک یا بزرگ قرار دارند . وقوع اختلال در سیستم قدرت باعث تحریک مودهای سیستم از جمله مودهای الکترو مکانیکی شده و در نتیجه کمیتهای کار سیستم دچار نوسانات گذرا می شوند . این نوسانات ، به نوسانات کم فرکانس مشهورند . مستهلک شدن این نوسانات و مستقر شدن سیستم در نقطه کار جدید ، مستلزم وجود میرایی کافی در سیستم قدرت است [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 27 / آوریل / 2017   بازدید : 486   نویسنده : milinoor
DOC
مشارکت کارکنان در ارزشیابی عملکرد خودشان

مشارکت کارکنان در ارزشیابی عملکرد خودشان


تاریخچه مطالعاتی (۱) ۴ بیان مسئله(۲) ۷ چهار چوب نظری(۳) ۸ فرضیات تحقیق(۴) ۸ اهداف مطالعاتی(۱) ۱۰ حدود مطالعاتی(۲) ۱۰ اهمیت مطالعاتی (۱) ۱۱ برهان مطالعاتی (۲) ۱۱ تعریف اصطلاحات(۱) ۱۲ ارزشیابی عملکرد ۱۶ انواع ارزیابی. ۲۱ ارزیابی سرپرست مستقیم ۲۲ روشهای ارزیابی. ۲۴ رضایت شغلی. ۲۸ عوامل تعیین کننده رضایت شغلی. ۲۹ اثرات رضایت شغلی بر عملکرد کارکنان. ۳۲ شیوه ابراز نارضایتی. ۳۳ نحوه اجرای مشارکت کارکنان ارزشیابی عملکرد ۳۶ جدول ارزیابی مقیاس درجه بندی گسسته برای هفت نفر ۳۹ رسش تحقیق() ۴۲ طرح تحقیق() ۴۲ فن تحقیق( ) ۴۳ طرح [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 27 / آوریل / 2017   بازدید : 691   نویسنده : milinoor
DOC
نقش مناطق آزاد تجاری در توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه

نقش مناطق آزاد تجاری در توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه


مقدمه : ۹ معرفی موضوع: ۹ انگیزه انتخاب موضوع. ۹ سوال و فرضیه تحقیق: ۱۲ روش تحقیق: ۱۳ پیشینه تحقیق: ۱۳ مشکلات و موانع تحقیق: ۱۳ بخش اول : ۱۴ کلیات.. ۱۴ فصل اول: تعریف، انواع، دلایل ایجاد و حمایت های موجود در مناطق آزاد ۱۴ مبحث  اول: تعریف منطقه آزاد ۱۵ مبحث  دوم: انواع مناطق آزاد ۱۷ گفتار اول: منطقه آزاد تجاری: ۱۸ گفتار دوم: منطقه پردازش صادرات: ۱۹ گفتار سوم: مناطق آزاد شرکت ها یا کار و پیشه: ۲۲ مبحث  سوم: دلایل و [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 27 / آوریل / 2017   بازدید : 495   نویسنده : milinoor
DOC
مهارت شغلی مدیر آموزشگاه

مهارت شغلی مدیر آموزشگاه


مقدمه                                                                                                                            ۱ فصل اول                                                                                                                    ۳ ۱ ) توانایی تشخیص مفهوم مدیریت و اصول آن ؛                                                               ۳ ۱/۱ ) آشنایی با مفهوم سیستم و انواع آن ( سیستم های باز و بسته و کارکردهای آن ها )؛       ۴ ۲/۱ ) آشنایی با مفهوم سازمان و انواع آن و کارکردهای سازمانهای رسمی و غیررسمی ؛       ۹ ۳/۱ ) شناسایی سبک های مدیریتی، آشنایی با اصول مدیریت و کاربرد آنها ؛                                   [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 27 / آوریل / 2017   بازدید : 482   نویسنده : milinoor
DOC
چرا کارکنان ، کاری را که از آنان انتظار می رود انجام نمی دهند ؟

چرا کارکنان ، کاری را که از آنان انتظار می رود انجام نمی دهند ؟


چرا کارکنان ، کاری را که از آنان انتظار می رود انجام نمی دهند؟ ۳ ۱- کارکنان دلایل و ضرورت انجام دادن کار را نمی دانند. ۴ راه حلهای مدیر برای پیشگیری: ۴ ۲- کارکنان چگونگی انجام دادن کار را نمی دانند. ۵ راه حلهای مدیر برای پیشگیری: ۶ ۳- کارکنان نمی دانند انجام یافتن چه کاری از آنها مورد انتظار است. ۸ ۴- کارکنان فکر می کنند راهکار مورد نظر مدیر مؤثر نیست. ۹ راه حلهای [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 27 / آوریل / 2017   بازدید : 465   نویسنده : milinoor
DOC
اقتصاد نقش مناطق آزاد تجاری در توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه منابع

اقتصاد نقش مناطق آزاد تجاری در توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه منابع


نقش مدیریت استراتژیکی در رشد اقتصادی مناطق. ۲ ۱- مقدمه : ۲ ۲- سیاست تغییر توسعه اقتصاد منطقه ای : دلایل (علتها) ۳ ۳- تغییر سیاست توسعه یافته اقتصاد منطقه ای : برخی از ابزارهای سیاستی. ۸ ۴- رهبری و توسعه اقتصاد منطقه ای : ۱۰ ۵- آگاهی و دانش ضرورت دارد : ۱۴ ۵٫۱ (تحلیل چند بخشی (چندگانه) (msI) 14 ۵-۲- مطالعه و تحقیق در مورد مثال ؟(؟ شمالی ) ۱۷ ۵٫۳ پیش بینی شرایط اقتصادی منطقه [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 27 / آوریل / 2017   بازدید : 576   نویسنده : milinoor
DOC
اقتصاد، اقتصاد بازار و توزیع درآمد

اقتصاد، اقتصاد بازار و توزیع درآمد


اقتصاد بازار و توزیع درآمد ۱ ۲ ـ بازار در توزیع درآمد چگونه عمل می کند؟(۱۰) ۷ توزیع منابع تولید (ثروت) ۷ قیمت منابع تولید ۹ نقش بهره و نظام ربوی در پیدایش نابرابری.. ۱۱ ۳ ـ نظریه بهره وری نهایی و توزیع درآمد ۱۴ ۴ ـ خلاصه و نتیجه گیری.. ۲۳ فهرست منابع : ۲۶ اقتصاد بازار و توزیع درآمد اقتصاد اثباتی(۳) دستیابی به کارایی اقتصادی را وظیفه خویش می شمارد. هدف, تخصیص منابع به نحوی است که [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 27 / آوریل / 2017   بازدید : 511   نویسنده : milinoor
DOC
انگیزش

انگیزش


انگیزش چیست ؟. ۲ نخستین نظریه های انگیزش.... ۲ تئوری X و تئوری Y... 4 تئوری بهداشت – انگیزش.... ۶ تئوری مبتنی بر نیازهای سه گانه. ۸ نظریه تعیین هدف... ۹ تئوری تقویت رفتار. ۱۰ نظریه برابری.. ۱۲ نظریه انتظار. ۱۲ انگیزش چیست ؟ فرآیندی که طی آن افراد شدت، جهت ، پافشاری در مورد تلاشهای جهت دستیابی به یک هدف می توان انگیزش را در قالب و برحسب رفتار عملی تعریف کرد. کسانی که تحریک شوند نسبت به کسانی که [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 27 / آوریل / 2017   بازدید : 559   نویسنده : milinoor
DOC
انگیزش

انگیزش


انگیزش.... ۳ مقدمه: ۳ انگیزش : تعریف و توضیح.. ۴ نگرشهای اولیه به نگرش.... ۶ تئوریهای انگیزش مبتنی بر نیاز. ۷ استثناهای نظریه نیازهای مازلو: ۹ ارزیابی تئوری انگیزش مازلو: ۱۰ ارزیابی تئوری آلدرفر. ۱۲ ارزیابی تئوری مکلند. ۱۴ ارزیابی تئوری هرزبرگ... ۱۶ تئوریهای مبتنی بر هدف... ۱۶ مدل انتظار وروم. ۱۷ ارزیابی تئوری و روم. ۱۷ مدل انتظار پورتر و لولر. ۱۸ ارزیابی تئوری پورتر و لولر. ۱۹ تئوری برابری آدامز. ۲۰ ارزیابی تئوری آدامز. ۲۱ تئوری هدف لاک... ۲۲ ارزیابی تئوری لاک... ۲۳ تئوری جذب کلی.. ۲۴ دیدگاههای [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 27 / آوریل / 2017   بازدید : 518   نویسنده : milinoor