no-img
بازار فایل

گرافیک و هنرهای تجسمی | بازار فایل


بازار فایل

مطالب

آرشیو گرافیک و هنرهای تجسمی | بازار فایل
DOC
هنر توجه به خط و نوشتار و اهمیت آن

هنر توجه به خط و نوشتار و اهمیت آن


فصل اول. ۳ طرح تحقیق. ۳ چکیده ۴ مقدمه. ۴ ضرورت و اهمیت تحقیق. ۶ هدف از تحقیق. ۶ فرضیات تحقیق. ۶ فصل دوم ۸ منشاء و تکامل خط. ۸ خط چیست و چه کسی بدان نیازمند است؟. ۸ انتقال اندیشه. ۱۵ فرایند نوشتار. ۲۸ گونه های مواد نوشتاری.. ۳۰ تکامل گونه های خط. ۴۳ جهت نگارش و تقسیمات واژه ۴۷ طرز قرار گرفتن نویسنده ۵۰ فصل سوم ۵۲ پیشینه خط در جهان. ۵۲ ۱- خط در منطقه هلال حاصلخیز. ۵۳ ۲- خطوط مدیترانه باستان. ۶۳ خط حتی. ۶۴ ۳- خطوط [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 27 / آوریل / 2017   بازدید : 452   نویسنده : milinoor
DOC
تاریخچه هنر گرافیک

تاریخچه هنر گرافیک


شناخت هنر. ۲ تاریخچه هنر گرافیک... ۲ علائم  و صفحه عنوان. ۲۵ چاپ دستی ( چاپ هنری ) ۲۸ شناخت هنر تاریخچه هنر گرافیک واژه گرافیک را در ایران " ارتباط تصویری " نام نهاده اند گرافیک یا " ارتباط تصویری " از قدمتی بس دراز برخوردار است . انسان های اولیه برای تهیه غذا نقش حیوانات را بر روی زمین یا دیواره غارها می کشیدند زیرا از آن نوعی برداشت گرافیکی داشتند به این معنا که [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 27 / آوریل / 2017   بازدید : 486   نویسنده : milinoor
DOC
هنر امپرسیونیسم

هنر امپرسیونیسم


امپرسیونیسم(دریافت گری) ۳ هنرمندان این مکتب: ۷ ادوارد مانه: ۷ کلود مونه: ۸ رنوار: ۸ ادگارد دگا: ۹ به طورخلاصه نقاشان امپرسیونیست: ۱۱ پست امپرسیونیسم(دریافت گری پسین). ۱۱ هنرمندان این مکتب: ۱۲ سورا: ۱۲ پل سینیاک: ۱۳ سزان: ۱۳ به طورکلی سزان دونکته ی مهم را ازامپرسیونیسم آموخت: ۱۳ گوگن: ۱۴ وان گوگ: ۱۵ به طورخلاصه پست امپرسیونیسم شامل گرایش های زیراست: ۱۶ سمبولیسم:(نماد پردازی). ۱۷ هنرمندان این مکتب.. ۱۷ اودیلون رودن: ۱۸ جنبش هنرنو: ۱۸ فوویسم(د دگری). ۱۹ اکسپرسیونیسم(هیجان گری). ۲۱ هنرمندان این مکتب: ۲۲ ونسان وان گوگ: ۲۲ ادوارمونش: ۲۲ امیل نولده: ۲۳ کته [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 27 / آوریل / 2017   بازدید : 707   نویسنده : milinoor
DOC
هنر طراحی تذهیب و تشعیر

هنر طراحی تذهیب و تشعیر


کلیات هنر طراحی تذهیب و تشعیر : ۲ گونه های تذهیب : ۶ تعابیر و عناصر بصری طراحی سنتی : ۹ تعبیرات اسلیمی : ۱۱ قواعد فرمی : ۲۸ کلیات هنر طراحی تذهیب و تشعیر : در بین کلیه هنرمندان و مصورانی که در زمینه تذهیب و تشعیر صحف و نسخ قدیمی مشغول به کار بوده اند زبده ترین مخلص ترینشان عموما آنانی هستند که در تمام عمر یکسر دل در گرو عشق آسمانی خویش به [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 27 / آوریل / 2017   بازدید : 673   نویسنده : milinoor
DOC
توجه به خط و نوشتار در مفهوم موجود در گذشته و اکنون

توجه به خط و نوشتار در مفهوم موجود در گذشته و اکنون


فصل اول. ۳ طرح تحقیق. ۳ چکیده ۳ مقدمه. ۵ ضرورت و اهمیت تحقیق. ۷ هدف از تحقیق. ۷ فرضیات تحقیق. ۸ فصل دوم ۹ منشاء و تکامل خط. ۹ خط چیست و چه کسی بدان نیازمند است؟. ۹ انتقال اندیشه. ۱۶ زبان وخط. ۲۷ فرایند نوشتار. ۳۰ گونه های مواد نوشتاری.. ۳۲ تکامل گونه های خط. ۴۶ جهت نگارش و تقسیمات واژه ۵۰ طرز قرار گرفتن نویسنده ۵۴ فصل سوم ۵۶ پیشینه خط در جهان. ۵۶ ۱- خط در منطقه هلال حاصلخیز. ۵۶ ۲- خطوط مدیترانه باستان. ۶۷ ۳- خطوط [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 27 / آوریل / 2017   بازدید : 457   نویسنده : milinoor
تحقیق طرح در کاشیهای ایرانی

تحقیق طرح در کاشیهای ایرانی


کاشیها منابع و مناخذ کاشیها یکی از قدیمیترین و گسترده ترین فرم تزئینات معماری است که در سرتاسر دنیای اسلامی به کار برده می شود. در ایران در طول حکومتهای ایلخانی، تیموری و صفویه این هنر تزئینی به اوج تحول و توسعه خود رسید. از هنگام ابداع کاشی و در ادوار گذشته، کاشیکاری به نحو گسترده ای برای جلوه بخشیدن به سطوح بناهای ایران مورد استفاده قرار می گرفت. در دوره اسلامی ایران، [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 19 / اکتبر / 2016   بازدید : 584   نویسنده : milinoor
تجزيه و تحليل و نقد آثار تجسمي ، زمينه هاي نگارگري در ايران

تجزيه و تحليل و نقد آثار تجسمي ، زمينه هاي نگارگري در ايران


فهرست فهرست   1 تجزيه و تحليل و نقد آثار تجسمي        2 زمينه هاي نگارگري در ايران            2 فهرست منابع        16 تجزيه و تحليل و نقد آثار تجسمي زمينه هاي نگارگري در ايران هنر ايران از آغاز هنري، ذهني و معنوي بوده و گرايش به سوي انتزاع داشته است سرازير شدن يونانيان به ايران و تحميل عناصر عيني، مادي و طبيعت گرايي عوامل سويي در هنر ايران به جا گذاشته است كه هنر سلوكي و اشكاني(226-250م) حاصل كوششهاي [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 14 / جولای / 2016   بازدید : 839   نویسنده : رضا
خاتم سازی

خاتم سازی


فهرست فهرست   1 خاتم سازی           2 مواد و مصالح خاتم سازی     4 روغنکاری خاتم     5 استان خراسان       6 موقعیت جغرافیایی استان خراسان        9 صنایع دستی         10 قالی بافی 11 شعر بافی 12 نمد بافی  12 گلیم بافی  13 پوستین دوزی       13 سنگ تراشی و قلم زنی روی سنگ      13 فیروزه تراشی       14 سفالگری 14 سبد و حصیر بافی  14 شهرستانها :          15 بناهای یادبود مذهبی:           16 جاذبه های طبیعی   17 فرهنگ و هنر       17 خاتم سازی هنرهای سنتی ایران، هنرهای اصیل مردمی و نشات گرفته از فطرتی پاک است که از دیر [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 27 / ژوئن / 2016   بازدید : 894   نویسنده : رضا
تاریخچه منبت

تاریخچه منبت


فهرست تاریخچه منبت :     2 قابهای منبت موزه ملی         8 نقوش اسلیمی چیست؟          21 پیدایش نقوش اسلیمی           21 معرق     24 طرحهاي اسليمي:   25 بته و انواع آن:      27 پيشينه تذهيب        29 هنر اشكانی          30 نيم تاج :  40 تر صيع :            40 قرینه انعکاسی :     47 عکس: سیمرغ آشیانه           53 عکس: منبر          55 عکس: صندلی هخامنشی      56 عکس: نهارخوری فیروزی   57 لوح های تقدیر:      61 مجموعه اي از وسايل حكاكي ومنبط كاري         75 چيني‌هاي ترك خورده   (      75 خاك فولر (Terre à Foulon – Fullers Earth) 86 منابع      88 تاریخچه منبت : یکی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 21 / ژوئن / 2016   بازدید : 895   نویسنده : رضا
تزئینات سنگی

تزئینات سنگی


فهرست  مطالب عنوان     صحفه مقدمه     1 سنگه و خرده سنگها            3 هوازدگی شیمایی    3 منشع ساختمانهای سنگی       6 سنگهای آذری       6 بافت سنگهای آذرین            9 سنگهای رسوبی     10 سنگهای شدگی      11 سنگهای دگرگونی  12 اقسام سنگهای دگرگون         13 ساختمان شیمایی سنگها        13 کربنات ها            14 سولفات ها            14 اکسید ها 15 انواع سنگ          15 شکل طبیعی سنگ  16 شکل ساختگی سنگها           17 انواع سنگ ها ساختمانی       19 گرانیت   19 ماسه سنگ ها       20 سنگهای آهکی       20 مرمر      21 گوارتزیت            23 سنگ مارسی        23 سنگ برای مصارف ساختمانی           23 پایداری [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 21 / ژوئن / 2016   بازدید : 728   نویسنده : رضا