no-img
بازار فایل

علوم آزمایشگاهی | بازار فایل


بازار فایل

مطالب

آرشیو علوم آزمایشگاهی | بازار فایل
DOC
تحقیق اثر اتیلن تتراسین (Trien) روی فلوتاسیون یون Ni2+, Cu2+. 2 15

تحقیق اثر اتیلن تتراسین (Trien) روی فلوتاسیون یون Ni2+, Cu2+. 2 15


اثر اتیلن تتراسین (Trien) روی فلوتاسیون یون Ni2+, Cu2+. 2 - چکیده ۲ ۱- مقدمه: ۳ ۲- مواد و روش ها ۸ ۲-۱- مواد ۸ ۲-۲- اندازه گیری کشش سطحی. ۸ ۳-۲- فلوتاسیون یون. ۹ ۴-۲- آنالیز یون فلز. ۱۰ ۳- نتایج و بحث.. ۱۰ ۱-۳- تست های گزینش یون فلز. ۱۰ ۲-۳- فلوتاسیون یون و کشش سطحی. ۱۱ ۴- خلاصه: ۱۵ اثر اتیلن تتراسین (Trien) روی فلوتاسیون یون Ni2+, Cu2+ - چکیده فلوتاسیون یون یک فرایند تفکیک شامل جذب یک ماده فعال و [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 27 / آوریل / 2017   بازدید : 484   نویسنده : milinoor
DOC
ارزیابی کمی و کیفی آب و فاضلاب و آزمایش مربوط به آن

ارزیابی کمی و کیفی آب و فاضلاب و آزمایش مربوط به آن


ارزیابی کمی و کیفی آب و فاضلاب و آزمایش های مربوط به آن. ۳ تقسیم بندی آب ها ۴ آب های مورد استفاده در ساختمان. ۶ آب های آبیاری.. ۶ اساس کار کارخانه آب معدنی. ۸ روش تهیه محلول های آزمایشگاهی: ۹ ۱- طرز تهیه بافر ۱۰ (۱/۰ ± ۱۰ = PH): 9 ۲- طرز تهیه معرف اریوکروم بلاک تی : ۹ ۳- طرز تهیه موروکسید یا پورپورات آمونیوم. ۱۰ ۴- محلول بافر ۱۳ یا محلول هیدراکسید ۱N : [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 27 / آوریل / 2017   بازدید : 500   نویسنده : milinoor
DOC
اکسایش کننده ها و عملکرد آنها

اکسایش کننده ها و عملکرد آنها


اکسایش کننده ها و عملکرد آنها ۲ فصل اول. ۳ تئوری.. ۳ ۱-۱- پتاسیم پر منگنات بعنوان اکسنده  در شیمی آلی  :] ۱   ۱۸ و۱ 93 ۹۶ – ۹۴ ۱   ۳و۲  ۴  ۵  ۱۲-۶ [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 27 / آوریل / 2017   بازدید : 504   نویسنده : milinoor
DOC
ساخت محلولها

ساخت محلولها


ساخت محلولها : ۳ ۱- محلولهای بافری: ۳ محلول بافر A : 3 ۲-۱- محلول بافر B: 3 ۳-۱- محلول بافر C: 3 ۲- محلولهای االکتروفورز: ۴ ۱-۲- محلول بافر تانک یا الکترود: ۴ ۲-۲-محلول بافر ژل متراکم کننده (ژل فوقانی): ۴ ۳-۲- محلول بافر ژل جدا کننده (ژل تحتانی): ۴ ۴-۲- محلول بافر نمونه (× ۵): ۵ ۵-۲- محلول آکریل آمید – بیس آکریل آمید: ۵ ۶-۲- محلول آمونیوم پرسولفات (APS): 6 ۳- محلولهای رنگامیزی ژل پلی آکریل آمید: ۶ ۱-۳- محلول [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 27 / آوریل / 2017   بازدید : 661   نویسنده : milinoor
DOC
جدا سازی محصولات طبیعی آبزی

جدا سازی محصولات طبیعی آبزی


پیشگفتار : ۳ ۱-۱ : روش کلی مورد استفاده در HBOI : 10 ۱-۲ ـ کنترل ارگانیسم های آبزی : ۱۱ ۲-۲ :جمع آوری : ۱۳ ۳-۲ : ذخیره ارگانیسم های آبزی : ۱۹ ۳- استخراج. ۲۰ ۱-۳ : بی مهرگان :‌ ۲۰ ۲-۳ : جلبک های بزرگ : ۲۲ ۳-۳ – طرح روند مورد استفاده در آزمایشگاه .مؤلف در HBOI : 23 برنامه ریزی برای روش جداسازی : ۲۵ ۱-۴ – طرح های تقسیم : ۲۵ ۲ـ۴ : استخراج فاز [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 27 / آوریل / 2017   بازدید : 466   نویسنده : milinoor
DOC
طیف سنجی نشری قوس و جرقه

طیف سنجی نشری قوس و جرقه


طیف سنجی نشری قوس و جرقه ۳ منابع برانگیختگی قوس ۳ قوس های dc آزاد سوز ۴ تبخیر گزینشی ۶ انواع دیگر قوس ۸ قوس های ac و نوبتی ۹ قوس ها به عنوان منابع نشری ایده آل ۱۰ جرقه های ولتاژ بالا و دیگر منابع نشری ۱۱ تخلیه جرقه با ولتاژ بالا ۱۱ منابع جرقه ۱۲ فرآیندهای تشکیل واپاشی جرقه ۱۴ نتیجه گیری : ۱۷ منابع برانگیختگی گوناگون ۱۷ ریزردیاب لیزری ۱۸ شکست القا شده با لیزر ۱۸ تخلیه در فشار کاهش یافته ۱۹ تخلیه [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 27 / آوریل / 2017   بازدید : 479   نویسنده : milinoor
DOC
علم تکنولوژی مواد

علم تکنولوژی مواد


علم تکنولوژی مواد فصل اول ۳ فصل اول ۴ طبقه بندی مواد کار ۴ ۱- طبقه بندی مواد کار ۴ ۱-۱- تعریف تکنولوژی مواد: ۴ ۲-۱- طبقه‌بندی عناصر ۴ ۳-۱- عناصر مهم و ترکیبات آنها ۵ ۱-۳-۱- خواص اکسیژن (o) : 5 ۲-۳-۱- هیدروژن (H) : 5 ۳-۳-۱- کربن (C) 6 ۴-۳-۱- سیلیسم (Si) : 7 ۵-۳-۴- گوگرد (S): 8 ۴-۱- خواص فیزیکی مواد: ۸ ۵-۱ خواص مکانیکی مواد: ۹ ۶-۱- خواص تکنولوژی مواد : ۹ ۷-۱- خواص شیمیایی مواد: ۱۰ فصل دوم ۱۱ فلزات آهنی ۱۱ ۳-۲- [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 27 / آوریل / 2017   بازدید : 539   نویسنده : milinoor
DOC
فرآیند نانو پودرهای آلومنیا و زیرکونیا و به هم فشردن آنها

فرآیند نانو پودرهای آلومنیا و زیرکونیا و به هم فشردن آنها


فرآیند نانو پودرهای آلومنیا و زیرکونیا و به هم فشردن آنها ۲ چکیده ۲ مقدمه: ۲ مراحل آزمایش ۵ - آماده سازی پودر ۵ مطالعات چگالی بخشی ۸ نتیجه گیری ۹ - آنالیز فاز ۹ تحلیل سطح ویژه ۱۰ اندازه گیری سطح ویژه توسط جذب ایزوترم N2 با استفاده از آنالیز کننده تمام اتوماتیک ۱۱ - تحلیل های اندازه ذرات ۱۵ - مطالعات چگالی بخشی ۱۶ نتیجه گیری ۲۰ منابع ۲۱ فرآیند نانو پودرهای آلومنیا و زیرکونیا و به هم فشردن آنها چکیده آلومنیا تقویت شده [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 27 / آوریل / 2017   بازدید : 443   نویسنده : milinoor
DOC
کاربرد استخراج با سیال فوق بحرانی در صنایع غذایی

کاربرد استخراج با سیال فوق بحرانی در صنایع غذایی


کاربرد استخراج با سیال فوق بحرانی در صنایع غذایی ۳ مقدمه: ۴ فصل اول ۵ استخراج با سیال فوق بحرانی ۵ ۱-۱- تاریخچه ۶ ۱-۲- خصوصیات و مزایای یک سیال فوق بحرانی ۷ ۱-۳- طرح فرآیندهای سیستم استخراج با CO2 : 9 ۱-۴ اصول و پایه فاز تعادلی و سیستم‌های بحرانی: ۱۰ ۱-۵ چه شد؟ ۱۱ ۱-۵-۱ پارامترهای موثر در SFE 11 T1>TC>T2 11 مورد چهارم ۱۱ P1=P2>PC>P3 11 ۱-۵-۲‌ترمودینامیک SCF 12 ۱-۵-۴ تأثیر حلال های کمکی یا اصلاحگرها: ۱۳ ۱-۵-۵ رفتار حلالیت در SCF [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 27 / آوریل / 2017   بازدید : 672   نویسنده : milinoor
DOC
کومارین

کومارین


۱-۱-۱- کومارین ۲ ۱-۱-۲- سمیت کومارین ها ۲ ۲-۱ - وارفارین ۳ ۱-۲-۱- تاریخچه وارفارین ۴ ۱-۲-۲- نام آیوپاک‌: ۵ ۱-۲-۳- مکانیسم عمل: ۶ ۱-۲-۴- استفاده از وارفارین به عنوان آفت کش: ۶ ۱-۲-۵- اثر دارویی وارفارین: ۷ ۱-۲-۶- اثرات وارفارین با گیاهان: ۸ ۱-۲-۷- مسمومیت و درمان ۸ ۱-۲-۸- نحوه ی تجویز و دوز دارو : ۹ ۱-۲-۹- موارد منع مصرف و احتیاط وارفارین ۹ ۱-۲-۱۰- عوارض جانبی : ۹ ۱-۲-۱۱- شرایط نگهداری وارفارین: ۱۰ ۱-۲-۱۲- ضد انعقادهای دیگر: ۱۰ ۱-۳- روش های اندازه [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 27 / آوریل / 2017   بازدید : 552   نویسنده : milinoor