no-img
بازار فایل

پزشکی | بازار فایل


بازار فایل

مطالب

آرشیو پزشکی | بازار فایل
DOC
سنجش آستانه مطلق شنوایی

سنجش آستانه مطلق شنوایی


آستانه مطلق شنوایی.. ۲ چکیده : ۲ چکیده آستانه مطلق حسی لامسه (لامسه سنج سوزنی): ۲ مقدمه: ۳ ادبیات تحقیق.. ۴ طرح تحقیق آستانه مطلق شنوایی: ۵ وسایل مورد نیاز: ۵ شیوه اجرا: ۵ طرح تحقیق لامسه سنج سوزنی: ۷ ابزار مورد نیاز برای اجرای آزمایش: ۷ نتایج شنوایی سنج: ۸ نتایج لامسه سنج: ۸ بحث و تعبیر و تفسیر: ۸ گزارش بالینی : ۹ پیوست: ۱۰ کتابنامه. ۱۲ آستانه مطلق شنوایی   چکیده : هدف از اجرای این آزمایش بدست آوردن آستانه‌ مطلق در حس شنوایی است. برای [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 27 / آوریل / 2017   بازدید : 898   نویسنده : milinoor