no-img
بازار فایل

مقاله | بازار فایل - Part 4


بازار فایل

مطالب

آرشیو مقاله | بازار فایل - Part 4
DOC
تفاوت های جنسیت در پذیرفتن پیشنهادات جنسی

تفاوت های جنسیت در پذیرفتن پیشنهادات جنسی


تفاوت های جنسیت در پذیرفتن پیشنهادات جنسی.. ۳ پیش زمینه کلی.. ۵ نظر زیست شناسان اجتماعی.. ۵ بعد فرهنگی.. ۹ تفاوت های جنسیت در علاقه به آثار نوشته شده و نوارهای شهوانی.. ۱۲ تفاوت های جنسی در پاسخدهی به فیلم های شهوانی.. ۱۴ تفاوت های جنسیت در فعالیت جنسی.. ۱۶ پیش زمینه این تحقیق.. ۲۱ نتایج و بحث... ۲۹   دانشگاه آزاد اسلامی - واحد رودهن     عنوان : تفاوت های جنسیت در پذیرفتن پیشنهادات جنسی   نام استاد: دکتر محمدرضا نیکخو نام دانشجو: مرجان کاشانی   مقطع [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 27 / آوریل / 2017   بازدید : 451   نویسنده : milinoor
DOC
حافظه کوتاه مدت و حافظه بلند مدت

حافظه کوتاه مدت و حافظه بلند مدت


‌ حافظه کوتاه مدت و بلندمدت... ۲ چکیده: ۲ مقدمه: ۳ ادبیات تحقیق: ۴ متن تحقیق: ۹ فرضیه تحقیق.. ۹ ابراز آزمایش: ۹ شیوه اجرا: ۱۱ نتایج آزمایش: ۱۴ بحث و تعبیر و تفسیر: ۱۵ گزارش بالینی: ۱۵ پیوست: ۱۶ کتابنامه: ۱۷ ‌ حافظه کوتاه مدت و بلندمدت   چکیده: در این بررسی ما به پژوهش در رابطه با تأثیر مرور و تکرار روی تثبیت اطلاعات رسیده از حافظه بصری، را  جذب حافظه حسی محسوب می شود،‌ حافظه کوتاه مدت و بلندمدت پرداختیم. برای انجام این [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 27 / آوریل / 2017   بازدید : 457   نویسنده : milinoor
DOC
دفاع مشروع در برابر ماموران دولت

دفاع مشروع در برابر ماموران دولت


دفاع مشروع در برابر ماموران دولت.. ۲ مقدمه. ۳ بحث و بررسی. ۵ ۳ ـ ۲ ـ نظریه اطاعت مطلق. ۱۱ ۳ ـ ۳ ـ نظریه مختلط. ۱۳ ۴ ـ ۱ ـ تجزیه و تحلیل ماده ۶۲۶ قانون مجازات اسلامی. ۱۹ ۴ ـ ۲ ـ تجزیه وتحلیل ماده ۶۲۸ قانون مجازات اسلامی. ۲۲ نتیجه گیری.. ۲۶ دفاع مشروع در برابر ماموران دولت   دکتر محمد جعفر حبیب زاده چکیده : به موجب ماده ۶۰۷ قانون مجازات اسلامی «هرگونه حمله از مقاومتی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 27 / آوریل / 2017   بازدید : 400   نویسنده : milinoor
DOC
روشی برای رنگ کردن نخ پلی استر با استفاده از رنگ ایندیگو و افزایش خواص تثبیت رنگ آن

روشی برای رنگ کردن نخ پلی استر با استفاده از رنگ ایندیگو و افزایش خواص تثبیت رنگ آن


روشی برای رنگ کردن نخ پلی استر با استفاده از رنگ ایندیگو و افزایش خواص تثبیت رنگ در آن. ۲ چکیده ۲ ۱- مقدمه. ۳ ۲- کارهای آزمایشی. ۴ ۱-۲- مواد مصرف شده ۴ ۲-۲- عملیات رنگرزی.. ۴ ۳-۲- احیاء رنگ... ۵ ۴-۲- تهیه بخش اسید لوکویابی رنگ... ۵ ۵-۲- اندازه گیری رنگ... ۵ ۶-۲- آنالیز H P L C.. 6 ۷-۲- تهیه رنگ دیسپرس با استفاده از سیستم ماشینی رنگ... ۶ ۸-۲- ثبات رنگ... ۶ ۳- نتایج و بحث.. ۶ ۱-۳- تأثیر [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 27 / آوریل / 2017   بازدید : 481   نویسنده : milinoor
DOC
سنجش آستانه مطلق شنوایی

سنجش آستانه مطلق شنوایی


آستانه مطلق شنوایی.. ۲ چکیده : ۲ چکیده آستانه مطلق حسی لامسه (لامسه سنج سوزنی): ۲ مقدمه: ۳ ادبیات تحقیق.. ۴ طرح تحقیق آستانه مطلق شنوایی: ۵ وسایل مورد نیاز: ۵ شیوه اجرا: ۵ طرح تحقیق لامسه سنج سوزنی: ۷ ابزار مورد نیاز برای اجرای آزمایش: ۷ نتایج شنوایی سنج: ۸ نتایج لامسه سنج: ۸ بحث و تعبیر و تفسیر: ۸ گزارش بالینی : ۹ پیوست: ۱۰ کتابنامه. ۱۲ آستانه مطلق شنوایی   چکیده : هدف از اجرای این آزمایش بدست آوردن آستانه‌ مطلق در حس شنوایی است. برای [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 27 / آوریل / 2017   بازدید : 853   نویسنده : milinoor
DOC
قاعده سوق امارت بر تذکیه و طهارت

قاعده سوق امارت بر تذکیه و طهارت


بخش اول : " معنای  قاعده سوق المسلمین ". ۲ بازار دار الاسلام : ۲ بخش دوم : مدارک قاعده سوق المسلمین.. ۳ مقصود از بازار مسلمانان چیست؟. ۸ نتایج و جمع بندی.. ۱۱ منابع و مآخذ: ۱۲ بخش اول : " معنای  قاعده سوق المسلمین " « معنای قاعده سوق : بازار مسلمانان اماره و نشانه ای است برطهارت و تذکیه به هنگام شک در آن دو به نسبت کالاهایی که در بازارهای مسلمانان یافت می [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 27 / آوریل / 2017   بازدید : 525   نویسنده : milinoor
DOC
مدیریت اجرایی رهیافتی نظامگرا در مدیریت خلاقیت و نوآوری

مدیریت اجرایی رهیافتی نظامگرا در مدیریت خلاقیت و نوآوری


توجه به زنجیره های خلاقیت، رهیافتی نظامگرا در مدیریت خلاقیت ونوآوری.. ۲ چکیده ۲ ۱٫ مقدمه. ۲ ۲٫ جنبش مدیریت خلاقیت.. ۳ ۳- اقدامات وجهت گیری های عمده درجنبش مدیریت خلاقیت.. ۳ ۴- زنجیره خلاقیت.. ۴ ۵- شبکه خلاقیت.. ۵ ۶- زنجیره خلاقیت از مثلث ریلوکس تا دریل‌های چندوجهی. ۶ ۷- حلقه های باقیمانده این زنجیره ۷ ۸- مدیریت خلاقیت، خلأ محسوس درتکامل طولانی مدت زنجیره ریلوکس.. ۷ ۹- سؤالات کلی تر، رقم زننده مأموریت‌های مورد انتظار از [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 27 / آوریل / 2017   بازدید : 552   نویسنده : milinoor
DOC
هماهنگی دو دست

هماهنگی دو دست


هماهنگی دو دست... ۲ چکیده: ۲ مقدمه: ۳ ادبیات تحقیق: ۴ گونه‌های یادگیری: ۴ طرح (متن) تحقیق: ۵ شیوه اجرای پژوهش: ۶ نتایج حاصله از آزمون. ۷ بحث و تعبیر و تفسیر: ۸ گزارش بالینی: ۸ پیوست... ۱۰ کتابنامه. ۱۱ هماهنگی دو دست چکیده: این آزمایش در مورد هماهنگی دو دست می باشد که می خواهیم بدانیم اگر یک کار واحد را با استفاده از هر دو دست و به صورت همزمان انجام دهیم، تا چه میزان می‌توانیم این عمل را دنبال کنیم. آزمایش [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 27 / آوریل / 2017   بازدید : 482   نویسنده : milinoor
DOC
نقش زن در اداره آموزش عالی در کشور پرو

نقش زن در اداره آموزش عالی در کشور پرو


پرو. ۳ مقدمه : ۳ تاریخچه مشارکت زنان در جامعه پرو. ۵ وضعیت فعلی The Present Situation. 9 دسترسی به تحصیلات ابتدایی و متوسطه. ۱۲ آموزش عالی و آموزش دانشگاهی Higher Education and University eclu…. ۱۶ مشاغل زنانه Female Vocations. 18 سیمای آموزشی جدید برای زن پرویی.. ۱۹ دسترسی به مدیریت آموزش عالی.. ۲۱ موانعی که باید برداشته شوند. ۲۵ بعضی از راهکارهای پیشنهادی.. ۲۷ خطوط کلی عملیاتی.. ۲۷ خطوط خاص عملیاتی.. ۲۹ پرو   نقش زن دراداره آموزش عالی در پرو گلایس بازیو زامورا آر [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 27 / آوریل / 2017   بازدید : 449   نویسنده : milinoor
DOC
نقش زنان آمریکا ، کانادا در مدیریت تحصیلات عالی

نقش زنان آمریکا ، کانادا در مدیریت تحصیلات عالی


آمریکا  کانادا ۲ نقش زنان در مدیریت آموزش عالی درایالات متحده وکانادا ۲ الف ) آموزش عالی درایالات متحده وکادا ۳ ب) سیستم آموزش عالی آمریکائی.. ۶ د) – چشم اندازی به آینده برای افزایش مشارکت زنان درمدیریت آموزش عالی.. ۱۸ آمریکا  کانادا نقش زنان در مدیریت آموزش عالی درایالات متحده وکانادا بیشتر افراد شک نداشتند که ماریون فیلد درحال گذراندن مسیری بود که اورا به صمت رئیس یک دانشگاه درجه یک هدایت می کرد. او به [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 27 / آوریل / 2017   بازدید : 444   نویسنده : milinoor