no-img
بازار فایل

پایان نامه | بازار فایل


بازار فایل

مطالب

آرشیو پایان نامه | بازار فایل
DOC
آثار استحاله و تغییر فرهنگی جوانان در شهر یزد

آثار استحاله و تغییر فرهنگی جوانان در شهر یزد


آثار استحاله و تغییر فرهنگی جوانان در شهر یزد ۲ فصل اول : ۳ طـرح تحقیق. ۳ ۱-۱- بیان مسئله : ۴ ۱-۲- اهمیت و ضرورت تحقیق : ۵ ۱-۳- اهداف تحقیق : ۵ ۱-۴- مدل تحلیلی : ۶ ۱-۴-۱- فرضیه های تحقیق : ۶ ۱-۴-۲- متغیرها و جایگاه آنها در فرضیه ها : ۷ ۱-۴-۳- تعریف عملیاتی مفاهیم : ۷ ۱-۵-نوع و روش تحقیق و جمع آوری داده ها و تجزیه و تحلیل آنها : ۸ ۱-۶- جامعه آماری و [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 27 / آوریل / 2017   بازدید : 784   نویسنده : milinoor
DOC
ارتقاء کیفیت پارچه چادر مشکی

ارتقاء کیفیت پارچه چادر مشکی


مقدمه: ۴ فصل اول. ۵ تاریخچه استفاده از چادر مشکی و به طور کلی حجاب از آغاز تاکنون. ۵ ارتباط چادر مشکی و حجاب.. ۶ تاریخچه حجاب در بین ملل و اقوم مختلف.. ۶ ۱-۳- از چادر دوره اشکانی تا چادر مشکی. ۸ ۱-۴-پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران. ۹ ۱-۴-۱- نظام تولید خوشه ای.. ۱۰ ۱-۴-۲- مصرف داخلی. ۱۱ ۱-۴-۳- کارخانجات داخلی. ۱۱ ۱-۵-خصوصیات جلب کننده نظر مشتری.. ۱۳ فصل دوم ۱۴ ساختار لیف و ریسندگی نخ مصرفی. ۱۴ در پارچه چادر [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 27 / آوریل / 2017   بازدید : 1123   نویسنده : milinoor
DOC
پایان نامه استفاده از روش FMEA در ارزیابی و تحلیل ریسک حوادث در کارخانه

پایان نامه استفاده از روش FMEA در ارزیابی و تحلیل ریسک حوادث در کارخانه


فهرست مطالب فصل اول : معرفی پایان نامه ۱-۱  بیان مسئله و اهمیت موضوع: ۱ ۲-۱ مروری بر مطالعات مشابه. ۲ ۳-۱ اهداف : ۳ ۴-۱ محدوده کاربرد: ۳ ۵-۱ مواد و روش ها : (Material and Method) 3 ۶-۱ نتایج : (Results) 4 ۷-۱ بحث و نتیجه گیری : (Discussion and conclusion) 4 فصل دوم : مروری بر FMEA: ۱-۲ تجزیه و تحلیل حالات شکست و آثار آن (FMEA) چیست؟ ۶ ۲-۲ گسترش استفاده از FMEA: 7 ۳-۲ مراحل تهیه FMEA. [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 27 / آوریل / 2017   بازدید : 1028   نویسنده : milinoor
DOC
بررسی حاشیه نشینی در تهران (اسلام شهر) + تصاویر

بررسی حاشیه نشینی در تهران (اسلام شهر) + تصاویر


بررسی حاشیه نشینی در تهران. ۴ ( اسلام شهر  ) ۴ چکیده پژوهش: ۵ فرضیات پژوهش: ۹ مقدمه ۱۰ فصل اول. ۱۴ مبانی نظری. ۱۴ ۱ ـ ۱ ـ اوقات فراغت.. ۱۵ ۱-۱-۱- نظریات مرتبط با فراغت.. ۱۶ ۱-۱-۲- اهداف گذران فراغت.. ۱۶ ۱-۱-۳- ویژگیهای فعالیتهای فراغتی. ۱۸ ۱-۱-۵- فراغت و تفریح در دین. ۲۱ ۱-۱-۶- ابعاد اقتصادی گذران فراغت.. ۲۲ ۱-۱-۷- تأثیرات عدم برنامه ریزی فراغت.. ۲۳ ۱-۱-۸- تقسیم بندی وقت آزاد ۲۴ ۱-۱-۹- نیازهای امروزی به فعالیتهای فراغتی. ۲۵ ۱-۱-۱۰- تأثیر اوقات فراغت در [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 27 / آوریل / 2017   بازدید : 696   نویسنده : milinoor
DOC
بررسی روند تکوین و توسعه فیزیکی شهر بهاباد

بررسی روند تکوین و توسعه فیزیکی شهر بهاباد


چکیده ۳ مقدمه : ۳ فصل اول : ۶ طرح تحقیق. ۶ ۱-۱-بیان مسئله : ۶ ۱-۲-تعاریف عملیاتی. ۷ ۱-۳-محدوده مورد مطالعه. ۸ ۱-۴-فرضیه ها ۸ ۱-۵-روش تحقیق. ۹ ۱-۶-اهداف تحقیق. ۹ ۱-۷-اهمیت و ضرورت موضوع. ۹ فصل دوم: ۱۱ خلاصه ای بر شرایط طبیعی شهر بهاباد ۱۱ ۲-۱-بررسی موقعیت طبیعی ،اجتماعی و اقتصادی شهر بهاباد ۱۱ ۲-۱-۱-موقع جغرافیایی .حدود و وسعت : ۱۱ ۲-۱-۲-بررسی وضعیت زمین شناسی. ۱۲ ۲-۱-۳-ژئومورفولوژی.. ۱۳ ۲-۱-۴-مورفولوژی  (شیب) MORHOLOGY.. 14 ۲-۱-۵-آب و هوا و مشخصات آن. ۱۴ ۲-۱-۵-۱-نوع آب و هوا ۱۴ ۲-۱-۵-۲-درجه حرارت.. ۱۵ ۲-۱-۵-۳-بارش [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 27 / آوریل / 2017   بازدید : 645   نویسنده : milinoor
DOC
بررسی میزان رضایت مندی خانواده های شاهد از مجتمع نشینی

بررسی میزان رضایت مندی خانواده های شاهد از مجتمع نشینی


بررسی میزان رضایت مندی ۵ خانواده های شاهد از مجتمع نشینی ۵ فصل ۱ول ۶ مقدمه ۶ فصل دوم ۱۱ ۱ – ۲ – بیان مسئله : ۱۱ ۲-۲- ضررت و اهمیت بررسی موضوع ۱۳ ۱ – جنبه ارزشی تحقیق: ۱۴ ۲ – ضرورت اجتماعی تحقیق : ۱۵ ۳ – ضرورت برنامه ریزی و اولویت اقدامات : ۱۵ ۴ – ضرورت شناسایی مشکلات و معرفی منطقه: ۱۵ ۳- ۲ – اهداف تحقیق ۱۶ ۴-۲- جامعه مورد مطالعه ۱۸ فصل سوم : مروری بر [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 27 / آوریل / 2017   بازدید : 581   نویسنده : milinoor
DOC
بررسی نقش معدن سنگ آهن چغارت در توسعه اقتصادی شهر بافق

بررسی نقش معدن سنگ آهن چغارت در توسعه اقتصادی شهر بافق


چکیده ۴ کلید واژگان : ۴ مقدمه ۵ فصل اول ۶ طرح تحقیق ۶ بیان موضوع و تشریح آن ۶ اهمیت و ضرورت مطالعه ۸ پیشینه تحقیق ۹ طرح مسئله ۱۰ فرضیه ها ۱۱ اهداف تحقیق ۱۲ محدودیت ها و امکانات تحقیق ۱۳ اهم این مشکلات عبارتند از: ۱۳ متدولوژی تحقیق ۱۴ فصل دوم ۱۵ بررسی شرایط جغرافیایی شهرستان ۱۵ الف: شرایط طبیعی ۱۵ ۱-۱: موقعیت جغرافیایی ( حدود و وسعت) و عوارض مهم طبیعی ۱۵ ۴-۱ درجه حرارت ۱۸ ۵-۱- میزان بارندگی ۱۸ نتیجه گیری ۲۰ ب: شرایط انسانی ۲۱ ۱-۱- [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 27 / آوریل / 2017   بازدید : 848   نویسنده : milinoor
DOC
بررسی وصفیت فضای سبز شهری بخش زارج

بررسی وصفیت فضای سبز شهری بخش زارج


مقدمه.......................................................................................................................... ۱ فصل اول: طرح تحقیق ۱-۱ معرفی موضوع و بیان ابعاد آن............................................................................ ۴ ۲-۱ اهمیت و ضرورت تحقیق.................................................................................. ۴ ۳-۱ اهداف تحقیق..................................................................................................... ۵ ۴-۱ فرضیه های تحقیق............................................................................................. ۶ ۵-۱ متدلوژی تحقیق................................................................................................. ۶ ۶-۱ پیشینه تحقیق..................................................................................................... ۷ ۷-۱ امکانات و محدودیت های تحقیق...................................................................... ۱۱ فصل دوم: خلاصه ای بر شرایط جغرافیایی بخش زارچ   بخش اول: ویژگی های طبیعی بخشی زارچ    ۱-۱-۲ موقع جغرافیایی، حدود، وسعت زارچ........................................................... ۱۴   ۲-۱-۲ خلاصه ای بر زمین شناسی و توپوگرافی منطقه............................................ ۱۶ ۳-۱-۲ آب و هوا [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 27 / آوریل / 2017   بازدید : 691   نویسنده : milinoor
DOC
تاثیر صنایع آلاینده شهر سیرجان بر آلودگی این شهر

تاثیر صنایع آلاینده شهر سیرجان بر آلودگی این شهر


چکیده: ۳ مقدمه: ۴ فصل اول. ۶ طرح تحقیق. ۶ بیان موضوع و تشریح ابعاد آن: ۶ ۱ اهداف تحقیق: ۸ ۳-۱ اهمیت و ضرورت تحقیق. ۸ ۴-۱ پیشینه تحقیق: ۹ ۵-۱ فرضیات تحقیق. ۱۶ ۶-۱ تعاریف عملیاتی. ۱۷ ۷-۱ موانع و مشکلات تحقیق: ۱۸ فصل دوم ۱۹ مبانی نظری تحقیق. ۱۹ ۱-۲ هوا ۱۹ ۲-۲ مفهوم جامع آلودگی: ۲۱ ۳-۲ آلودگی هوا: ۲۲ ۴-۲ انواع منابع آلودگی هوا: ۲۲ ۱-۴-۲ منابع طبیعی آلودگی هوا: ۲۲ ۲-۴-۲ منابع انسانی آلودگی هوا ۲۳ ۵-۲ منابع آلودگی هوا در شهرها: ۲۵ ۶-۲ [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 27 / آوریل / 2017   بازدید : 791   نویسنده : milinoor
DOC
بررسی اجرای موضوعات HSE در اجرای پروژه های مختلف و عملیات عظیم پیمانکاری

بررسی اجرای موضوعات HSE در اجرای پروژه های مختلف و عملیات عظیم پیمانکاری


مقدمه. ۳ فصل اول. ۶ ۱-۱)سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست پیمانکاران. ۶ چگونه باید آنچه را که لازمه مدیریتHSE پیمانکاران است ارزیابی و  برنامه ریزی کرد: ۷ ۳-۱)دو معیار سنجش ساده براى ارزیابى عملکرد جارى سیستم وجود دارد: ۸ ۱-۳-۱)تعداد حوادث یا رویدادهاى مرتبط با:HSE.. 8 : HSE 2-3-1)هزینه. ۹ ۵-۱) سازمان یا پیمانکار کدام سطح مدیریتHSE را باید در حرفه خویش بکار گیرد؟. ۱۲ ۱-۶-۱)  رویکرد سازمان و پیمانکار نسبت به مدیریت HSE چگونه است؟. [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 27 / آوریل / 2017   بازدید : 773   نویسنده : milinoor