no-img
بازار فایل

پایان نامه | بازار فایل - Part 9


بازار فایل

مطالب

آرشیو پایان نامه | بازار فایل - Part 9
DOC
هنر توجه به خط و نوشتار و اهمیت آن

هنر توجه به خط و نوشتار و اهمیت آن


فصل اول. ۳ طرح تحقیق. ۳ چکیده ۴ مقدمه. ۴ ضرورت و اهمیت تحقیق. ۶ هدف از تحقیق. ۶ فرضیات تحقیق. ۶ فصل دوم ۸ منشاء و تکامل خط. ۸ خط چیست و چه کسی بدان نیازمند است؟. ۸ انتقال اندیشه. ۱۵ فرایند نوشتار. ۲۸ گونه های مواد نوشتاری.. ۳۰ تکامل گونه های خط. ۴۳ جهت نگارش و تقسیمات واژه ۴۷ طرز قرار گرفتن نویسنده ۵۰ فصل سوم ۵۲ پیشینه خط در جهان. ۵۲ ۱- خط در منطقه هلال حاصلخیز. ۵۳ ۲- خطوط مدیترانه باستان. ۶۳ خط حتی. ۶۴ ۳- خطوط [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 27 / آوریل / 2017   بازدید : 407   نویسنده : milinoor
DOC
استفاده از کنترل کننده های پارامتری برای دست یابی به درجات آزادی مناسب در طراحی کنترل کننده

استفاده از کنترل کننده های پارامتری برای دست یابی به درجات آزادی مناسب در طراحی کنترل کننده


(۱-۱) مقدمه. ۲ (۲-۱) تخصیص مقادیر ویژه مقاوم: ۴ (۲-۲-۱) بیان مسأله: ۵ (۳-۲-۱) بیان مسأله تخصیص مقادیر ویژه مقاوم. ۷ (۴-۲-۱) بیان مسأله تخصیص ساختارهای  ویژه مقاوم. ۸ (۵-۲-۱)ویژگی های یک سیستم حلقه بسته مقاوم. ۱۰ (۶-۲-۱) مقاومت بهینه. ۱۴ (۷-۲-۱) معیارهای مقاومت... ۱۶ (۳-۱) طراحی کنترل کننده های مقاوم و الگوریتم های عددی.. ۲۰ (۱-۳-۱) مراحل پایه ای.. ۲۰ (۲-۳-۱) الگوریتم های عددی طراحی کنترل کننده های مقاوم. ۲۰ (۴-۱) نتیجه گیری: ۲۵ (۱-۲) مقدمه. ۲۶ (۲-۲) منطق فازی و مجموعه [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 27 / آوریل / 2017   بازدید : 361   نویسنده : milinoor
DOC
بتن + تصاویر

بتن + تصاویر


بتن.. ۶ بتن‌های توانمند و ویژه: ۶ مقدمه. ۶ بتن با مقاومت زیاد : ۸ بتن های با کارایی بسیار زیاد (بتن خود متراکم) : ۹ بتن با سنگدانه بازیافتی : ۹ بتن‌های با نرمی بالا : ۱۰ آرماتورهای غیر فولادی در بتن : ۱۱ بتن‌های ابداعی : ۱۳ نتیجه‌گیری : ۱۳ بتن سبک: ۱۴ عمل آورنده بتن ( کیورینگ Curing Compound ACC-L7): 15 موارد مصرف: ۱۶ مــــزایا: ۱۶ روش و میزان مصرف : ۱۶ مشخصات فنى : ۱۷ سخت کننده سطح بتن Concrete Surface Hardner) [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 27 / آوریل / 2017   بازدید : 454   نویسنده : milinoor
DOC
طراحی پایدار کننده های مقاوم برای سیستم های قدرت

طراحی پایدار کننده های مقاوم برای سیستم های قدرت


چکیده : ۴ فصل اول. ۶ ۱-۱- پیشگفتار: ۶ مقدمـه. ۶ ۱-۲- رئوس مطالب : ۱۰ ۱-۳- تاریخچه. ۱۲ فصل دوم ۱۷ پایداری دینامیکی سیستم های قدرت.. ۱۷ ۲-۱- پایداری دینامیکی سیستم های قدرت: ۱۸ ۲-۲- نوسانات با فرکانس کم در سیستم های قدرت.. ۲۰ ۲-۳- مدلسازی سیستمهای قدرت تک ماشینه. ۲۱ ۲-۴- طراحی پایدار کننده های سیستم قدرت (PSS) 25 ۲-۵- مدلسازی سیستم قدرت چند ماشینه: ۲۹ فصل سوم ۳۱ ۳-۱-کنترل مقاوم : ۳۱ کنترل مقاوم ۳۱ ۳-۲- مسئله کنترل مقاوم: ۳۲ ۳-۲-۱- مدل سیستم: ۳۳ ۳-۲-۲- [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 27 / آوریل / 2017   بازدید : 371   نویسنده : milinoor
DOC
مهارت شغلی مدیر آموزشگاه

مهارت شغلی مدیر آموزشگاه


مقدمه                                                                                                                            ۱ فصل اول                                                                                                                    ۳ ۱ ) توانایی تشخیص مفهوم مدیریت و اصول آن ؛                                                               ۳ ۱/۱ ) آشنایی با مفهوم سیستم و انواع آن ( سیستم های باز و بسته و کارکردهای آن ها )؛       ۴ ۲/۱ ) آشنایی با مفهوم سازمان و انواع آن و کارکردهای سازمانهای رسمی و غیررسمی ؛       ۹ ۳/۱ ) شناسایی سبک های مدیریتی، آشنایی با اصول مدیریت و کاربرد آنها ؛                                   [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 27 / آوریل / 2017   بازدید : 405   نویسنده : milinoor
DOC
میزان مقاوت بدن انسان در مقابل برق گرفتگی

میزان مقاوت بدن انسان در مقابل برق گرفتگی


میزان مقاومت بدن انسان در مقابل برق  گرفتگی چکیده ۲ چکیده ۳ مقدمه ۵ فصل اول. ۸ بررسی فیزیولوژیک بدن انسان در مقابل جریان های الکتریکی. ۸ ۱-۱ مقدمه ۸ ۱-۲ شرایط کلی برق گرفتگی. ۸ ۱- سیستم برق. ۹ ۲- محیط زیست.. ۱۰ ۳- موجود زنده ۱۱ ۱-۴- برق گرفتگی. ۱۶ ۱-۵- زاویه امپدانس.. ۱۷ ۱-۶- خطرات جریان برق به چه عواملی بستگی دارد ۱۸ ۱-۷- اثر ولتاژ ۱۸ ۱-۸- اثر شدت جریان. ۲۳ ۱-۹- واکنش بدن در ولتاژDC در جریان های مختلف.. ۲۴ ۱-۱۰- [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 27 / آوریل / 2017   بازدید : 528   نویسنده : milinoor
DOC
نقش توان راکتیو در شبکه های انتقال و فوق توزیع

نقش توان راکتیو در شبکه های انتقال و فوق توزیع


چکیده: ۴ فصل اول: ۵ جبران بار. ۵ مقدمه. ۶ ۱- جبران بار. ۸ ۱-۱- اهداف درجبران بار: ۸ ۲-۱- جبران کننده ایده ال. ۱۱ ۱- ضریب توان را به مقدار واحد تصحیح می کند. ۱۱ ۳-۱- ملا حظات عملی. ۱۱ ۱-۳-۱- بارهائیکه به جبران سازی نیاز دارند. ۱۱ ۴-۱- مشخصا ت یک جبران کننده بار : ۱۲ ۵-۱- تئوری اسا سی جبران. ۱۳ ۱-۵-۱- اصلاح ضریب توان و تنظیم ولتاژ در سیستم تکفاز : ۱۳ ۲-۵-۱- ضریب توان و اصلاح آن : [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 27 / آوریل / 2017   بازدید : 399   نویسنده : milinoor
DOC
چرا کارکنان ، کاری را که از آنان انتظار می رود انجام نمی دهند ؟

چرا کارکنان ، کاری را که از آنان انتظار می رود انجام نمی دهند ؟


چرا کارکنان ، کاری را که از آنان انتظار می رود انجام نمی دهند؟ ۳ ۱- کارکنان دلایل و ضرورت انجام دادن کار را نمی دانند. ۴ راه حلهای مدیر برای پیشگیری: ۴ ۲- کارکنان چگونگی انجام دادن کار را نمی دانند. ۵ راه حلهای مدیر برای پیشگیری: ۶ ۳- کارکنان نمی دانند انجام یافتن چه کاری از آنها مورد انتظار است. ۸ ۴- کارکنان فکر می کنند راهکار مورد نظر مدیر مؤثر نیست. ۹ راه حلهای [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 27 / آوریل / 2017   بازدید : 415   نویسنده : milinoor
DOC
طراحی تایمر دیجیتالی

طراحی تایمر دیجیتالی


طراحی تایمر دیجیتالی.. ۳ چکیده: ۴ مقدمه: ۵ مدارتغذیه: ۹ مدار داخلی (۷۸۰۵): ۹ «مدار قدرت» ۱۰ «مدار سنسور آب»: ۱۲ :(ADC0804) IC.. 13 «آشنایی با میکروکنترلرها» ۱۴ ۲-۱ اصطلاحات فنی.. ۱۷ ۳-۱ واحد پردازش مرکزی.. ۱۸ حافظه نیمه رسانا : RAM و ROM... 20 گذرگاهها : آدرس ، داده و کنترل. ۲۱ ابزارهای رابط با انسان. ۲۵ معماری سخت افزار. ۳۱ کاربردها ۳۳ میکروکنترلر. ۳۵ مزیت ها و معایب... ۳۸ مروری برخانواده MCS-51TM... 41 بررسی اجمالی پایه ها ۴۲ ورودی های نوسان ساز روی تراشه. ۴۸ RAM بیت آدرس پذیر. [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 27 / آوریل / 2017   بازدید : 428   نویسنده : milinoor
DOC
فرهنگ اصیل یزد شناسی و جذب گردشگری

فرهنگ اصیل یزد شناسی و جذب گردشگری


مقدمه : ۳ مدیریت بافت تاریخی. ۶ عاملین تصمیم گیری.. ۷ عاملین تصمیم گیری بخش دولتی. ۷ الف) استانداری.. ۸ ب) سازمان مسکن و شهرسازی.. ۸ ج) سازمان میراث فرهنگی و گردشگری.. ۸ د) سازمان مدیریت و برنامه ریزی.. ۹ الف) شهرداری یزد ۹ ب) شهرداری ناحیه تاریخی. ۱۰ عاملین تصمیم گیری بخش خصوصی. ۱۱ بررسی اسناد و ابزار تصمیم گیری.. ۱۲ سند جامع توسعه و عمران شهر یزد ۱۲ سند تفصیلی شهر یزد ۱۳ سند تفصیلی بافت تاریخی. ۱۴ اسناد دیگر. ۱۴ خلاصه. ۱۴ منابع و [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 27 / آوریل / 2017   بازدید : 423   نویسنده : milinoor