no-img
بازار فایل

آزمايشي | بازار فایل


بازار فایل

مطالب

آرشیو آزمايشي | بازار فایل
DOC
اثر افزودنی های زیر کونیوم بروی درشت شدن دانه های آستنیت C-Mn و فولاد های میکرو آلیاژ

اثر افزودنی های زیر کونیوم بروی درشت شدن دانه های آستنیت C-Mn و فولاد های میکرو آلیاژ


اثر افزودنی های زیرکونیوم بروی درشت شدن دانه های آستنیت C-Mn. 2 و فولادهای میکرو آلیاژ. ۲ خلاصه : ۲ ۱- مقدمه: ۳ ۲- مواد و جنبه آزمایشی. ۴ ۳- نتایج. ۶ ۳-۲- میکروسکوپی الکترونی تحلیل. ۶ ۳-۲-۳- اثر اضافه کردن Zr روی شکل گیری ALN : 9 ۳-۲-۴- سولفیدهای حاوی Zr 9 ۳-۲-۵- کربونیتریدها در دماهای آستنت متفاوت.. ۹ ۳-۲-۶- آنالیز PeELS کربونیتریدهای Zr 11 ۴- بحث.. ۱۳ ۵- نتیجه گیری ها ۱۷ تشکر و قدردانی: ۱۸ اثر افزودنی های زیرکونیوم بروی درشت [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 27 / آوریل / 2017   بازدید : 471   نویسنده : milinoor