no-img
بازار فایل

آسانسور | بازار فایل


بازار فایل

مطالب

آرشیو آسانسور | بازار فایل
DOC
پروژه ۱۲۶ واحدی کارکنان تامین اجتماعی

پروژه ۱۲۶ واحدی کارکنان تامین اجتماعی


فصل اول: ۲ «توصیف پروژه». ۲ ۱-۱- ابعاد زمین و تقسیم بندی آن: ۲ ۱-۲- مساحت هر یک از قسمت های پروژه: ۳ ۱-۳- ارتفاع ها و شیب های موجود در پروژه: ۴ ۱-۴- تعداد ستونهای بکار رفته در سازه: ۵ فصل دوم: ۶ « مشخصات فنی پروژه». ۶ ۲-۱- پی ها: ۶ ۲-۲- ستون ها: ۷ ۲-۳- رمپ ها: ۷ ۲-۴- سقف ها ۸ ۲-۵-  دیوارهای پارتیشن و نما: ۱۰ ۲-۶- تأسیسات: ۱۱ ۲-۷- آسانسور: ۱۱ ۲-۸- پله ها: ۱۲ ۲-۹- پشت بام: ۱۲ ۲-۱۰- سیستم [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 27 / آوریل / 2017   بازدید : 433   نویسنده : milinoor