no-img
بازار فایل

آموزه های٬ پایان نامه٬ پایان نامه٬ تربیتی٬ زبان و ادبیات فارسی٬ قابوس نامه٬ گلستان٬سعدی٬ مقایسه | بازار فایل


بازار فایل

مطالب

آرشیو آموزه های٬ پایان نامه٬ پایان نامه٬ تربیتی٬ زبان و ادبیات فارسی٬ قابوس نامه٬ گلستان٬سعدی٬ مقایسه | بازار فایل
پایان نامه مقایسه آموزه های تربیتی گلستان سعدی و قابوس نامه

پایان نامه مقایسه آموزه های تربیتی گلستان سعدی و قابوس نامه


چکیدهضرورت مقايسه بین مضامين مشترک تربیتی گلستان سعدي و کتاب قابوس­نامه عنصرالمعالي بدان جهت بوده است که معمولاً در ميان بسياري از خوانندگان آثار سعدي گمان بر آن بوده و هست که شيخ اجل اين مسايل و گفتارها را خود مطرح کرده و به قول وي:کهن خرقه­ی خويش پيراستن                           به از جامه­ی­ عاريت خواستندر اين مقايسه بخش­هايي از مشترکات آثار اين دو سخنور بزرگ که از جهت معنايي و در [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 12 / ژوئن / 2016   بازدید : 1664   نویسنده : مدیر