no-img
بازار فایل

اتیلن تتراسین | بازار فایل


بازار فایل

مطالب

آرشیو اتیلن تتراسین | بازار فایل
DOC
تحقیق اثر اتیلن تتراسین (Trien) روی فلوتاسیون یون Ni2+, Cu2+. 2 15

تحقیق اثر اتیلن تتراسین (Trien) روی فلوتاسیون یون Ni2+, Cu2+. 2 15


اثر اتیلن تتراسین (Trien) روی فلوتاسیون یون Ni2+, Cu2+. 2 - چکیده ۲ ۱- مقدمه: ۳ ۲- مواد و روش ها ۸ ۲-۱- مواد ۸ ۲-۲- اندازه گیری کشش سطحی. ۸ ۳-۲- فلوتاسیون یون. ۹ ۴-۲- آنالیز یون فلز. ۱۰ ۳- نتایج و بحث.. ۱۰ ۱-۳- تست های گزینش یون فلز. ۱۰ ۲-۳- فلوتاسیون یون و کشش سطحی. ۱۱ ۴- خلاصه: ۱۵ اثر اتیلن تتراسین (Trien) روی فلوتاسیون یون Ni2+, Cu2+ - چکیده فلوتاسیون یون یک فرایند تفکیک شامل جذب یک ماده فعال و [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 27 / آوریل / 2017   بازدید : 473   نویسنده : milinoor